More

    Humanism och idrott

    Ingvar Johansson, professor emeritus i teoretisk filosofi vid Umeå universitet, och Jonny Hjelm, professor i historia, också i Umeå och därtill regelbunden medarbetare på detta forum, har reagerat på flera artiklar med ett onyanserat idrottskritiskt tonläge i Humanisternas tidskrift Sans’ temanummer om idrott. Johansson och Hjelm är idrottsintresserade och har stor erfarenhet av lagidrotter i lägre divisioner och korpen, båda är dessutom Humanister. De har skrivit en kritisk inlaga som skärskådar och gensäger argumenten hos temanumrets bidragsgivare Torbjörn Tännsjö, Claudio Tamburrini, Lena Andersson och Göran Lambertz.

    Angående debatten om recensionen av Martin Alsiös bok

    I uppdatering #147 den 7 mars i årrecenserade David Holt Olsen boken 100 år med allsvensk fotboll författad av Martin Alsiö och utgiven av Idrottsförlaget. Såväl recensent som förlag anmälde avvikande mening, och i den senares inlaga kan man inte bara ana utan rent av utläsa ett visst akademikerförakt – idrottsforskare tittar inte på ”fotboll live” och vill helst ha sina färglösa böcker gratis. I sammanhanget nämns tiggarbrev från SFS-medlemmar, vilket föranlett Svenska idrottshistoriska föreningen till följande kommentar.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial