Forskarprofil | Marie Hedberg, Linnéuniversitetet


Befattning

  • Lektor i idrottsvetenskap

Adress

  • Linnéuniversitetet, Institutionen för idrottsvetenskap, 35195 Växjö
  • 0702-89 32 62
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Ledarskap, coaching, tränares kompetens och utveckling samt framgångsrika idrottsmiljöer

Pågående projekt

  • FoU projekt tillsammans med Svenska tennisförbundet kring hur svensk tennis behöver utvecklas i syfte att fler ska spela tennis och fler ska bli bättre tennisspelare

Publikationer i urval

Hedberg, M & Åkesson, J  (2017) Tränarens karriärväg utarmar ungdomsidrotten, Svensk idrottsforskning, juni 2017
Hedberg, M & Åkesson, J (2017) The Swedish Sport Movement’s Cultural Conditions Limits The Developmental Opportunities For The Athletes, accepterad presentation på EASM 5-8 sept. Bern
Hedberg, Marie & Åkesson, Joakim (2016). Tränares perspektiv på kompetens och utbildning. I Fahlström, PG & Glemne, Mats (red.) (2016). Idrottens tränarutbildningar – kartläggning och analys. Stockholm: Riksidrottsförbundet.
Hedberg, M. (2015) Stora brister i tränarnas kompetensutveckling, Svensk Idrottsforskning, juni 2015
Hedberg, Marie (2015) Coaching and Coach Education in Sweden, International Sport Coaching Journal, 2:2.
Hedberg, M. (2014) Idrotten sätter agendan. Akademisk avhandling, Göteborgs universitet
Hedberg, M (2014) Idrotten sätter agendan, presentation på Riksidrottsförbundets konferens VILL, Bosön 15 oktober 2014
Hedberg, M (2013) The coach sets the agenda, oral presentation at ICCE Global Coach Conference, Durban 11-13 sep 2013
Hedberg, M. (2012) The coach sets the agenda, oral presentation at SVEBI-conference in Umeå, November 2012.
Hedberg, M. (2012) Coaches importance for students’ success at the Swedish National Sports High Schools, poster at International Convention on Science, Education and Medicine in Sport, Glasgow, 19-24 juli 2012
Fahlström, P-G., Gerrevall, P., Hedberg, M. & Linnér S. (2012) Ett lyft under varierande villkor, Svensk Idrottsforskning, 1/2012
Hedberg, M (2011), Coachens betydelse för elitgmnasister, Svensk Idrottsforskning, 3/2011
Hedberg, M. (2009) Den optimala coachen, Posterpresentation på SVEBI-konferensen november 2009.

På idrottsforum.org

Practical Sports Coaching Christine Nash (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (recension 150528)
Organisasjon og lederskap i idretten Dag Vidar Hanstad Bergen: Fagbokforlaget 2019 (recension 200305)
Exploring Research in Sports Coaching and Pedagogy: Context and Contingency Charles L. T. Corsby & Christian N. Edwards (red) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2019 (recension 210603)

Publicerad 2015-05-28 | Uppdaterad 2021-06-03

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.