MUGI i Sydafrika

Ingegerd Ericsson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


ingegerd-ericssonSydafrika – landet där solen rör sig från höger till vänster och där det blåser varma nordanvindar! Här serveras rödvin i iskylda glas och vitt vin med isbitar; mycket vin och mycket gott vin! Stellenbosch ligger i ett stort vindistrikt, men annars påminner universitetsstaden mycket om Lund, med sina pittoreska smågator och varierade utbud av caféer och uteserveringar.

En stor skillnad är förstås att här cyklar inte studenterna, här kör de bil. I närheten av universitetet finns följaktligen enormt stora parkeringsplatser. Dessutom finns fantastiskt stora ytor och faciliteter i direkt anslutning till institutionen Sportwetenskap/Sport Science, flera stora rugbyplaner, fotbollsplaner, landhockeyplaner, alla mycket välskötta gröna gräsplaner samt minst åtta basket- (eller korgbolls-)planer och ca tio tennisbanor. På berget bakom institutionen klättrar motionsslingor i vacker natur runt en liten fiskesjö. Dessutom finns stora simbassänger både utom- och inomhus. Här finns stora idrotts- och gymnastikhallar, gym och mindre träningsrum. Ja, som idrottslärarutbildare vid Malmö högskola är det inte svårt att häpna, baxna och förbluffas!

Utbildningen vid Institutionen för Sportwetenskap vid Stellenbosch universitet ger flera olika karriärmöjligheter inom Sport Coaching, Sport Management, Fitness, Sport Science, Academics, Education, Biokinetics, Kinderkinetics och Sport Psychology. Det var inom området Kinderkinetics som jag var inbjuden av professor Elmarie Terblanche att komma och undervisa studenter i att observera barns motorik med hjälp av observationsschemat MUGI (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning). Tanken är att kunna jämföra sydafrikanska motorikdata med de motorikobservationer vi genomfört i Bunkefloprojektet. Sydafrika har, enligt Elmarie, länge haft Sverige som förebild när det gäller idrottsundervisning och de brottas med i stort samma problem som vi har:

För lite idrottsundervisning för landets skolelever!

I Sydafrika har idrottsundervisning inte varit obligatorisk i skolorna sedan 1994. Utbildade idrottslärare har alltså svårt att söka och få arbete, och dessutom är det inte oproblematiskt att utbilda idrottslärare, som inte själva haft någon idrottsundervisning under sin egen skolgång.

Inom området Kinderkinetics verkar det däremot finnas arbetstillfällen. Professionen ligger i gränslandet mellan sjukgymnast/fysioterapeut och idrottslärare, så här uttryckt med Terblanches ord:

Kinderkinetics is a profession that aims to promote and optimize the neuromotoric development of young children (0-12 years), through scientifically based physical activity. It has the following goals:

  • Promote functional growth and development
  • Focus on certain movement activities to promote/facilitate sport specific activities
  • Implement appropriate rehabilitation programmes for children with growth and/or developmental disabilities

Utbildningen fokuserar följande områden och studenterna måste också göra 300 praktiktimmar inom alla dessa områden:

Adapted program (0–13 years)
This program helps children with deficiencies or to overcome problems with an individualised program. Aspects such as obesity and specific motor deficiencies, as well as physical assistance are offered to children with specific disabilities.

Pre-School program (2–7 years)
This program is designed for children from ages 2 to 7 years and focus on the child’s gross motor development in a group setting. The purpose of this program is optimal development of young children.

Program for Disabled
Water therapy programs that will be available to, for instance, children with Down syndrome and cerebral palsy. This will improve their functionality in terms of the motor and physical aspects of their development.

Wellness program (10–14 years)
A program for older children between the ages of 10 to 14 years that helps them develop a healthy balanced lifestyle. Programs are in group format. The aim of the program is to make active adults out of active children.

Baby program (0–24 months)
Early stimulation for the optimal development of the baby between 0 and 24 months.

Sporting skills program (8–12 years)
This is a program for children between 8 and 12 years that teaches them basic sporting skills for, e.g., soccer, rugby and netball. The aim of the program is to learn the basic rules, but especially the necessary fundamental skills. The program is in group format.

Praktiktimmarna görs ofta på institutionen, dit många föräldrar kommer med sina barn som behöver extra motorikträning (en möjlig följd av att barnen inte tillåts leka ute, föräldrar vågar inte ens låta sina barn leka i trädgården).

