More

  Språkbruk och idrott: En studie av språkhandlingar i fyra olika idrottskontexter

  I denna artikel presenterar Katarina Lundin resultaten från en jämförande studie mellan två projekt om språkbruk i idrottskontext. Det ena projektet har undersökt träningspass i idrotterna friidrott, jujutsu och gymnastik, och det andra har undersökt undervisning i Idrott och hälsa i en förberedelseklass för nyanlända elever, med fokus på tränarnas/idrottslärarnas verbalspråkliga kommunikation med barnen/eleverna.

  Godt styresett i Norges idrettsforbund: En kvalitativ dokumentanalyse av Åpenhetsutvalgets rapport

  Siden begynnelsen av 2000-tallet har Norges idrettsforbund (NIF) hatt utfordringer knyttet til organisasjonskultur, økonomisk styring og gjennomsiktighet (transparency). I etterkant av at et NIF-oppnevnt utvalg (”Åpenhetsutvalget”) publiserte rapporten Innsyn, åpenhet og tillit i 2016 som en løsning på disse utfordringene, undersøker Hans Erik Næss i denne artikkelen i hvilken grad rapporten svarer på sitt mandat.

  Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen...

  Syftet med Julia Wester studie var att synliggöra och skapa kunskap om skolans fotbollsplan som plats, och vilken roll den har i det sociala livet på skolgården. Undersökningen syftar till att bättre förstå vilka konflikter och hierarkier som kan spela in i formandet av fotbollsplanen, och artikeln visar att fotbollsplanen kan förstås som en pluralistisk och föränderlig plats.

  Physical Activity Intensity Distribution during Physical Education among Swedish Upper Secondary School Students

  Physical education (PE) has been identified as a potentially powerful domain to promote physical activity (PA) among school-aged youth. The aim of this study by Julius Gerth, Anders Raustorp and Andreas Fröberg was to investigate PA intensity distribution during PE among Swedish upper secondary school students. The study showed rather higher PA intensity during PE than expected.

  Vilka elever antas till en idrottsskola?

  Denna artikel av Tomas Peterson och Per Wollmer diskuterar rekryteringen till en högstadieskola som specialiserar sig på fysisk aktivitet och idrott. Ett av syftena med den longitudinella och flervetenskapliga studien Malmö Youth Sport Study (MYSS) är att redovisa vilka som utväljs och att analysera resultatet utifrån olika faktorer – genusrelaterade, fysiska, psykologiska och sociala.

  Factors underlying competitive success in youth football: A study of the Swedish national U15...

  This study by Tor Söderström, Peter Brusvik and Stefan Lund of Sweden’s 24 football districts analyses whether contextual factors (number of players, number of elite teams, and number of elite players on each district team) influence the district teams’ relative age effect (RAE) and the way in which contextual factors and RAE correlate with the U15 teams’ competitive success.

  Varför inte göra pinnbröd på skolgården? En intervjustudie om lyckad friluftslivsundervisning i ämnet...

  Syftet med denna studie av Patrik Jauring och Viktor Andersson var att undersöka hur man som lärare i idrott och hälsa planerar och utför en välfungerande friluftslivsundervisning. För studien genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i olika åldrar från hela Sverige och som ansåg sig själva ha eller ha haft en välfungerande friluftslivsundervisning.

  Student-athletes’ beliefs about athletic ability: A longitudinal and mixed method gender study

  This peer reviewed article by Joakim Ingrell, Marie Larneby, Urban Johnson and Susanna Hedenborg deals with student-athletes in a Swedish compulsory school with a sport profile, with the overall aim to study and discuss their beliefs about athletic ability, specifically changes in entity beliefs and incremental beliefs during the three-year period, and the role gender may affect such changes.

  Oregerliga kroppar: Fetma som situation, motstånd och kritik i Roxane Gays kroppsbiografi Hunger

  I denna essä diskuterar Helena Tolvhed Roxane Gays bok i relation till en feministisk forskningstradition liksom till 2000-talets framväxande forskningsfält för Critical Health Studies och Critical Weight Studies/Critical Fat Studies. Dessa fält har uppmärksammat hur hälsa framträder som ett överordnat värde och livsprojekt i det senmoderna samhället, och hur hälsa har blivit lika med en smal och vältränad kropp. 

  CSR in Swedish Football: A multiple case study of four clubs in Allsvenskan

  The purpose of Lina Nilsson’s study was first to examine how and why Swedish football clubs – organized as non-profit associations or sports corporations – work with CSR, and second whether or not there are differences in the CSR work of the two organisational forms. A multiple case study of four clubs in the Swedish top football league was carried out, two incorporated and two non-profit clubs.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial