Censorater i censorkorpset for Idrætsuddannelserne i Danmark. Ansøgningsfrist: 5. januar 2014

censorerI overensstemmelse med Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) af 24. juni 2012 (BEK nr. 666) opslås censorater for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2018. Beskikkelsen foretages af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser efter indstilling fra Censorformandskabet.

www.au.dk/om/stillinger/sun/vip/ ses

  • En oversigt over de fagområder, der opslås censorater i
  • En beskrivelse af censorernes opgaver
  • Krav til censorernes kvalifikationer
  • Honorar
  • Links til Studieordning for bachelor- og kandidat-uddannelse i Idræt på hhv. Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Spørgsmål af idrætsfaglig karakter rettes til Censor-formand Verner Møller på e-mail vm@sport.au.dk. Evt. yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Aarhus Universitet, AU Studier, Jeppe Norskov Stokholm, tlf. 8716 7574 eller e-mail jns@sun.au.dk.

Ansøgning

Ansøgningsskemaet til censorbeskikkelse skal anvendes og findes på www.au.dk/om/stillinger/sun/vip/

Ansøgningsfrist: 5. januar 2014.


Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 12.000 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2013 udgør 6.3 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.