Life Through Movement (LTM2014)

Den internationella konferensen Life Through Movement, som anordnades av BASA (The Biokinetics Association of Southern Africa) i samarbete med de tre universiteten i Cape Town, Western Cape respektive Stellenbosch, pågick 11–14 september. Här talade Wolf Kirsten, ordförande i International Health Consulting, om globala riktlinjer för hälsosamma arbetsplatser, och Dr Vash Mungal-Singh bland annat om den nyligen, i sydafrikansk lag, införda policyn om minskning av saltintag.

Dr Ross Tucker diskuterade det stora gapet mellan forskningsresultat och tillämpning inom elitidrotten. Även coachen Shayamal Vallabhjee och Kevin Subben, orförande i medicinska kommissionen för SASCOC (South African Sports Confederation and Olympic Committee) problematiserade elitidrottares träningsvillkor, medan professor Elmarie Terblanche presenterade en ny metod för träning av lungkapacitet, även användbar för astmapatienter. Coachen Graham Bentz talade om vad som krävs för att vinna, med särskilt fokus på framgångar inom rugby.

Själv hade jag fått rubriken Motor development and cognitive relationship in children with focus on health promotion, och redogjorde bland annat för pedagogiska och samhällsekonomiska vinster med daglig schemalagd idrottsundervisning.

Under galamiddagen berättade Brett Archibald mycket levande om hur han föll överbord i Indiska Oceanen och till slut, efter att ha simmat i 28,5 timmar, blev räddad av fiskare, som genom att studera strömmar och avdrift följde i vilken riktning ikastade kokosnötter flöt genom vattnet. Mycket gripande!

Utöver nämnda keynote-talare innehöll LTM-programmet många spännanade forskningspresentationer, workshops och posters. De muntliga presentationer som jag hade tillfälle att lyssna på höll alla hög kvalitet och framfördes på god engelska, bland annat Movement activities: a critical link in developing motor skills and learning in early childhood development av professor Soezin Krog, A situation analysis of Physical Education teacher trainig at the University of Johannesburg av Charl Roux, samt Classifying and framing Physical Education into the school curriculum av Francois Cleophas.

De både professorerna Moss och de Ridder talade om The new generation of Physical Education teachers: Are they fighting a losing battle?, respective om vad Health literacy innebär? Den efterföljande diskussionen kändes väldigt snarlik den som jag så många gånger upplevt i SGS-sammanhang. Idrottslärarvillkor verkar vara globala på många sätt. Men i Sydafrika kallar sig nu de få utbildade idrottslärare som finns kvar för dinosaurier, dvs. ett utdöende släkte. De kämpar alltså för ett återinförande av idrottslärarutbildning och idrottsundervisning i skolorna. Förhoppningsvis kan dokumenterade motorikobservationer av sydafrikanska barns motoriska status bli ett användbart argument i debatten.

Copyright © Ingegerd Ericsson 2014

 

Instruktion för studenter av MUGI-uppgift 2
Instruktion för studenter av MUGI-uppgift 2
Dr Africa visar MUGI-uppgift 5 (hålla balansen 10 sek på ett ben) tillsammans med några av sina studenter
Dr Africa visar MUGI-uppgift 5 (hålla balansen 10 sek på ett ben) tillsammans med några av sina studenter
Workshop med sydafrikanska barn som prövar MUGI-uppgift 9a: Springa med rockring 15 m
Workshop med sydafrikanska barn som prövar MUGI-uppgift 9a: Springa med rockring 15 m
MUGI-uppgift 9c: Hoppa över hinder 40 cm
MUGI-uppgift 9c: Hoppa över hinder 40 cm
Stora välskötta bollplaner och vacker natur i direkt anslutning till universitetet
Stora välskötta bollplaner och vacker natur i direkt anslutning till universitetet
Varmt välkomnande i universitetets foajé
Varmt välkomnande i universitetets foajé
Glad student som precis fått besked om kinderkinetics-anställning i Johannesburg
Glad student som precis fått besked om kinderkinetics-anställning i Johannesburg
Med Elmarie Terblanche i den närliggande pittoreska byn Franschhoek
Med Elmarie Terblanche i den närliggande pittoreska byn Franschhoek
Print Friendly, PDF & Email

6 COMMENTS

  1. Ingegered You must be very proud of the research and work you have been doing , it clearly shows excellent results.
    Jan

  2. Spännande och viktigt att barn får mer idrott och att barn med motoriska svårigheter får den hjälp de behöver. Fina bilder!

  3. Vad roligt att se att det inte bara är musik som Sverige kan exportera! Ingegerd; Du har hela världen för dina fötter. Varmt lycka till med utrullningen av MUGI!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.