More

  Talent i dansk fodbold – medfødt eller hårdt arbejde?

  Carsten Kraushaar Martensen och Simon Riis, idrottsstudenter vid Sektion for Idræt, Aarhus Universitet, presenterar en kritisk granskning av det danska fotbollsförbundets policy och praktiska organisering när det gäller att ta fram unga lovande fotbollstalanger.

  Den fjärde cykelnormen – ”omertà”

  Bill Sund, som skrivit om cykling och cykelsport på kontinenten och i Sverige, historiskt och idag, lägger här fram en propå om vidare forskning om cykling och dopning, och efterlyser sällskap på den upptäcktsresan.

  Rapport från SVEBI-konferensen 2012: ”Perspektiv på idrottens prestationssystem”

  Annika Ahlberg och Sofia Sebelius rapporterar från SVEBIs forskningskonferens i Umeå i november 2012. Temat för året var ”Perspektiv på idrottens prestationssystem – från debut till avslut”, och talarna utgjordes som vanligt av gräddan av den svenska idrottsfoskarkadern.

  NASSS Conference: “Sport in place”, New Orleans, LA, 2012

  In their report from the 2012 conference in New Orleans, Susanna Hedenborg and Aage Radmann present a selection of talks and sessions, ranging from issues of gender and sports to the role of old and new media in sports.

  Key issues in childhood physical activity science

  Ingegerd Ericsson participated in the 7th European Youth Heart Study Scientific Symposium, in October 2012, which took place on the beautiful Portuguese island of Madeira albeit not during the peak season. This is her conference report, generously illustrated.

  Bajen, Gnaget och Bananerna

  CARL-GUSTAF SCOTT är för närvarande gästforskare vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskolaoch skriver en bok om African Footballers in Sweden: Race, Immigration and Integration in the Age of Globalization Här diskuterar han rasismen i Stockholmsfotbollen.

  En filosofisk blick på OSav Kutte Jönsson

  Den svenske moralfilosofen Kutte Jönsson skrev blogginlägg om OS i London, ett för varje OS-dag, som publicerades på Malmö högskolas hemsida. Forumet kan nu publicera samtliga sjutton blogginlägg. De kan läsas var för sig, eller i ett rasande tempo; oavsett vilket ger de en fördjupad förståelse för idrottsfesten i augusti 2012.

  Debatt: Lennart K Perssons kritik

  Bill Sund anmäler avvikande mening gentemot den bild av hans forskning och boken Fotbollens maktfält som framkommer i Lennart K Perssons nya bok Den hårda kampen som recenserades i dessa spalter av Hans Bolling i uppdateringen den 10 oktober i år.

  Humanism och idrott

  Ingvar Johansson, professor emeritus i teoretisk filosofi vid Umeå universitet, och Jonny Hjelm, professor i historia, också i Umeå och därtill regelbunden medarbetare på detta forum, har reagerat på flera artiklar med ett onyanserat idrottskritiskt tonläge i Humanisternas tidskrift Sans’ temanummer om idrott. Johansson och Hjelm är idrottsintresserade och har stor erfarenhet av lagidrotter i lägre divisioner och korpen, båda är dessutom Humanister. De har skrivit en kritisk inlaga som skärskådar och gensäger argumenten hos temanumrets bidragsgivare Torbjörn Tännsjö, Claudio Tamburrini, Lena Andersson och Göran Lambertz.

  Angående debatten om recensionen av Martin Alsiös bok

  I uppdatering #147 den 7 mars i årrecenserade David Holt Olsen boken 100 år med allsvensk fotboll författad av Martin Alsiö och utgiven av Idrottsförlaget. Såväl recensent som förlag anmälde avvikande mening, och i den senares inlaga kan man inte bara ana utan rent av utläsa ett visst akademikerförakt – idrottsforskare tittar inte på ”fotboll live” och vill helst ha sina färglösa böcker gratis. I sammanhanget nämns tiggarbrev från SFS-medlemmar, vilket föranlett Svenska idrottshistoriska föreningen till följande kommentar.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial