More

  Stable Cultures in Cyberspace

  In recent years, questions about the keeping and welfare of horses have been debated in social media. Voices of researchers, elite and leisure riders are heard, and different ideas about horse-keeping meet, clash and are discussed. The purpose of this study is to analyze stable cultures in cyberspace in Sweden and Norway. Horse riders’ communication in social media in relation to horse-keeping will be focused.

  Sommarskola i Oxford

  Alexander Jansson, doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, redovisar intryck och erfarenheter från en sommarskola i digital humaniora vid University of Oxford – som han kunde merverka i tack vare ett bidrag från Riksbankens Jubileumsfond.

  Which nation is best in Nordic elite sport? The 2018 report from SNE now...

  In this brand new report by Michael Andersen, project manager at Scandinavian Network for Elite Sport (SNE), following upon its 2017 report previously published on idrottsforum.org, an attempt has been made to comparatively analyze the three Scandinavian countries plus Finland in terms of their successes in international elite sports.

  Kunnskapsløft for friluftsliv må til!

  Det råder tvärpolitisk enighet om att friluftsliv kommer att få ökad samhällelig betydelse under de kommande åren. Detta ställer krav på forskningsbaserad kunskap och behovet av en plan för hur offentliga myndigheter ska stärka forskningen om friluftsliv, skriver ett antal ledande norska företrädare för friluftsforskning inom akademin och intresseorganisationer.

  Russian Perceptions of Doping Issues: A sociological study

  Recently, criticism against Russian athletes regarding the practices of performance-enhancing drugs (PED) usage, i.e. doping, appeared in international sports institutions. This led a group of sport scholars led by Professor Mikhail Sinyutin to launch a study of the attitudes towards doping in sport among the citizens of Saint Petersburg, Russia.

  Report from EDUHEALTH – a HORIZON 2020 project

  EDUHEALTH is a short-form of “Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education”, the project name for a collaborative study, under the auspices of the European Union's Horizon 2020 research and innovation program, involving Linnaeus University, University of Auckland and Inland Norway University of Applied Science.

  Dam- och flickfotbollens historiska utveckling i Stockholmsområdet

  Den nyligen prisade idrottshistorikern Bill Sund fördjupar sig i sin nya artikel för idrottsforum.org i den historiska utvecklingen av damfotbollen i Stockholmsområdet, som han studerar utifrån en uppdelningen av historien sedan c. 1900 i fyra faser, och relaterar den till utvecklingen av såväl fotbollen i övrigt som samhället i stort.

  Abolish the Olympics!

  He is hardly the first to say this, Håkon Lutdal, but he argues well for his proposal for a shutdown of the Olympic Games. The Games, argues Lutdal, is an obsolescent event that costs excessive sums, which stands in the way of more interesting and sustainable international contests, one sport at a time. He holds the FIFA World Cup up as a perfect example.

  Legg ned de olympiske leker!

  Han är knappast den förste att säga det, Håkon Lutdal, men han argumenterar väl för sitt förslag om en nedläggning av de olympiska spelen. OS, menar Lutdal, är ett otidsenligt arrangemang som kostar ofantliga summor, och som står i vägen för mer intressanta och hållbara internationella tävlingar med en idrottsgren i taget. Han framhåller fotbolls-VM som en lysande förebild.

  VINCIT – an online journal dedicated to the history of Bradford sports

  The focus of sports historians has tended to be at a national level whereas VINCIT encourages understanding of local circumstances. Readers will discover an eclectic mix of articles including detailed features about the nineteenth century origins of sport in the city, articles about local sporting personalities and coverage of non-mainstream sports.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial