Bevægelse mod mobning: Fra negativt klassemiljø til glædesfyldte fællesskaber i folkeskolen

uk-flagIn English

Hanna Christensen, Sidse Nikoline Stavad & Helle Winther
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet


 

Mennesket er et socialt væsen og har brug for at deltage i tillidsvækkende og anerkendende fællesskaber. Angsten for at blive ekskluderet i en skoleklasse, kan resultere i uhensigtsmæssige handlinger. Social overlevelse i et klasserum med et særligt højt niveau af social eksklusionsangst, kan udspille sig på mange forskellige måder, f.eks. som mobning.

Mobning er et alvorligt problem, der kan have både fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for skolebørn. Det seneste årti er der kommet et øget fokus på bekæmpelse af mobning i folkeskolen, men mange antimobbestrategier bruger primært verbale virkemidler. Mulighederne i at bruge bevægelse som antimobbestrategi vinder også lige så stille frem. I praksis er det dog stadig et nyt og relativt underbelyst område, selvom forskning peger på, at bevægelse, leg og dans både kan styrke børn og unges fællesskaber og deres personlige udvikling. Udgangspunktet for denne artikel er en mindre undersøgelse foretaget i en 6. klasse på en folkeskole i København.

Artiklen har fokus på, hvilke potentialer leg, dans og bevægelse har i forhold til at forebygge mobning i en folkeskoleklasse. Der er særligt fokus på fællesskab, nærvær, kropskontakt og tillid. På trods af at artiklen tager udgangspunkt i en mindre undersøgelse, viser den, at stemte bevægelsesøjeblikke kan åbne for tillid, fælles rytmer og nye relationer. Den viser også, at bevægelse, der tager udgangspunkt i et helhedsorienteret kropssyn kan have forandrende potentialer og en inkluderende virkning på et negativt klassemiljø præget af uro, mistillid og social eksklusionsangst. Artiklen åbner dermed for en ny strøm og et relativt uudforsket område, der kalder på mere udvikling og forskning samt en mere målrettet indsats i folkeskolen.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


HANNA CHRISTENSEN og SIDSE NIKOLINE STAVAD har begge en kandidatgrad i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Hanna og Sidse arbejder begge som projektledere i DGI Storkøbenhavn med indsatser, der især omhandler mental sundhed, idræt, fællesskab og foreningsliv. Hanna og Sidses interesseområder er derudover bevægelsens betydning for relationsdannelse, det gode fællesskab og social trivsel.

HELLE WINTHER er lektor Ph.d. ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Hun er desuden eksamineret danse- og kropspsykoterapeut. Helle underviser og forsker i dans, leg, bevægelsespsykologi og kroppens sprog i professionel praksis. Derudover har hun i mange år arbejdet med dans og bevægelse som en vej til personlig og social udvikling for mangfoldige målgrupper. Helle er koordinator for forskningssatsningen ”Embodiment, learning and social change”. Hun er desuden forfatter, medforfatter og redaktør på seks bøger og antologier og har publiceret et stort antal danske og internationale videnskabelige artikler. Helle har desuden modtaget tre underviserpriser. Herunder en ”Harald”, prisen som årets underviser på Københavns Universitet.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.