Forskarprofil | Cecilia Stenling, Umeå universitet


cecilia-stenlingBefattning

  • Fil mag, forskarstuderande i pedagogik

Adress

  • Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
  • Tel. 090-786 65 01

Forskningsinriktning

  • Föreställningar om god organisering av idrott

Pågående projekt

  • Mitt avhandlingsarbete syftar till att genom beskrivning och analys av organiseringen av den svenska idrottssektorn och de idéer, attityder och värderingar som råder inom fältet, belysa vilka möjligheter och hinder det finns för svenska idrottsorganisationer att möta de krav, förväntningar och uppdrag som finns från olika aktörer.

Publikationer i urval


På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-09-14

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.