Forskarprofil | Lone Friis Thing, Københavns Universitet


Befattning

  • PhD, lektor, sektionsleder Idræt, individ & samfund

Adress

  • Institutt for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 51, 2200 København N
  • Hemsida
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrætssociologi, sundhedssociologi – sundhedsfremme og forebyggelse, kropssociologi, emotionsociologi, evidensbasseret forskning, kvalitativ metode: fænomenologi og hermeneutik

Pågående projekt

  • Sundhedsfremme i gymnasieskolen (GISU), UNIK-projekt
  • Livsstilsforandring set i et sociologisk perspektiv (Hjertesyge)
  • Work-Life balance og det sunde hverdagsliv? – En mikrosociologisk undersøgelse om implementering af fysisk aktivitet som livsstilsforandrende potentiale, 2016-projekt

Publikationer i urval

Thing, L. F. (2000). Er emotioner som galoperende heste? – En mikrosociologisk anvendelse af Norbert Elias’ emotionsbegreb med elitesport som eksempel [Are Emotions like wild galloping horses? Application of Norbert Elias’ concept of emotion to elite sport]. Dansk Sociologi, 11(1), 23-39.
Thing, L.F. (2001). The Female Warrior: Meanings of play-aggressive emotions in sport. International Review for the Sociology of Sport, 36(3), 275-288.
Thing, L.F. (2002). Er kvinders boldspil en tavs social kritik? [Are Women’s Ball Games a Silent Social Critique?]. Sosiologisk Tidsskrift, 10(2), 142-158.
Thing, L. F. (2004). Scars on the Body: The Risk Management and Self-Help of injured Female Handball Players in Denmark. In K. Young (ed.), Sporting Bodies, Damaged Selves: Sociological Studies of Sport-Related Injury. London: Elsevier Press.
Thing, L. F. (2005). Kroppen – og de unævnelige emotioner. En emotionssociologisk analyse af idrætskroppe i den fysioterapeutiske klinik [The body – and the unmentionable emotions. A Danish case study on the body in physiotherapy]. Sosiologisk Tidsskrift, 13, 7-28.
Thing, L. F. (2005). Risk Bodies: Rehabilitation of sports patients in the physiotherapy clinic. Nursing Inquiry, 12(3), 184-191.
Thing, L. F. (2006). “Voices of the broken body.” The resumption of non-professional female players’ sports careers after anterior cruciate ligament injuri. The female players’ dilemma: is she willing to run the risk? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 16(5), 364-375.
Thing, L.F. (2006) Evaluering af sundhed og aktivitet i skoler (2003-2006): Et EU Interreg III A samarbejde mellem Lübeck og Storstrøms Amt om at støtte unge mennesker i at føre en sundere livsstil. Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og Omsorgsforskning [UCSF]. København
Bartel, C. & Thing, L.F. (2006). Sundhed og aktivitet I skoler: Praktiske tips og erfaringer fra projektet (MANUAL). Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og Omsorgsforskning [UCSF]. København.
Thing, L. F. (2007). Motion på recept er en svær pille at sluge! [Exercise prescription – a bitter pill to swallow. A Sociological Discussion of exercise prescription as a treatment in the Welfare State]. Månedsskr Prakt Lægegern., 85(2), 219-224.
Thing, L. F., & Ytting, L. (2008). Et familievenligt hospitalsmiljø? En kvalitativ forskningsundersøgelse af det fysiske hospitalsmiljøs betydning for den psykosociale sundhed i familier til indlagte hjertesyge børn. Copenhagen: Hjerteforeningen – The Danish Heart Foundation.
Thing, L. F., & Ottesen, L. (2008). MacDonaldisering af den danske idrætskultur? In B. Vestergård Madsen, M. Mortensen, R. Storm, A. L. Poulsen & J. Wøllekær (eds.), Krydspres: sport, medier og udøvere (pp. 89-91). Idrætshistorisk Årbog, no. 24, Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Thing, L. F. (2008). Exercise Prescription and the Clinical Governance of Social and Ethnic Bodies? In C. Hallinan & S. Jackson (eds.), Social and Cultural Diversities in a Sporting World (pp. 193-210). London: Emerald.
Thing, L. F. (2009). Sætter ”evidensen” den professionelle dømmekraft ud af spil? Gjallerhorn. Tidsskrift for professionsuddannelserne, 8, 44-54.
Thing, L. F., & Ottesen, L. (2010). The autonomy of sports. Negotiating boundaries between sports governance and government policy in the Danish welfare state. International Journal of Sport Policy, 2(2), 225-238.
Thing, L & Wagner, U. (2011). Grundbog i idrætssociologi. Munkgårds Forlag. 341 s.
Thing, L.F. (2012). ‘Docile bodies or reflexive users?’ On the individualization of medical risk in sports. IN: The Social Organization of Sports Medicine: Critical Socio-Cultural Perspectives. Pp: 187-203. Edited by Dominic Malcolm & Parissa Safai. New York:  Routledge
Thing, L.F.; Ottesen, L. (red.) (2013). Methods in Sports Science (Metoder i idrætsvidenskab).             Munksgaard Forlag. 362.s.
Ytting, L.; Thing, L. F. (2013): Fatherhood and family-life during hospitalization of children suffering from heart diseases. NORMA – Nordic Journal for Masculinity Studies. Vol. 08. Issue 1. 77-92.
Thing, L. F., & Ottensen, L. (2013). “Young People’s perspectives on health, risk and physical activity in upper secondary school”. Health, Risk & Society. Vol. 15. Nr. 5. Pp. 463-477.
Mollerup, A; Johansen, J.D; Thing, L.F. (2013). “Knowledge, attitudes and behavior in everyday life with chronic hand eczema – a qualitative study”. British Journal of Dermatology. Vol. 169. nr. 5. Pp: 1056-1065.
Thorsteinsson, T.; Helms,A.S.; Adamsen, L.; Andersen, L.B.; Andersen, K.V. Christensen, K.B.; Hasle, H.; Heilmann, C.; Hejgaard, N.; Johansen, C.; Madsen, M.; Madsen, S.A.; Simovska,V.; Thing, L.F.; Wehner,P.S.; Schmiegelow, K.; Larsen, H.B. (2013). Study protocol: rehabilitation including social and physical activity and education in children and teenagers with cancer (RESPECT). BMC Cancer. 13:544.
Thing, L.; Ytting, L. (2014): ”Er hospitalsmiljø familievenligt? Hospitalsmiljøs betydning for indlagte hjertebørnsfamilier”. I: Børn, Unge og forældres møde med sundhedsvæsenet. København:  Red. Jensen, C.S.; Eg, M.; Herholdt-Lomholdt, S.M. Nyt Nordisk Forlag/ Arnold Busck. Kapitel 7. side 93-104.
Thing, M.; Thing, L.F. (2014). Boldbasis i gymnasiet og HF. Frederiksberg. Frydenlund.
Thing, L.F.; Frydendal Nielsen, S.; Ottesen,L.S. (2015). ”Are Young People Caught in the Time Bind”?  Annals of Leisure Research. Vol. 18. nr. 1: 9-24.
Thing, L.; Ronglan, L.T. (2015) “Athletes Confessions: The Sports Biography as Interaction Rituals”.  Scandinavian Journal of Sports Medicine & Science. Vol. 25. Nr.2, 280-288.
Brædder, S.; Thing, L.F. (2015). Krop og Træning i Kilo Killers. Idrottsforum. Org. 10.03 s.1-21.
Thing, L.F.; Hybholt, M.G.; Jensen, A.D.; Ottesen, L.S. (2016). ”Football Fitness: Constraining and enabling possibilities for the management of leisure time for women”. Annals of Leisure Research.

På idrottsforum.org


Skapad 2016-05-03

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.