Forskarprofil | Peter Dahlén, Universitetet i Bergen


Befattning

  • Professor i medievetenskap

Adress


Forskningsinriktning

  • Den medierade sportens historia och berättelser

Pågående projekt

  • Biografi om idrottsledaren, general Gustaf Uggla (1846-1924).

Publikationer (för ytterligare publikationer av Dahlén, ej sport, klicka här)

Dahlén, Peter (2023): “Ishockeyskola för ungdomar med Sven Jerring i radion!”, Blå Boken, årsbok för Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF), s. 236–243.
Dahlén, Peter (2022): “Med Hyland och Jerring jorden runt” (inklusive OS i Melbourne 1956), Mediehistorisk Årsbok 2022, s. 91–116.
Dahlén, Peter (2021): “Sport and national culture in Swedish film”, i Seán Crosson (Ed.): Sport, Film and National Culture, London: Routledge, s. 94–111.
Dahlén, Peter (2020): “Nordisk idrottssamling under Vinterkriget: Bandylandskamperna Sverige–Finland och Norge–Finland i februari 1940″, Idrott, Historia och Samhälle (årsbok), s. 59–92.
Dahlén, Peter (2020): “Stort Lingjubileum 1913”, SVIF-nytt (Svenska idrottshistoriska föreningen), nr 2, s. 7–11.
Dahlén, Peter (2019): “Sport og medier”, i Stig Arve Sæther (red.): Idrettsvitenskap. Perspektiver og praksis, Oslo: Universitetsforlaget, s. 109–126.
Dahlén, Peter (2018): ”Lokala idrottskrönikor i radio 1925—1960, med särskilt fokus på radiostationen i Sundsvall” , Idrott, Historia och Samhälle, s. 92-119.
Dahlén, Peter (2017): ”Gymnastik för kvinnor i svensk radio 1935–1957”, Idrott, historia och samhälle (årsbok), s. 31–58.
Dahlén, Peter (2017): “Celebriteter och nationell identitet: Den norska pressens framställning av Ole Gunnar Solskjær, Sissel Kyrkjebø och Kjetil André Aamodt som UNICEF-ambassadörer”, i Torbjörn Forslid m.fl. (red.): Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani, Lunds universitet: Mediehistoriskt Arkiv nr 35.
Dahlén, Peter (2016): “The last of his kind: hegemonic masculinity and nationalism in the celebrification of Swedish radio gymnastics host Bertil Uggla”, Celebrity Studies, Volume 7, Issue 3, p. 392-397. (peer review)
Dahlén, Peter (2016): Nationens väl och kroppens fostran: En biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla, Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org
Dahlén, Peter & Tobias Stark (2015): ”Political Resistance on Ice. The 1969 Ice Hockey World Championship in the Swedish and Norwegian Press”, in Henrik G. Bastiansen and Rolf Werenskjold (ed.) The Nordic Media and the Cold War, Gothenburg University: Nordicom.
Dahlén, Peter (2014): Bilmagasin och unga män. En innehålls- och receptionsanalys. Rapport till Rådet for anvendt medieforskning, 121 s.
Dahlén, Peter (2014): “Den religiösa betydelsen av Flåklypa Grand Prix“, Nordicom Information, vol. 36, nr 4, s. 7-23.
Dahlén, Peter (2014): “The Olympic Creation As a Sacred Story: History and Myth in Jens Lind’s Documentary The Sunshine Olympics 1912”, The International Journal of the History of Sport, Vol. 31, Issue 5, p. 550-562.
Dahlén, Peter (2013): ”The geopolitics of failure: Swedish journalism and the demise of the national ice hockey team in Salt Lake City, 2002”, Sport in Society, Vol. 16, Issue 5, pages 579-594.
Dahlén, Peter (2012): “An Exemplary Model: The Religious Significance of the Brann 2007 Norwegian Football Championship as Told by the Media”, i Roy Krøvel & Thore Roksvold (red.): “We love to hate each other”. Mediated football fan culture, Gothenburg: Nordicom.
Dahlén, Peter (2010): ”Den lilla sporten i det stora landet” (om fotboll i USA), Svensk idrottsforskning, nr 4, s. 16-19.
Dahlén, Peter (2009): “The ‘Nordic Latinos’ meet the ‘Mountain Primates’: The Press Coverage of Football Matches between Norway and Denmark, 2002 and 2003”, Soccer & Society, Vol. 10,  No 3-4, p. 341-357.
Dahlén, Peter (2008): Sport och medier. En introduktion, Kristiansand: IJ-forlaget, 628 s. http://nyheter.uib.no/?modus=vis_bokmelding&id=41478
Dahlén, Peter (red.) (2008): Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 1-2, tema:Idrettens helter [Idrottens hjältar] ,Oslo: Norges idrettshøgskole.
Dahlén, Peter (2008): “Tuff i rosa: Kari Traa som stilikon”, Moving Bodies(Mennesket i bevegelse), nr 1-2, Norges idrettshøgskole, s. 168-189.
Dahlén, Peter och Matti Goksøyr (2007): ”Gullet kom hem – men hvilket hjem?” (om Brann), Bergens Tidende 30 oktober.
Dahlén, Peter (2006): ”Basketsportens kommersialisering i Sverige och Norge”, i Rolf Edling m.fl. (red.): Idrottshistoriskt symposium 2005: Idrottens attraktivitet, Stockholm: Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, s. 104-123.
Dahlén, Peter (2006): ”Från arbetarklassmän till medelklassflickor. Tendenser i fotbollsfilm 1996—2005”, Zoom, nr 2, s. 11-17.
Dahlén, Peter (2005): ”Morgongymnastiken i svensk radio 1929—1939”, Idrott, historia och samhälle 2005, s. 21-44.
Dahlén, Peter (2005): ”Radiotjänst och idrottens jubileumskultur 1925—1955”, Blå Boken, årsbok för Sveriges Centralförening För Idrottens Främjande, SCIF, s. 198-205.
Dahlén, Peter, Matti Goksøyr & Lars Tore Ronglan (red.) (2004): Moving Bodies(Mennesket i bevegelse), nr 2, tema: Sport og medier. Oslo: Norges idrettshøgskole.
Dahlén, Peter (2004): ”En presidentmakare från Voss. Filmen om Knute Rockne och dess betydelse för Ronald Reagans politiska karriär”, Moving Bodies(Mennesket i bevegelse), nr 2, Norges idrettshøgskole, s. 48-71.
Dahlén, Peter & Torunn Saunes (2004): ”Kjønnskonstruksjoner i ekstremsportsmagasinet Ultrasport”, Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 2, Norges idrettshøgskole, s. 103-117.
Dahlén, Peter och Ragnhild Thomsen (2004): ”Sport on Commercial Norwegian Radio 1988 to 2003”, Trends in Communication Vol. 12, nr 2, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., s. 117-130.
Dahlén, Peter (2002):”Mansrollen på spel på sportens mediala arena”, Svenska Dagbladet 26 maj.
Dahlén, Peter (2002): ”Fotboll, film och arvfiender. Den svensk-danska landskampstraditionen i svensk film 1932—1942”, Idrott, historia och samhälle 2002, s. 80-112.
Dahlén, Peter (2002): ”Idrotten och medierna under 1900-talet”, i Jan Lindroth och Johan R. Norberg (red.): Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903—2003, Stockholm: Informationsförlaget, s. 314-341.
Dahlen, Peter & Knut Helland (red.) (2002): Norsk medietidsskrift nr 2/2002, tema: Sport og medier.
Dahlen, Peter & Knut Helland (2002): ”Sport og medier. En forskningsoversikt”,Norsk medietidsskrift nr 2/2002, s. 7-32.
Dahlén, Peter (2001): ”Hälsolära, gymnastik och idrott. Kroppskultur i skolradion 1930—1939”, Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, årsbok för Svensk Förening För Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund, s. 21-42.
Dahlén, Peter (2000): ”Ungdom, sport och medier. Om popular idrottspropaganda [i tidig radio]”, Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, årsbok för Svensk Förening För Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund, s. 3—14.
Dahlén, Peter (2000): ”Karusellmannens underbara öden och äventyr. Radion och Vasaloppet 1952”, i Bo G. Nilsson (red.): Idrottens själ. Fataburen 2000, Stockholm: Nordiska museet, s. 138-163.
Dahlén, Peter (1999): Från Vasaloppet till Sportextra. Radiosportens etablering och förgrening 1925—1995 (doktorsavhandling), Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 523 s.
Dahlén, Peter (1994): ”Swedish TV Sport and ‘Imagine Community’”, i Peter Dahlgren (red): Den mångtydiga rutan. Nordisk forskning om TV, Stockholms universitet: JMK:s skriftserie 1994:1, s. 82-103.
Dahlén, Peter (1991):”Eliter, amatörer och pajaser. Om idrott och kroppsövningar som TV-rit”, Filmhäftet nr 75-76, s. 89-106.

På idrottsforum.org

Helskogs monster (artikel 030606)
Past Time: Baseball as history JulesTygiel New York: Oxford University Press 2001 (recension 031028)
Jackie Robinson and the Integration of Baseball Scott Simon Hoboken, N.J.: John Wiley and Sons 2002 (recension 031028)
Beckham – mannen, myten, varumärket (artikel 031209)
Contesting Identities: Sports in American Film Aaron Baker Chicago: University of Illinois Press 2003 (recension 040113)
Blodig alvor. Eller: Hva er toppidrett Harald Henmo Oslo: Gyldendal 2003(recension 040127)
Boyd, Todd Young, Black, Rich and Famous: The Rise of NBA, the Hip Hop Invasion and the Transformation of American Culture New York & London: Doubleday 2003 (recension 040224)
Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter JesperFundbergStockholm: Carlssons 2003 (recension 040620)
Taking the Field: Women, Men, and Sports Michael A. MessnerMinneapolis, MN.: University of Minnesota Press (recension 040620)
Klasskamp och tvedräkt: Rugbysportens väg från amatörism till professionalism (artikel 041026)
Rasfrågan i amerikansk idrott (artikel 050405)
Baseball and Country Music Don Cusic Madison, WI: University of Wisconsin Press 2003 (recension 050503)
Fotbollsfans i televisionsåldern (artikel 050606)
Sports, Inc.: 100 Years of Sports Business Phil Schaaf Amherst, NY: Prometheus Books 2004 (recension 051005)
Svarta idrottsstjärnor och rasismens diskurs: Mohammad Ali, Michael Jordan och Mike Tyson i jämförande belysning (artikel, del 1 051019) (del 2 051102) (del 3 051116)
Sport, medier eller mittemellan? Några tankar kring etnologisk idrottsforskning med anledning av Tankar från baslinjen, en vänbok till Mats Hellspong (artikel 060301)
Berättelser om idrott och kroppskultur i Norden: Tvärvetenskapliga perspektiv (artikel 060412)
Match of the Day: 40th Anniversary Martyn Smith London: BBC Books 2004(recension 060606)
Milliardspillet: Kampen mellom TV 2 og NRK om TV-fotballen – sett fra insiden Bjørn Taalesen Oslo: Damm 2006 (recension 060606)
Idrottsnostalgi och maskulinitet: Manlighetsideal i två böcker om 1970-talets fotbollssidoler (artikel 061129)
Handbook of Sports and Media Arthur A. Raney & Jennings Bryant (red) Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum Associates 2006 (recension 070117)
I huvudet på John McEnroe Tim Adams (Översättning Olov Hyllienmark) Stockholm: Pan 2004 (recension 070314)
Sport, Culture and Advertising: Identities, Commodities and the Politics of Representation Steven J. Jackson & David L. Andrews (red) Oxford: Routledge 2005 (recension 070328)
Minnesluckor: Livsstycken och klacksparkar Lars-Gunnar BjörklundStockholm: Kulturhistoriska Bokförlaget 2006 (recension 080507)
”The Sex Issue”: Några tankar kring sexualiseringen av idrotten (artikel 080521)
Idrottskapitalismens genombrott i Kina (artikel 080606)
Debatt om etnicitet, sexualitet och unvandrarflickors idrottande(feature, med Jesper Fundberg, 080606)
Sports-Talk Radio in America: Its Context and Culture John Mark Dempsey (red) Binghamton, NY: The Haworth Press 2006 (recension 080903)
Beer, Babes, and Balls: Masculinity and Sports Talk Radio David NylundAlbany, NY: State University of New York Press 2007 (recension 080903)
Hockeyfeber: Från idealism till kommersialism (Peter Dahlén om sportfilm I, 080903)
The Pride of the Yankies: Den exemplariske idrottshjälten (Peter Dahlén om sportfilm II, 080917)
Brian’s Song: Renässans för sportbiografier på film (Peter Dahlén om sportfilm III, 081001)
Somebody Up There Likes Me: Paul Newman till minne (Peter Dahlén om sportfilm IV, 081015)
Pat and Mike: Tidig film om idrottande kvinna (Peter Dahlén om sportfilm V, 081029)
Sports Cinema – 100 Movies: The Best of Hollywood’s Athletic Heroes, Losers, Myths, and Misfits Randy Williams Pomton Plains, NJ: Limelight Editions 2006 (recension 081112)
Personal Best: Autentiskt och kontroversiellt om friidrott och homosexualitet (Peter Dahlén om sportfilm VI, 081112)
Rollerball: Dystopisk profetia om sportens framtid (Peter Dahlén om sportfilm VII, 081126)
Flåklypa Grand Prix: Norges mest populära film (Peter Dahlén om sportfilm VIII, 081212)
What’s My Name, Fool?: Sports and Resistance in the United StatesDave Zirin Chicago, IL: Haymarket Books 2005 (recension 090211)
Welcome to the Terrordome: The Pain, Politics, and Promise of SportsDave Zirin Chicago, IL: Haymarket Books 2007 (recension 090211)
Sport och medier: Replik till Göran Eriksson (feature 090408)
Olympic Industry Resistance: Challenging Olympic Power and Propaganda Helen Jefferson Lenskyj Albany, NY: State University of New York Press 2008 (recension 090606)
Kid Galahad: Elvis som idrottsman (1) (Peter Dahlén om sportfilm IX, 090902)
Viva Las Vegas: Elvis som idrottsman (2) (Peter Dahlén om sportfilm X, 090923)
Tickle Me: Elvis som idrottsman (3) (Peter Dahlén om sportfilm XI, 091007)
Spinout: Elvis som idrottsman (4) (Peter Dahlén om sportfilm XII, 091021)
Speedway: Elvis som idrottsman (5) (Peter Dahlén om sportfilm XIII, 091111)
Fat City: Boxning och melankoli (Peter Dahlén om sportfilm XIV, 091125)
Stars, Stripes and Diamonds: American Culture and the Baseball FilmMarshall G. Most & Robert Rudd Jefferson, NC: McFarland 2006 (recension 091216)
Mr. Deeds Goes to Yankee Stadium: Baseball Films in the Capra Tradition Wes D. Gehring Jefferson, NC: McFarland 2004 (recension 091216)
Bang the Drum Slowly: Baseballsportens återkomst på film (Peter Dahlén om sportfilm XV, 091216)
Visual Economies of/in Motion: Sport and Film C. Richard King & David J. Leonard (red) Bern: Peter Lang Publishing Group 2006 (recension 100127)
Downhill Racer: Realistiskt om störtlopp (Peter Dahlén om sportfilm XVI, 100127)
Sport, Beer, and Gender: Promotional Culture and Contemporary Social Life Lawrence A. Wenner & Steven J. Jackson (red) Bern: Peter Lang Publishing Group 2008 (recension 100217)
The Longest Yard: Maktkritisk fotbollsfilm i fängelsemiljö (Peter Dahlén om sportfilm XVII, 100217)
The Ultimate Book of Sports Movies Ray Didinger & Glen MacnowPhiladelphia, PA: Running Press 2009 (recension 100606)
All-Stars and Movie Stars: Sports in Film and History Ron Briley, Michael K. Schoenecke & Deborah A. Carmichael (red) Lexington, KY: University Press of Kentucky 2008 (recension 100606)
Baseball Over the Air: The National Pastime on the Radio and in the Imagination Tony Silvia Jefferson, NC: McFarland 2007 (recension 101103)
Sport in Films Emma Poulton & Martin Roderick (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (recension 101215)
Take Me Out to the Ball Game: The Story of the Sensational Baseball Song Amy Whorf McGuiggan Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2009(recension 101215)
Kicking Off the Week: A History of Monday Night Football on ABC Television, 1970–2005 Wesley Hyatt Jefferson, NC: McFarland 2007(recension 110126)
Requiem for a Heavyweight: Den sista i en era av boxningsfilmer (Peter Dahlén om sportfilm XVIII, 110126)
The Great Escape: Krigsfilm med idrottsmetaforer (Peter Dahlén om sportfilm XIX, 110216)
National Velvet: Elisabeth Taylor till minne (Peter Dahlén om sportfilm XX, 110420)
Fight Pictures: A History of Boxing and Early Cinema Dan StreibleBerleley, CA: University of California Press 2008 (recension 110608)
Racing Stripes: Ung tjej på zebra i klassisk amerikansk framgångsaga(Peter Dahlén om sportfilm XXI, 110608)
Grand Prix: Unikt tidsdokument från Formula 1-racing under 1960-talet (Peter Dahlén om sportfilm XXII, 111102)
Jim Thorpe – All American: Den första internationella friidrottsstjärnan (Peter Dahlén om sportfilm XXIII, 111123)
Being Sugar Ray: The Life of Sugar Ray Robinson, America’s Greatest Boxer and First Celebrity Athlete Kenneth Shropshire Jackson, TN: Basic Civitas Books 2007 (recension 111214)
Knockout: The Boxer and Boxing in American Cinema Leger GrindonJackson, MS: University Press of Mississippi 2011 (recension 111214)
Encyclopedia of Sports Films K. Edgington & Thomas L. Erskine, with James M. Welsh Lanham, MD: Scarecrow Press 2011 (recension 120509)
Om bilden av NHL i ishockeyfilmer 1970–2005 (artikel 171211)
Vasaloppskarusellen (feature, 180305)
The British Horseracing Film: Representations of the ‘Sport of Kings’ in British Cinema Stephen Glynn London: Palgrave Macmillan 2019 (recension 201223)
Sveriges Radio 95 år: En hyllning till Radiosportens pionjärer 1925 (feature 201229)
Paavo Nurmis succé i Norge och Sverige 1923 [Paavo Nurmi’s success in Norway and Sweden in 1923] (research article by Peter Dahlén & Kalle Virtapohja, published in Swedish 230613)
De nordiska lekarna: Grannländer i pressen under olympiska vinterspel Martin Johansson Huddinge: Södertörns högskola 2023 (review in Swedish by Peter Dahlén, published 231220)

Publicerad 2013-06-22 | Uppdaterad 2023-12-20

Print Friendly, PDF & Email