Boll, dans, kamp och lek ur olika perspektiv:
Nordisk Idrætslærerkongres i Gerlev 2007

Ingegerd Ericsson
Idrottsvetenskap, Malmö högskola


Vartannat år samlas ett gäng nordiska idrottslärare en vecka för kompetensutveckling. För två år sedan var det i Húsavik, Island. Om två år är det i Grebbestad, Sverige. I år ägde Nordisk Idrætslærerkongress rum i Gerlev, på Sjælland i Danmark. Ingegerd Ericsson var med på Island, och rapporterade till idrottsforum.orgs läsare. Vi tror nog att Ingergerd Ericsson är med i Grebbestad 2009, och att hon då kommer att rapportera på forumet. Vi vet med bestämdhet att Ingegerd Ericsson var med i Gerlev, för vi har fått en rapport – med bildbevis!

Det var 120 idrottslärare från hela Norden som under en vecka i början av augusti bollade, dansade, kämpade och lekte mellan de olika teoretiska övningar som bestods, främst i form av föredrag och diskussioner, och kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Gerlevs Idrætshøjskole, för övrigt den enda på Sjælland, ligger vackert och har stora grönområden, moderna idrottsfaciliteter, och en välkomnande attityd gentemot besökare.

Ett anslående inslag på kongressen var en introduktion till parkour, eller street movement, och en presentation av skolans nya parkourbana, som officiellt invigdes först två veckor efter att kongressen var slut.Solen sken för det mesta, myggen var skönt frånvarande, maten var fantastiskt vällagad och god, så det var inte svårt för ca 120 pigga och entusiastiska idrottslärare från hela Norden att trivas med tillvaron i den natursköna miljö som Gerlev Idrætshøjskole är belägen i. Det var Nordiska Idrottslärarorganisationers samråd (NIS) som, i samarbete med Dansk Idrætslærerforening (DI) och Gymnasieskolernes Idrætslærerforening (GI), bjöd på en veckas kompetensutveckling den 31 juli –5 augusti 2007.

Kongressens tema var ”At bygge bro” och det gjordes i både bokstavlig och överförd betydelse mellan människor, mellan nordiska kulturer, mellan teori och praxis för att nämna några exempel. En av kvällarna ägnades åt att verkligen uppleva ”den hvide bro” underifrån. Med båt från Skælskør kom vi lagom för att se den mäktiga bron över Stora Bält vackert avteckna sig mot en fantastisk solnedgång.

Tre välkomstanföranden hölls av NIS ordförande Kasper Bøcher, borgmästare Lis Trible respektive Finn Berggren som är föreståndare för Gerlev Idrætshøjskole. Öppningsföredraget hölls av Hans Bonde, professor i idrottshistoria, som talade om hur Homo ludens (den lekande människan) övergått till att bli Homo sedens (den sittande människan) bland annat genom att lek blivit enbart barnlek och att barnlekar blivit mer och mer stillasittande.

Claus Bøje talade om fyra kvaliteter som han menar finns i alla idrotter, nämligen: Kamp (dialog), lek (motivation; psykologi), dans (rytmiskt flöde, uttryck, expressivitet) och fördjupning. Dessa kvaliteter är universella och går att överföra även till andra områden än idrott, konstaterade Bøje.

Alldeles intill idrottshögskolan finns Gerlev Legepark som demonstrerades av Lars Hazelton. Lekparken öppnade 1999 som en naturlig förlängning av Idrottshistorisk verkstad vid högskolan, då man märkt att det behövdes ett led mellan forskare och läsare. Personalen lär ut gamla, ibland bortglömda lekar i stora och små grupper. Lekparken är idag en attraktion som har ca 25000 besökare varje år.

Finn Byggballe inledde de fysiska aktiviteterna med en mängd lustfyllda rytmiska kontakt- och ”lära-känna-övningar”, sådant som så många danska idrottslärare är så bra på.


Rapportens författare balanserar: Ingen panik med god motorik
(och tungan rätt i mun)!


