Forskarprofil | Åke Nilsén, Högskolan i Halmstad


ake

Befattning

  • FD och universitetslektor i sociologi

Adress

  • Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrottssociologi (äventyrssporter), sociologihistoria, fenomenologi

Pågående projekt

  • Äventyrssporter – individualiserad gemenskap på maskulin grund

Publikationer i urval

  • ”Sportdykaren och den ‘rätta’ manligheten” i Sociologisk forskning 1-2008
  • Idrott i förändring – en flervetenskaplig antologi om idrottens betydelse för hälsa, identitet och kultur i det senmoderna samhället, (medred. Magnus Wikdahl), ICLU Skriftserie 1, Lunds universitet, Lund, 2007
  • En empirisk vetenskap om duet – om Alfred Schutz bidrag till sociologin (ak avh) Sociologiska institutionens Förlag, Lund, 2000.
  • ”Sociologiska föreningen i Lund 1936-1940” i Sociologi i Tiden – bakgrund utveckling, framtid Sociologisk forskning 1-2/97, Daidalos, Göteborg, 1997

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-03-22

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.