ISSN 1652–7224   :::   Publicerad den 31 augusti 2005
Läs mer om idrott och fysisk bildning på idrottsforum.org
Nordisk idrottslärarkongress på Island 28 juni – 3 juli 2005

Ingegerd Ericsson
Idrottsvetenskap, Malmö högskola
Jag mötte Marit från Stavanger på en av de många flyg- och busstransporterna mot Húsavík, Island. På bussen från Akureyri fick vi sällskap med Hrefna Geirsdóttir och vi närmande oss målet Nordisk Idrottslärarkongress med spänd förväntan.

Så här efteråt är det svårt att välja ut någon enskild av alla fantastiska upplevelser som rättvist skulle kunna sägas vara den mest fantastiska. Var det kanske den märkvärdiga hästskoformade dalen (avtryck efter Odens häst?), Europas största och mäktigaste vattenfall eller platsen för 1990-talets vulkanutbrott med ännu varm lava att värma sig vid och där kontinentaldriften gör att Island blir allt bredare (några centimeter varje år)? Eller var det de ljuvliga baden i de varma lagunerna Myvatn och i Ostekar, där man kunde se solen gå ner och upp under samma bad? Eller var det helt enkelt det ständiga ljuset som fick Húsavík, vattnet och de snöklädda bergstopparna att skimra som i ett magiskt ljus?

En alldeles särskild upplevelse blev för oss alla (även för de isländska idrottslärarna tror jag) den kvällstur med båt ”ut i det blå” då vi såg valar, inte bara en gång, utan flera och inte bara på avstånd, utan helt nära båten, innan de dök och visade sin vackra stjärtfena. Vi blev lyriska! Vi landsteg på den nästan obefolkade lilla ön Flatey där vi spanade på lunnefåglar, grillade på stranden och dansade på bryggan till norsk-svensk dragspelsmusik och flera ”instrument” (tack kära spelemän!) innan vi seglade hemåt i midnattssolens sken.

Som alltid, när det gäller glada idrottslärarsammanhang, var det full fart på veckans alla aktivitetspass som Anna Bjarnadóttir och Ólafur Áugúst Gíslason med kollegor planerat för oss. Vi lärde oss kroppsbalans i vattnet, att crawla med kroppen (och inte med armarna), bland annat genom att tänka ”höften fram till handen” (och inte tvärtom). Mer balansträning i vatten gavs under vattengympapasset där uppgiften att balansera på en flytplatta på ett ben visade sig vara en av de svårare...

En helt oförglömlig upplevelse (och för mig personligen med viss stolthet genomförd bedrift) blev ridturen på islandshäst ut i Islands säregna natur. Det kändes som att rida i ”Vilda Västern” när hästen töltade fram på de smala, slingriga och steniga stigarna. Tusen tack Bjarni Páll Vilhjálmsson för mycket pedagogiskt upplagd förträning och tjusige James för psykologisk stöttning under turen; det behövdes!

Olika typer av bollteknik fick vi pröva, dels i ett fit ball pass med många användbara balans-, styrke- och smidighetsövningar (användbara för både träning och rehabilitering), dels när välväxte Jouni Parkkali från Finland introducerade volleyboll genom en mängd olika kastövningar, bland annat parvisa höga kast där det gällde att snabbt sätta sig på golvet, hinna resa sig och klappa i händerna innan bollen fångades (känns fortfarande i sittknölarna).

Första kvällen dansade vi massor, ja verkligen en massa ”nordiska” smådanser på isländskt vis under ledning av outtröttliga Kolfinna. Ännu fler danser bjöd Grete Langlo Jagtøien med norska kollegor på. Tyvärr kunde jag inte delta i det norska mycket uppskattade inslaget eftersom det låg parallellt med det svenska bidraget, vilket innebar att jag då berättade om MUGI motorikobservationer och forskning i Bunkefloprojektet, eller Bunkeflomodellen som Ängslättskolans hälsofrämjande arbete nu kallas.

Dr Sigurbjörn Árni Arngrímsson höll en föreläsning om olika definitioner och mätinstrument samt relationer mellan fetma och fysisk aktivitet. Han redogjorde för en tvärvetenskaplig studie om livsstil bland isländska 9- och 15-åringar på 18 slumpmässigt utvalda skolor (n=934). Sammanfattningsvis visar resultaten att övervikt bland barn har ökat dramatiskt under de senaste 50-60 åren och nu uppgår till ca 19%  av 9-åringar och ca 15%  av 15-åringar på Island. Trots att isländska barn är fetare än norska barn har de bättre syreupptagningsförmåga än dessa, mätt med maxtest på ergonometercykel. Men mellan 30 och 40% av isländska 15-åringar når inte upp till de nordiska rekommendationerna för fysisk aktivitet, dvs. mer än lätt intensitet minst 60 minuter per dag. Nästan 40% av de 15-åriga pojkarna och över 25% av flickorna spelar dataspel eller ser på TV fyra timmar varje dag.

De slutsatser Arngrímsson drar påminner mycket om de som redovisats i andra västerländska studier och som även legat till grund för interventionen i Bunkefloprejektet, nämligen att

  • Både idrottsutövning och fysisk inaktivitet har ökat under de senaste 10 åren.
  • Förskola, skola, föräldrar, hälsovård, livsmedelsindustri och idrottsföreningar måste samverka för att bekämpa fysisk inaktivitet och fetma.
  • Ingen enskild faktor kan ensam förklara den epidemiska ökningen av fetma bland barn.
  • Fysisk aktivitet och träning bör vara en naturlig del av vardagslivet.
  • Alternativa aktiviteter bör erbjudas/utvecklas för dem som inte är intresserade av traditionella tävlingsidrotter.

Två instruktörer från Polar i Finland redogjorde för hur man kan använda hjärtfrekvensmätare i skolans idrottsundervisning. Här hade vi nog gärna själva velat pröva utrustningen lite mer i praktiken för att verkligen förstå alla möjligheter som gavs.

Några grupper provade glímabrottning i praktiken och pigge Martin Lykkegaard bjöd på ”slåskultur” med danska kamp- och brottningslekar. Åh, vad vi svenska idrottslärare har mycket att lära av de danska, när det gäller samarbetsövningar med kroppskontakt! Det har vi i Södra distriktet flera gånger haft förmånen och glädjen att få göra, tack vare samarbetet mellan våra Idrottslärarföreningar på respektive sida om Sundet. Hoppas det blir ännu mer av den varan när vi åter ses på Nordisk Idrottslärarkongress, i Danmark 2007 nästa gång.

En vecka går snabbt när den är full av rörelseglädje och lite abrupt avslutning blev det för några av oss som fick skynda till buss och flyg mitt under det avslutande pilatespasset som ändå upplevdes som något av lugnande nedvarvning och sammanfattning av en intensiv och givande kongress.

Ett varmt tack till alla våra isländska kollegor för en väl planerad och väl genomförd Nordisk Idrottslärarkongress (ingenting fanns som inte gick att lösa). Ett stort tack också till Svenska Idrottslärarföreningen och föreningen GCI-GIH för visat förtroende, vilket möjliggjorde min medverkan.Omringade av blå lupiner i Ostekars varma blå vatten, vid Ishavet nära Norra Polcirkeln.

På väg till ön Flatey visade dig valar helt nära båten flera gånger. Jublet steg ombord
när den maffiga stjärtfenann syntes högt över vattenlinjen före varje djupdyk.

Dans på Flatey till norsk-svensk-isländsk "orkester".

Farligt halt var det på klipporna vid det mäktiga
vattenfallet Detifoss.

På spaning efter lunnefågel, vilka kunde ses i mängder.

Bland pysande vulkankratrar där kontinentalplattorna sakta glider isär kunde man ha ena foten i Amerika och den andra i Europa.

"Gravida ormen" med fit-bollar.

Njutbart bad i Myvatns svaveldoftande varma lagun.

Vi "töltade" på islandshästar (eller var det de som töltade med oss?).
Det kändes som i "Vilda Västern".

www.idrottsforum.org  |  Redaktörer Bo Carlsson & Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann