More

  Sport Scholar Profile | Verena Lenneis, University of Copenhagen

  Verena Lenneis has a broad, international social science background, gaining a bachelor’s degree in sport sciencea and a bachelor’s/master’s degree in law from University of Vienna, and then a master's and PhD degree in sociology of sport/physical activity/health from University of Copenhagen. She is also a proficient footbag player, having won multiple World, European and Austrian Championships.

  Forskarprofil | Lena Larsson, Linnéuniversitetet

  Lena Larsson är verksam på institutionen för idrottsvetenskap i Kalmar. Hon forskar bland annat om reproduktion av värden och normer inom lärarutbildning i idrott och hälsa samt inom idrottsrörelsen.

  Forskarprofil | Katarina Sjögren Forss, Malmö högskola

  Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare, dr i medicinsk vetenskap, lektor och programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre. Hennes forskning handlar om hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet.

  Forskarprofil | Hans-Christer Holmberg, Mittuniversitetet

  Hans-Christer Holmberg disputerade 2005 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Physiology of Cross-Country-Skiing”. 2009 förordnades han till docent och 2010 professor på Mittuniversitetet. Holmberg är sedan 2005 utvecklingschef på Sveriges olympiska kommitté. Han har emottagit både det lilla och stora priset i idrottsvetenskap från Sveriges centralförening för idrottens främjande.

  Sport Scholar Profile | Ejgil Jespersen, 1950–2020

  Position Professor, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Department of Health Science in Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, PL - 21-500 Biała Podlaska Contact E-mail Research  interest Phenomenology...

  Sport Scholar Profile | Jacquelyn Allen-Collinson, University of Lincoln

  Jacquelyn Allen-Collinson is a qualitative sociologist and a graduate of the Universities of Warwick and South Wales. Her principal research interests cohere around the sociology of the body; embodiment and the senses; health and wellbeing; identity and identity work; sociological & feminist phenomenology; autoethnographic & auto-phenomenographic approaches.

  Forskarprofil | Lone Friis Thing, Københavns Universitet

  Lone Friis Thing är lektor vid Institut for Idræt og Ernæring vid Københavns Universitet. Hon har en MSc i humanistiskt och samhällsvetenskaplig idrottsvetenskap och biologi, och en doktorsexamen från Sociologisk Institut. Lone ansvarar för masterprogrammen vid Institut for Idræt of Ernæring. Hon forskar om sociologiska aspekter av idrott, hälsa och kropp, med mera.

  Forskarprofil | Nils Petter Aspvik, NTNU, Trondheim

  Nils Petter Aspvik er utdannet MSc. i Idrettsvitenskap ved NTNU. For tiden er han doktorgradsstipendiat ved Samfunns- og idrettsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Doktorgradsavhandlingen omhandler fysisk aktivitet og helse blant eldre (Generasjon 100 prosjektet).

  Forskarprofil | Anne Tjønndal, Nord Universitet

  Befattning Ph.D., Associate Professor Adress Nord Universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap, Postboks 1490, N- 8049 Bodø E-mail Forskningsinriktning Idrett, folkehelse, innovasjon og sosial ulikhet Idrett og kjønn Boksing og kampsport Pågående...

  Forskarprofil | Ingar Mehus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

  Befattning PhD, Førsteamanuensis Adress Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap: Idrettsvitenskap NTNU, Dragvoll, bygg 10, N-7491 Trondheim Tlf.: +47 73 59 16 19 Hemsida ResearchGate E-mail Forskningsinriktning Barne- og ungdomsidrett, motivasjon, fysisk aktivitetsnivå, skoleprestasjoner, kvantitativ...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial