Forskarprofil | Katarina Schenker, Linnéuniversitetet


Befattning

 • FD, lektor i idrottsvetenskap

Adress

 • Linnéuniversitetet
  Institutionen för idrottsvetenskap
  351 95 Växjö
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Idrottsdidaktik i idrottslärarutbildning, skolämnet idrott och hälsa och idrottsrörelsen
 • Socialt entreprenörskap inom idrotten

Pågående projekt

 • Kroppens validitet är ett postdok-projekt (medel till nydisputerad) finansierat av Centrum för idrottsforskning, 2014-2017
 • Forskningsprojektet om socialt entreprenörskap och idrott. Finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, 2015-2017
 • ‘Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education (EDUHEALTH)’ Funded 2017-2019 by EU (Marie Skłodowska-Curie Action in the Horizon 2020 program). A collaboration between Linnaeus University, University of Auckland, New Zealand and Innland Norway University of Applied Sciences.

Publikationer i urval

Larsson, L., Linner, S. & Schenker, K. (2016). The doxa of PETE – Set in stone? European Physical Education Review. Doi: https://doi.org/10.1177/1356336×16668545
Schenker, K. (2016). Health(y) Education in Health and Physical Education, Sport, Education and Society. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/13573322.2016.1174845.
Peterson, T. & Schenker, K. (2015) KIOSK – Idrott och socialt entreprenörskap. Malmö: Bokbox Förlag. http://bokbox.se/peterson-schenker-978-91-86980-66-5/
Schenker, K., Gerrevall, P., Linnér, S. & Peterson, T. (2014) Socialt entreprenörskap i en match utan regler. Svensk Idrottsforskning, 23(4), s. 41-44.
Hedenborg, S & Jonasson, K & Peterson, T & Schenker, K & Tolvhed, H (2013) Utvärdering av Idrottslyftet: Svenska Ridsportförbundet, Svenska Klätterförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Simförbundet och Svenska Taekwondoförbundet. Riksidrottsförbundet.
Schenker K. (2011.) På spaning efter idrottsdidaktik.  (Avhandling). Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.

På idrottsforum.org

Katarina Schenker är regelbunden bloggare på forumbloggen. Se hennes inlägg här!

Spring för livet: Löpningsguide för den medvetna kvinnan Sam Murphy(Översättning Mats Andersson) Hestra: Isaberg Förlag 2006 (recension 070314)
Malmö Arena – en multiarena för vem? (feature 081212)
KIOSK: Idéer och praktik Lars Antin & Tommy Karlsson Malmö: KFUK-KFUM 2007 (recension 080409)
Seminarium den 7 mars: ”Genus och idrott” i Lund – om sport och mångfald (feature 080319)
Vad är en god idrottsambassadör? (”Signerat” 090311)
För en kritisk didaktik inom idrottslärarutbildningen (artikel 090429)
Konferensrapport:  SVEBI, Kalmar 2009 (feature 091216)
Finns det plats för könsöverskridare inom idrotten? (feature 100310)
Idrottens olösta gåtor Christian Carlsson Stockholm: SISU Idrottsböcker 2009 (recension 100922)
Konferensrapport: SVEBI 2010 (feature 101215, med Joakim Åkesson)
Spaningen efter idrottsdidaktik fortsätter: Svar till Håkan Larsson(feature 110921)
Andersson, Axel Den koloniala simskolan Göteborg: Glänta 2016 (recension 170202)
Report from EDUHEALTH – a HORIZON 2020 project (feature, med Lena Larsson et al., 180517)
Exploring social justice pedagogies in health and physical education through Critical Incident Technique methodology | A summary (feature article, med Rod Philpott et al., 210310)
Tolkningsutrymme och undervisningspraktiska konsekvenser: En språklig analys av ämnesplaner för ämnet Idrott och hälsa [Potential interpretations and consequences for the teaching practice: a linguistic analysis of Swedish Physical Education and Health curricula] (article, with Katarina Lundin & Susanne Linnér, SWE 210611)

Skapad 2017-02-19 | Uppdaterad 2021-06-11

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.