Angående debatten om recensionen av Martin Alsiös bok

Svenska idrottshistoriska föreningen


I idrottsforum.orgs uppdatering 151 debatteras David Holt Olsens recension av Martin Alsiös bok 100 år med allsvensk fotboll. Det är positivt, som akademiledamoten och professorn i historia Nils Ahnlund så klokt, men också elegant, formulerade det innan han gav sig på att kritisera Erik Lönnroths tes att Herman Korners skildring av Engelbrekt Engelbrektssons framträdande 1434 var att betrakta som en hagiografisk produkt: ”Kritiken är en nödvändighet och polemiken lovlig sedvänja i det vetenskapliga vardagslivet.”

Det finns heller ingen anledning att recensera de olika debattörernas ståndpunkter. De är klart och tydligt formulerade, men från Svenska idrottshistoriska föreningens styrelses sida känner vi oss kallade att göra ett påpekande angående den akademiska idrottsforskningen, och de akademiska idrottsforskarna, som kritiseras av Idrottsförlagets vd P-O Pärpe. Även om medlemskap i den ena föreningen inte utesluter medlemskap i den andra, det är snarare mycket vanligt, så är det vår bestämda uppfattning att det är Svenska idrottshistoriska förningen, om någon ska beskyllas för det, som representerar akademikerna bland de idrottshistoriskt intresserade. Och om någon organisation ska anklagas för att representera de ”forskare och akademiker som hellre läser fotboll än tittar på fotboll” så är det Svif.

SFS, Svenska fotbollshistoriker och statistiker, som namnges av Pärpe, är å andra sidan den förening som, om någon kan sägas göra det, representerar och består av ”de intresserade som faktiskt tittar på fotboll live”. Det framgår inte bara av föreningens publikationer och verksamhet utan tydligast av en genomgång av föreningens medlemsmatrikel som vimlar av inte bara kända namn utan även av personer man inte kan undgå att möta på fotbollsläktarna runt om i landet.

För att rätt organisation ska få klä skott i framtida debatter om akademikers ovilja att betala för böcker, det finns ingen anledning att ifrågasätta Pärpes uppfattning i den frågan, vill vi uppmana P-O Pärpe att göra som SFS-medlemmen Martin Alsiö och gå med i de idrottshistoriskt intresserade akademikernas organisation framför andra: Svenska idrottshistoriska föreningen. Det gör han, och andra intresserade, enklast via föreningens hemsida www.svif.net. Vem vet, vi kanske har en del att lära av varandra?

Copyright © Svenska idrottshistoriska föreningen 2012.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.