Kongressen var upplagd utifrån val av fördjupning inom boll, dans eller lek, vilka speglades ur olika perspektiv. Vi som valt dans hade förmånen att under tre dagar få njuta, jobba, svettas och träna en mångfald danser under ledning av den outtröttlige, utomordentligt kunnige och entusiasmerande John Friis. Det handlar om att fånga de möjligheter som ligger i dansens generella popularitet i tiden och att använda dans i ännu fler undervisningssituationer, menar John. I dans kan man arbeta utifrån hälsomässiga/fysiska aspekter, sociala/kommunikativa aspekter och/eller estetiska/uttrycksmässiga aspekter. Såväl i Danmark som i Sverige är dansen ett av de tydligt formulerade målen i kursplanen för idrottsämnet i skolan. När det gäller idrottslärarens roll och idrottsämnets ansvar kan vi inte nöja oss med att arbeta med välkända och traditionella danser. Enligt John måste vi göra dansen mer fysisk, inte minst för att motivera pojkarna och för att säkra en viss högre aktivitetsnivå. Han skriver att nästan alla rörelser rymmer möjlighet för att bli till dans. Idrottslärare bör hämta inspiration från många olika rörelseområden, vilket vi prövade genom mimisk dans till Tjajkovskijs ”Svansjön” och ”Jailhouse Rock”, fotbollsdans till ”We’re gonna win”, teknikdans med basketbollar, social dans med papperskorgar, boxningsdans med handskar eller lindande händer, ”spökdans” med masker och vita vantar, westerndans till ”Cotton Eye Joe”, enkla river dance-steg, cheerleader-dans och många andra konditionsdanser. Kännetecknande för allt vi gjorde i den nya vackra ”Bevægelseshallen” var att stegen var enkla och att varje dans endast bestod av några få kombinationer, vilket gjorde att det var lätt att komma igång. Detta skapade goda förutsättningar för att också få med uttryck och attityd i rörelseglädjen, vilket var viktigt inte minst i de växelvisa ”performance”, som många danser avslutades med.

Mer än en gång spelades småspelscricket under Erik Juuls pedagogiska ledning. Reglerna är enkla: Om man träffar bollen måste man springa, missar man är det frivilligt. Man blir bränd om man träffar grinden, om bollen gör det eller om utelaget tar lyra. Ständigt påminde Erik om att cricket är ett gentlemannaspel, där domare egentligen inte ska behövas. Om någon spelare emellanåt inte visade motståndarna tillräcklig respekt kunde Eriks röst höras över alla planer: ”That’s not cricket!”

Erik har många strängar på sin lyra, vilket han överraskade med under en workshop med jonglering och andra cirkuskonster som tema. Han hade dessutom en övertalningsförmåga som gjorde att man inte sa emot hans: ”Kom så!”, vilket exempelvis innebar att barfota gå på krossat glas (av glasflaskor från känt ölmärke). En upplevelse för livet!


Erik Juul instruerar: ”Andas in lugnt och fint
– känn hur du njuter av att du kan gå på krossat glas.”


En annan märkvärdighet fick mig att tänka tillbaka på när jag flyttade från Stockholm för att börja som idrottslärare i Lund. Då la jag märke till hur barnen verkligen utnyttjade varje snöflinga som föll över det skånska slättlandskapet. De fåtal vinterdagar som det föll någon snö hade så gott som alla elever med sig pulkor och tefat till skolan för att under varje liten rast åka kana på de pyttesmå vallar som omgärdade skolan. I det här fallet, på idrottslärarkurs i Danmark, handlade det om att en plastmatta, som lagts ut nerför en grässlänt, besprutades med vatten och hur deltagarna glatt kastade sig på magen (och hur som helst) utför denna plastkana, iklädda svarta sopsäckar för bästa möjliga glid. Ja, har man en backe så gäller det att utnyttja den!


Ja, har man en backe så gäller det att ha så roligt som möjligt i den...


En av kvällarna var det erfarenhetsutbyte mellan länderna och då framkom en del skillnader när det gäller skolans idrottsundervisning. I Danmark ges ej betyg i ämnet, endast ett skriftligt ”udtalelse” och ”de konservative” har lagt ett förslag om 3 tim idrottsundervisning/vecka. I Norge har eleverna idrott 2 – 2,5 tim/vecka. I Finland har de 2 x 45 min + 3 x 45 min hälsokunskap per vecka, där hälsokunskap dessutom är ett realämne i studentexamen. Intressant att notera är att i Finland har flickor och pojkar såväl gymnastik som hälsokunskap i skilda grupper. Island har lyckats få in 2 x 45 min + 45 min simning varje vecka i grundskolan. Dessutom har eleverna ett valfritt ämne 2 x 45 min per vecka där.

