Forskarprofil | Jenny Svender, Riksidrottsförbundet


jenny-svender

Befattning

  • Fil.dr i pedagogik, GIH. Verksamhetsutvecklare på Riksidrottsförbundet

Adress


Forskningsinriktning

  • Genus, idrottspedagogik.

Nyligen avslutat projekt

  • Avhandlingsprojektet ”Så gör(s) idrottande flickor. Iscensättningar av flickor inom barn- och ungdomsidrotten”

Publikationer

  • Svender, J. (2012) Så gör(s) idrottande flickor: iscensättningar av flickor inom barn- och ungdomsidrotten. Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
  • Svender, J., Larsson, H. & Redelius, K. (2012). Promoting girls’ sports participation: Discursive constructions of girls in a sports initiative. Sport, Education and Society. Vol. 17 Issue 4, p463 16p
  • Svender, J. (2009) ”Idrottsrörelsens satsning på flickor – en kontraproduktiv åtgärd?”. Svensk idrottsforskning, 2009:1, 18, 34-37. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.
  • Svender, J., & Larsson, H. (2007). Som hand i handsken – en satsning på flickors idrottande eller idrottens flickor?. FOU 2007:12, Stockholm: Riksidrottsförbundet.
  • Svender, J. (2005). ”Inkilning inom idrotten”. I (red.) Redelius, K. & Larsson, H. Leve idrottspedagogiken! En vänbok till Lars-Magnus Engström. (107-123). Stockholm: HLS Förlag.
  • Svender, J. (2005). Inkilning inom idrottsrörelsen. En kvalitativ studie. FOU 2005:7. Stockholm: Riksidrottsförbundet.

 

Uppdaterad 2013-05-19

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.