Chalmers Sport & Teknologi: Materialvetenskap, ett av Chalmers styrkeområden, föremål för ”idrottsvetenskaplig” storsatsning

0
6

Snabbare! Högre! Starkare!

Det olympiska mottot lämpar sig även för att beskriva kopplingen mellan vetenskap och idrott. Det finns otaliga exempel på hur materialvetenskap driver utvecklingen inom olika sporter. I tennis har servar blivit alltmer avgörande i takt med att racketarna blivit allt lättare och styvare. Inom simningen har dräkter inspirerade av de hydrodynamiska egenskaperna hos hajskinn hjälpt simmare att slå världsrekord i en aldrig tidigare skådad takt.

sport-teknologi

Idrotten som drivkraft

Samtidigt har idrott blivit en viktig drivkraft för utvecklingen av nya material. Runt om i världen finns det ett stort antal idrottare som är villiga att testa nya lösningar för att förbättra sina resultat, och den kommersiella potentialen hos framgångsrika sportmaterial enorm. Ingenjörer arbetar numera med design, labbförsök, modellering och testning av ny utrustning tillsammans med styrande organ och idrottare.

Chalmers satsning

Chalmers undersöker nu möjligheterna att initiera och driva forskning i gränslandet mellan naturvetenskap och idrott, genom sitt Styrkeområde Materialvetenskap. Genom en serie workshops har representanter för Chalmers, Göteborgs universitet, forskningsinstitut (IMEGO), IT-universitet och Sahlgrenska Akademin träffats för att identifiera och diskutera forskningsbara frågor, tillsammans med ett stort antal aktiva idrottare, tränare och förbundsledning inom olika idrotter.

Med den här webbplatsen bygger vi vidare på det arbete som inletts. Här kommer de olika projekt som inleds att presenteras, liksom information om kommande satsningar och möten. Alla som på ett eller annat sätt blivit involverade kan i webbforumet ställa frågor, diskutera, kommentera och komma med nya idéer.

Besök webbplatsen: http://www.sportteknologi.se

Print Friendly, PDF & Email
Previous articleSport, Business and Management: An International Journal, Volume 3, Issue 4
Next articleCall for Papers – Stepping Through the Looking Glass: The Future for Women in Sport

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.