Forskarprofil | Isak Lidström, Malmö universitet


Befattning

  • Doktorand i idrottsvetenskap

Adress

  • Institutionen för idrottsvetenskap
    Malmö universitet
    SE-205 06 Malmö
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrottshistoria, längdskidåkningens historia, idrott och etnicitet

Pågående projekt

  • Den samiska idrottens historia

Publikationer i urval

Lidström, Isak (2018). Heja Persson! Samisk triumf i Vasaloppet Isak Lidström Malmö: Arx Förlag
Lidström, Isak (2017). Batting ”runders” on the island of Runö. The incorporation of English bat-and-ball games into a traditional Easter celebration (or how the shoal of “Donkom” got its name). ARV. Nordic yearbook of folklore.
Lidström, Isak (2017). Skiers of ”nature” versus skiers of ”culture”. Ethnic stereotypes within Swedish cross-country skiing from the late 19th Century to the 1930s. I Roiko-Jokela, Heikki & Pöyhönen, Piia (red.),The many faces of snow sports. Ski Congress 2017.  Jyväskylä: The Finnish society for sports history.
Lidström, Isak (2017). Same-Mästerskapens uppkomst. Om idrott, inkludering och exkludering utifrån stats- och etnicitetsgränser. Idrott, historia & samhälle.
Lidström, Isak (2017). Bland ”rationella asketer” och ”ädla vildar”. Etniska relationer inom svensk längdskidsport från sekelskifte till mellankrigstid. Historisk tidskrift, nr 4.
Lidström, Isak (2017). Aina Dans – Estlandssvensk idrottsstjärna. Kustbon, nr 1.
Lidström, Isak (2017). ”Gud behöver idrottsungdomen”. Lennart Wallmark och den samiska idrotten. Personhistorisk tidskrift, nr 1.
Lidström, Isak (2017). Snöbollskrig. Vinterlek på blodigt allvar. Populär historia, nr 2.
Lidström, Isak (2016). Vasaloppet 1929. Manlighet, klass och etnicitet i fäders spår. Blå boken. Centralföreningen för idrottens främjandes årsbok.
Lidström, Isak (2016), Traditionella bollspel på Runö. Kustbon, nr 4.
Lidström, Isak (2016). Sporten och svenskarna i diasporan. Idrottsligt genomslag i Estlands svenskbygd, åren före och under andra världskriget. RIG. Kulturhistorisk tidskrift, nr 2.
Lidström, Isak (2016). Idrottsrebellen Anders Zorn. Blå boken. Centralföreningen för idrottens främjandes årsbok.
Lidström, Isak (2016). Skidåkning och manlighet mellan nationalromantik och idrottsrörelse. Idrottsforum.org.
Lidström, Isak (2015). Zorn, kyrkloppen och idrottsrörelsen. Kampen om längdskidåkningen i Vasaloppets förhistoria. Mora: Zornmuseet.
Lidström, Isak (2014). Att göra folk av skidlöpare. Nationen, regionen och kampen om Vasaloppet 1922–1931. Idrott, historia & samhälle.

På idrottsforum.org

Hållbar idrott i skola och samhälle: Rapport från SVEBI-konferensen i Växjö, 11–12 november 2015 (feature, med Baniel Bjärsholm & Greta Bladh, 151127)
Skidåkning och manlighet mellan nationalromantik och idrottsrörelse (artikel 160209)
Vasaloppet – resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder: En studie om kommersialisering och professionalisering Joacim Larsson von Garaguly Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm 2016 (recension 161028)
Maximilian Stejskal: Folklig Idrott Marie-Isabel Vogel & Alan Rappaport Zürich: Edition Patrick Frey 2016 (recension 170118)
Tankar från vasaloppsspåret – en hyllning till Stanislav Řezáč (feature 180304)
The Prehistories of Baseball Seelochan Beharry Jefferson, NC: McFarland 2016 (recension 180426)
Snöfall och vasalopp (feature 200301)
Pastime Lost: The Humble, Original, and Now Completely Forgotten Game of English Baseball David Block Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2019 (recension 200415)
Den svenska idrottens historia Jens Ljunggren Stockholm: Natur & Kultur 2020 (recension 210526)

Skapad 2015-09-27 | Uppdaterad 2020-05-26

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.