More

  Forskarprofil | Ingegerd Ericsson, Malmö universitet

  Befattning FD i pedagogik, docent och lektor i idrottsvetenskap Adress Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet, 205 06 Malmö E-post Hemsida Forskningsinriktning Relationer mellan motorik/fysisk aktivitet och...

  Sport Scholar Profile | Elisabet Apelmo, Malmö University

  In Elisabet Apelmo’s artistic works, ideas about the body, associated to gender, power and identity, have been central themes. She has taken those interests along to her present research in sociology. Theoretically, she combines phenomenology, feministic theory and disability studies/crip theory with a sociological understanding of structures and institutional processes.

  Forskarprofil | Mikael Londos, Malmö högskola

  Examen, befattning Fil dr i pedagogik, universitetslektor i idrottsvetenskap Adress Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, SE-205 06 Malmö +4640 665 8122 mikael.londos@mah.se Forskningsinriktning Idrottspedagogik Pågående projekt Verksamhetsförlagd...

  Forskarprofil | Leif Yttergren, Gymnastik- och idrottshögskolan

  Befattning Docent, lektor Adress Gymnastik- och idrottshögskolan, Box 5626, 114 86 Stockholm leif.yttergren@gih.se Forskningsinriktning Tträningshistoria, GCI/GIH-historia Pågående projekt GCI/GIHs historia, Dan Waern – en livshistoria Nyligen avslutat projekt ...

  Forskarprofil | Hans Lundberg, Linnéuniversitetet

  Befattning Fil dr, Senior Lecturer in Entrepreneurship, Linnaeus University, Växjö, Sweden Officer of European Academy of Management (EURAM), Brussels, Belgium Adress Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö hans.lundberg@lnu.se Forskningsinriktning Företagsekonomi, inriktning entreprenörskap från konstruktionistiska...

  Forskarprofil | Tobias Stark, Linnéuniversitetet

  Befattning Fil dr i historia. Universitetslektor i idrottsvetenskap Adress Institutionen för idrottsvetenskap,  Linnéuniversitet, SE-351 95 Växjö, Sweden +46 (0)470–70 83 93 Tobias.Stark@lnu.se Forskningsinriktning Ishockey med tonvikt...

  Forskarprofil | Therese Nordlund Edvinsson, Stockholms universitet

  Befattning Docent i ekonomisk historia, verksam som forskarassistent vid Historiska institutionen, Stockholm Adress Historiska institutionen, Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm Therese.Nordlund.Edvinsson@historia.su.se Forskningsinriktning Idrottshistoria, jakt, Stockholmsolympiaden, Sigfrid Edström Pågående projekt Aktörerna bakom Stockholmsolympiaden 1912 Nyligen avslutat...

  Forskarprofil | Lars-Erik Alkvist, Högskolan Dalarna

  Befattning FD, universitetslektor i sociolog Adress Högskolan i Dalarna, 791 88 Falun E-post: lav@du.se Forskningsinriktning Idrott och perfektion Publikationer Alkvist, L-E (1996) Biologismen – ett samhällsprojekt. Tidskrift för Folkets historia, nr 3-4, s 118-126. Alkvist,...

  Forskarprofil | Per Øystein Hansen, Norges idrettshøgskole

  Befattning Doktorgradsstipendiat Adress Norges Idrettshøgskole, Postboks 4014, Ullevål Stadion, NO-0806 Oslo Per.oystein.hansen@nih.no Telefon: +47 23 26 24 46 Forskningsinriktning Organisasjon og ledelse i toppidrett Pågående projekt «Making the Best Even Better». En studie...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial