More

  En filosofisk blick på OSav Kutte Jönsson

  Den svenske moralfilosofen Kutte Jönsson skrev blogginlägg om OS i London, ett för varje OS-dag, som publicerades på Malmö högskolas hemsida. Forumet kan nu publicera samtliga sjutton blogginlägg. De kan läsas var för sig, eller i ett rasande tempo; oavsett vilket ger de en fördjupad förståelse för idrottsfesten i augusti 2012.

  Debatt: Lennart K Perssons kritik

  Bill Sund anmäler avvikande mening gentemot den bild av hans forskning och boken Fotbollens maktfält som framkommer i Lennart K Perssons nya bok Den hårda kampen som recenserades i dessa spalter av Hans Bolling i uppdateringen den 10 oktober i år.

  Humanism och idrott

  Ingvar Johansson, professor emeritus i teoretisk filosofi vid Umeå universitet, och Jonny Hjelm, professor i historia, också i Umeå och därtill regelbunden medarbetare på detta forum, har reagerat på flera artiklar med ett onyanserat idrottskritiskt tonläge i Humanisternas tidskrift Sans’ temanummer om idrott. Johansson och Hjelm är idrottsintresserade och har stor erfarenhet av lagidrotter i lägre divisioner och korpen, båda är dessutom Humanister. De har skrivit en kritisk inlaga som skärskådar och gensäger argumenten hos temanumrets bidragsgivare Torbjörn Tännsjö, Claudio Tamburrini, Lena Andersson och Göran Lambertz.

  Angående debatten om recensionen av Martin Alsiös bok

  I uppdatering #147 den 7 mars i årrecenserade David Holt Olsen boken 100 år med allsvensk fotboll författad av Martin Alsiö och utgiven av Idrottsförlaget. Såväl recensent som förlag anmälde avvikande mening, och i den senares inlaga kan man inte bara ana utan rent av utläsa ett visst akademikerförakt – idrottsforskare tittar inte på ”fotboll live” och vill helst ha sina färglösa böcker gratis. I sammanhanget nämns tiggarbrev från SFS-medlemmar, vilket föranlett Svenska idrottshistoriska föreningen till följande kommentar.

  Sic transit gloria mundi | Idrottshistoriskt symposium med särskild betoning på OS...

  Hans Bolling, väl bekant för idrottsforum.orgs läsare som kunnig och välskrivande recensent och därtill tillsammans med Leif Yttergren ansvarig för den nyutkomna antologin om OS 1912, har ställt en detaljerad och verklighetstrogen symposierapport till forumläsarnas förfogande. Talare för talare, session för session refereras symposiet, kryddat med Bollings egna reflektioner och kommentarer.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial