Utlagd 14 juni 2003

idrottsforum.org: The Grand Opening

Klockan 14.00 den 6 juni i år lanserades idrottsforum.org vid en ceremoni cum presskonferens i Röda rummet på Malmö stadsbibliotek. Vår medarbetare Kjell Eriksson var där med sin trogna kamera, och nedan presenteras hans reportage.

Frenetiska förberedelser strax innan 14.00 då invigningsceremonin ska gå igång. idrottsforum.org's redaktör Bo Carlsson och Jan Olsson från Malmö Stadsbibliotek prövar utrustningen medan Per Mattsson justerar spottarna i taket.

Johanna Ifwer och Anna Senestad förbereder skaffningen till invigningsfesten: varm korv – kokt – och mellanöl bjuds det på. Som på en bättre fotbollsarena, fast här är korven varm, och ölen kall. Enhetschefen vid Lärarutbildningen och idrottsforum.org's ansvarige utgivare Aage Radmann håller ett vakande öga på händelserna.

Professorns i idrottsvetenskap, tillika medlem i redaktionen för idrottsforum.org, Tomas Peterson, anländer och välkomnas av Aage Radmann. Klockan har slagit 14.00 och ett stigande antal ionbjudna minglar glatt med korv och öl.

Invigningstalarna konfererar en sista gång innan föreställningen börjar, medan publiken intar sina platser.
Förste talare var Liss Carlsson, avdelningschef på Natur & Teknik, Malmö stadsbibliotek, som hälsade alla välkomna till biblioteket och Röda rummet, och klargjorde stadsbibliotekets intresse för idrotten och idrottsforum.org. Hon följdes i talarstolen av Aage Radmann, som höll ett anförande om universitetens och högkolornas "tredje uppgift". Klicka på Aage nedan till vänster för att få reda på vad han sade.Själva invigningen svarade Leif Almö för. Leif är ordförande i MISO, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, och därtill i klassiska Malmöföreningen Enighet. Något band att klippa av fanns naturligtvis inte, men genom att klicka på "...stig in" uppenbarade sig Löpsedeln för idrottsforum.org på den stora vita duken. Publiken applåderade förtjust och ljudligt.


Invigningen avslutades med en ingående demonstration av idrottsforum.org, av initiativtagaren till sajten, Bo Carlsson, tillika en av dess redaktörer. Alla portalens kvaliteter fick sin belysning, alla möjligheter uppvisades, framtida utveckling utlovades. Åskådarna föreföll vederbörligen imponerade och tackade för presentationen med en varm applåd.