Enligt traditionen bidrog de olika länderna med var sin programpunkt. Från Sverige kom Johan Tranquist och Charli Eriksson för att presentera NCFF och samspelet mellan fysisk aktivitet, goda matvanor, hälsa och lärande i skolan. Charli redogjorde dessutom för den nationella utvärderingen av skolämnet idrott & hälsa 2002, som visade att 64% av eleverna tyckte att de hade för lite tid i idrott & hälsa, att ca 10% kände sig dåliga/klumpiga under idrott & hälsa-lektionerna och att 7% av flickorna inte uppnådde målen för ämnet. Ett viktigt mål som NCFF har är att informera om forskning och utvecklingsprojekt. Just nu pågår en kartläggning av forskning inom dans och det blir intressant att få ta del av studier som kan ge belägg för att dans motverkar stress och främjar lärande. Likaså behövs studier som verkligen visar att samma faktorer som främjar hälsa också främjar lärandet. Innehåll och kursplaner i idrott & hälsa måste baseras på kunskap, dvs. på vetenskapliga studier och här har således NCFF en viktig roll att fylla. En kvalitetsaspekt som säkerligen påverkar politikers och debattörers syn på skolämnet idrott & hälsa, och därmed ämnets status, är i vilken utsträckning innehållet är kunskapsbaserat, dvs. bygger på forskning och resultat från vetenskapliga studier. Nordisk Idrottslärarkongress är ett utmärkt forum för att informera och sprida kunskap om för ämnet relevant forskning.

Ett av kursens mer spektakulära inslag var parkour, eller street movement som Peter Lund med kamrater föredrar att kalla det. De lyckades under ett föredrag och en workshop i ”springsalen” och en helt nybyggd ”parkourbana” övertyga oss om att olika mer eller mindre riskabla sätt att ta sig fram på gator, i trappor, mellan hus, över murar, staket och andra ”hinder” i stadsmiljö, faktiskt kan vara en alternativ idrott för exempelvis elitgymnaster som tröttnat på en alltför strukturerad träning.

Hela kongressen präglades av arrangörernas stora engagemang, vilket kom till uttryck inte minst i Julie Hauges berättelse om hur hon trots en bruten arm lyckades göra mål i en landslagsmatch i fotboll. Martin Lykkegaard Mogensen talade sig varm i sin kamp för kampen. I judo och i japansk kampfilosofi finns inte vinnare och förlorare utan ”Tori og Uke” (Givare och Tagare), vilket innebär att Tagaren tackar Givaren, eftersom han visat vad som kan förbättras. Martin avslutade med sin tränares kloka ord: ”Om du inte försöker har du ingen chans”.

Under avslutningskvällen gjorde de svenska deltagarna en demonstration av vad vi lärt oss av dans, kreativitet, koreografi och vikten av relevant rekvisita genom framförandet av en bejublad magdans till Tom Jones ”Sex bomb” (för kvällen omdöpt till ”Sack bomb” då vi alla hade svarta sopsäckar över huvudet). Tack Jenny för den lysande idén och tack Kalle för att du inte gav dig när det gällde närmandet till publiken (många tyckte att det var det allra bästa!)


Kursens tema "At bygge bro" framträdde tydligt
i solnedgången ”under den hvide bro".


Då inte alla isländska och finska deltagare hade det så lätt med det danska språket gav kursledningen ut en liten parlör med några användbara fraser, däribland följande:

  

Tack hela arbetsgruppen för en välplanerad och flexibelt genomförd Nordisk Idrætslærerkongres 2007: Jytte Thormann, Connie Bach , Julie Hauge, Peter Due, Kasper Bøcher, Erik Juul, Torben Vandet och Martin Lykkegaard Mogensen. Tack föreningen GCI som sponsrade mitt deltagande. Nästa Nordiska Idrottslärarkongress äger rum 2009 i Grebbestad på svenska västkusten och dessförinnan finns möjlighet att deltaga i det 7e internationella seminariet ”Physical Education in Change” i Vierumäki, Finland den 3 – 8 augusti 2008.Copyright © Ingegerd Ericsson 2007


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann