Forskarprofil | Mats Franzén, Uppsala universitet


Befattning

  • Professor emeritus i sociologi

Adress

  • Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, Box 514, 751 20 Uppsala
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Ungdom och sport; sport, samhälle, historia

Pågående projekt

  • De avgörande åren: en longitudinell studie av unga fotbollspelare (med Tomas Peterson)

Publikationer i urval

‘Gren och stil, eller sport som ungdomskultur’ i Johan Fornäs m.fl (red.):Ungdomskultur i Sverige. Stockholm/Stehag: Symposion 1994.
‘Från överklassport till folksport’ i Stig Carlborn (red.): Ett sekel av svensk tennis 1896-1996. Festskrift utgiven av Kungliga Lawn Tennis Klubben vid dess 100-årsjubileum. Stockholm.
‘Sporten, ungdomen och folkhemmet begynnelse’ i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 61-62 (1994).
‘Fart och fläkt. Ungdom, sport och modernitetens ambivalenser’ i Mats Franzén (red.): Från flygdröm till swingscen. Ungdom och modernitet på 1930-talet. Lund: Arkiv 1998.
Vem vinner i längden. Hammarby IF, Malmö FF och svensk fotboll. Lund: Arkiv 1999 (med Peter Billing & Tomas Peterson).

På idrottsforum.org

Sporting Dystopias: The making and meanings of urban sports cultureRalph C. Wilcox et al Albany, N.Y.: University of New York Press 2003 (recension 040127)
Sport and Modern Social Theorists: Theorizing Homo Ludens Richard Giulianotti (red) Basingstoke: Palgrave 2004 (recension 050308)
Authentischer Sport – inszenierte Politik: Zum Verhältnis von Mediensport, Symbolischer Politik und Populismus in Österreich Georg Spitaler Frankfurt am Main: Peter Lang 2005 (recension 060517)
Deconstructing Sport History: A Postmodern Analysis Murray G. Phillips(red) Albany, NY: State University of New York Press 2006 (recension 061115)
Århus som idrætslandskab: Topografiske fortællinger og analyser Sine Agergaard & Niels Kayser Nielsen (red) Århus: Aarhus Universitetsforlag 2007(recension 070912)
Sport Policy: A Comparative Analysis of Stability and Change Nils Asle Bergsgard & al Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann 2007 (recension 080305)
TEMA Den svenska idrottsstödsutrendningen: Balansgång mellan samhällsnytta och egenvärde (artikel 081015)
Humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsteori Hans Bonde et al København: Frydenlund 2007 (recension 081112)
Image, Power and Space: Studies in Consumption and Identity Alan Tomlinson & Jonathan M. Woodham (red) Oxford, Oxon: Meyer & Meyer Sport 2008 (recension 090902)
Sport and Social Identities John Harris & Andrew Parker (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2009 (recension 100606)
A Wider Social Role for Sport: Who’s Keeping the Score? Fred CoalterAbingdon, Oxon: Routledge 2010 (recension 110309)
Forty Years of Sport and Social Change, 1968–2008: “To Remember is to Resist” Russell Field & Bruce Kidd (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011(recension 111012)
The Politics of Sport: Community, Mobility, Identity Paul Gilchrist & Russell Holden (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (recension 121031)
The Body and Everyday Life Helen Thomas Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (recension 140530)
Pierre Bourdieu and Physical Culture  lisahunter, Wayne Smith & elke emerald (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (recension 151022)
Sport and Social Mobility: Crossing Boundaries Ramón Spaaij Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (recension 161103)
Das Leben in 90 Minuten: Eine Philosophie des Fussballs Gunter Gebauer München: Pantheon Verlag 2016 (recension 170920)
The Philosophy of Football Steffen Borge Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (recension 200310)
Science Meets Sports: When statistics are more than numbers Christophe Ley & Yves Dominicy (eds.) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2020 (review in English by Mats Franzén, published 220422)

Publicerad 2014-05-29 | Uppdaterad 2022-04-22

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.