Fyrtiotvå idrotter i närbild

Jan-Eric Ekberg
Idrottsvetenskap, Malmö högskola Dale Mood, Frank Musker & Judith Rink
Sports and Recreational Activities
719 sidor, hft., ill.
Dubuque, IA: McGraw Hill 2006
ISBN10: 0-07-304530-6
ISBN13: 978-0-07-304530-6


Sports and Recreational Activities är en bok som väger tungt. Med sina närmare 1,5 kg i oinbundet format och på drygt 700 sidor är det en omfattande och tung bok att bära omkring på. I denna den fjortonde upplagan är alla kapitel uppdaterade, varav några är helt omskrivna, enligt författarna. Eftersom det är en amerikansk bok, så är en hel del av innehållet relaterat till amerikanska förhållanden, även om beskrivningar av de olika idrotterna är av mer generell karaktär. Boken är skriven på amerikansk-engelska.

Syftet med boken är att erbjuda grundläggande information om ett brett spektrum av olika fysiska aktiviteter och idrotter, inte mindre än 42-43 (inledningen är inte överrensstämmande med baksidan på boken), allt från hälsorelaterade aktiviteter till mer extrema sporter. Varje aktivitet får i medeltal 15 tätskrivna sidor till förfogande, och sidorna är nästan i A4-format. Författarna menar att de koncept som boken beskriver kan främja deltagande i fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv, vilket också bidrar till ökad livskvalitet. Målgruppen är så bred som allt från den som själv vill börja idrotta till den som är eller kommer att verka som instruktör. Författarna menar att lärare, instruktörer, fritidsledare, eller studenter som är under utbildning kommer att ha nytta av innehållet i boken och att innehållet kommer att vara en ovärderlig resurs när man ska lära ut en aktivitet som man inte är riktigt bekant med.

Merparten av bokens kapitel inleds med ett historiskt avsnitt, råd om utrustning, regler, en genomgång av vilka färdigheter och tekniker som krävs, strategier och säkerhet. Här ingår även beskrivningar av vad man som ledare ska tänka på när man arbetar med aktiviteten, liksom en lista över dess terminologi. Sist i varje kapitel ges referenser till litteratur, visuella material och websidor.

I det stora hela är boken innehållsrik och informativ, särskilt om man är intresserad av en inte alltför djuplodande genomgång av ett samlat urval av populära, i alla fall ur amerikanskt perspektiv, idrotter och fysiska aktiviteter. På samma sätt får man en översiktlig bild av effekter av fysisk aktivitet och tränings- och mätmetoder för densamma. Man kan även hitta intressanta definitioner och kategoriseringar av idrott i boken för de som vill fördjupa sig i detta. Boken är således en instruktions- och informationsbok om ett antal idrotter och fysiska aktiviteter och förutsättningar för dessa. Boken är reviderad och nya foton är delvis inlagda, men trots detta så märks det att det är den fjortonde upplagan, den första publicerad redan 1953. Man ser detta speciellt på just vissa fotografier och illustrationer, men även när det gäller referenser och vissa textavsnitt.

I förordet fokuseras och diskuteras huruvida det är fler eller färre som är fysiskt aktiva och idrottar och de fördelar, fysiskt, psykiskt och socialt som detta innebär, men när man kommer till första kapitlet, så infinner sig ett annat fokus. Här är det framförallt hälsoeffekterna av fysisk aktivitet som står i fokus, även om man också talar om psykiska och social värden. Samma sak gäller hela kapitel två, som heter ”Health-Related Physcial Fitness”, vilket fokuserar fysiska hälsoeffekter av träning, men också olika mätmetoder för att bl a studera just hälsoeffekter av träning. Det är således idrottens och den fysiska aktivitetens investeringsvärde[1], i form av hälsoeffekter, som i första hand betonas i boken, i alla fall inledningsvis, medan egenvärdet kommer i skymundan.  Detta verkar vara en genomgående tendens i dagens samhälle, att idrott och fysisk aktivitet måste motiveras med andra värden än de ”egna”. Idrott för Hälsa, för Integration, för Utveckling eller varför inte för Marknadsföring.

Vad man mer kan säga är att eftersom målgruppen är så omfattande – allt från novisen till experten – så tenderar boken att bli både för avancerad, för de som är noviser och inte har större erfarenhet av dessa aktiviteter, och för enkel, för de som redan är lärare och kanske även för instruktörer. Eftersom många idrotter är kulturellt bundna, även om man ofta säger att idrotten är universell, så blir vissa av de idrotter som man använder som exempel mindre angelägna ur ett svenskt eller skandinaviskt perspektiv. Paddleball, Pickle-Ball, Speedball är några exempel på detta och de är ju inte några stora svenska idrotter, om vi ens hört talas om dessa. Därför saknas också tex innebandy i boken, eftersom det är en idrott som inte riktigt nått ut ”over there” utan har sin största utbredning i vår närhet.

Vem skulle jag rekommendera att läsa denna bok? Tja, kanske någon som inte har så mycket erfarenheter av specifika idrotter och fysiska aktiviteter och förutsättningar för dessa men som är intresserad av att veta något mer om just dessa aktiviteter för egen förkovrans skull. Kanske även för den som vill veta något om hälsoeffekter av träning, och tränings- och mätmetoder av detsamma. Jag skulle kunna tänka mig att även vissa studerandegrupper som utbildar sig till lärare och ledare i idrott på en relativt grundläggande nivå kan få ut något av boken. Fördelen med boken är att det finns en intressant bredd av aktiviteter samlat på en och samma plats, men detta blir även till ett problem eftersom regler och ramar ständigt revideras och utvecklas. Vill man däremot ha en mer problematiserande och kritisk diskussion om fysisk aktivitet, träning och idrott eller en fördjupad genomgång av olika idrotter, så tror jag inte boken är till samma belåtenhet. Så, det är bara att välja om man vill använda boken som redskap för och om träning eller som träningsredskap (med tanke på vikten…).


[1] Se tex Lars-Magnus Engströms diskussion om idrottens investerings- och egenvärde i Idrott som social markör(Stockholm: HLS 1999)

 

© Jan-Eric Ekberg 2007


Köp boken från Adlibris.se
Kjøp boken fra Akademika.no
Køb bogen fra Saxo.dk


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.