Forskarprofil | Cecilia Stenling, Umeå universitet


cecilia-stenlingBefattning

  • Fil mag, forskarstuderande i pedagogik

Adress

  • Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
  • Tel. 090-786 65 01

Forskningsinriktning

  • Föreställningar om god organisering av idrott

Pågående projekt

  • Mitt avhandlingsarbete syftar till att genom beskrivning och analys av organiseringen av den svenska idrottssektorn och de idéer, attityder och värderingar som råder inom fältet, belysa vilka möjligheter och hinder det finns för svenska idrottsorganisationer att möta de krav, förväntningar och uppdrag som finns från olika aktörer.

Publikationer i urval

Fahlén, J., Stenling, C., & Vestin, L. (2008). ”Money talks – qualitative analysis of the organizational change connected with the corporation formation of a voluntary sport club” i Sport und Gesellschaft – Sport and Society, 2, /153-177.
Stenling, C. & Fahlén, J. (accepted). ”The Order of Logics in Swedish Sport – Feeding the Hungry Beast of Result Orientation and Commercialization” i European Journal for Sport and Society.
Stenling, C. (In press). The emergence of a new logic? The theorizing of a new practice in the highly institutionalized context of Swedish voluntary sport. Sport Management Review. In press.
Stenling, C. (2014). Sport programme implementation as translation and organizational identity construction: the implementation of Drive-in sport in Swedish sports as an illustration. International Journal of Sport Policy and Politics, 6(1), 55-69.
Stenling, C. (2013). The Introduction of Drive-in Sport in Community Sport Organizations As an Example of Organizational Non-Change. Journal of Sport Management, 27, 497-509.

På idrottsforum.org

The New Sport Management Reader John Nauright & Steven Pope (red) Morgantown, WV: Fitness Information Technology 2009 (recension 110309)
Rörelser i rörelse: En bok om föreningars, förbunds och organisationers utveckling Andreas Hagström et al Stockholm: SISU Idrottsböcker 2008 (recension 110831)
Sport Management Cultures Vassil Girginov (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (recension 120307)
Routledge Handbook of Sport Management Leigh Robinson, Packianathan Chelladurai, Guillaume Bodet & Paul Downward (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (recension 140919)
Poeng, penger og politikk: Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse Hallgeir Gammelsæter Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2016 (recension 170914)
A History of Organizational Change: The case of Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), 1946–2020 Hans Erik Næss London: Palgrave Macmillan 2020 (recension 210928)

Uppdaterad 2022-04-05

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.