More

  Decolonizing Sport and Exercise Psychology Within a European Context: A Critical Overview

  Despite a call for rethinking the epistemological understanding of the acculturation and its relation to sport and exercise, European sport and exercise psychology has remained unchallenged territory. Sepandarmaz Mashregi’s critical overview is a call for decolonizing the knowledge and scholarship within sport and exercise psychology by utilizing transformative approaches that centralize the voices of the cultural ’other’.

  Återkoppling till tränande barn – hur och varför?

  I den här artikeln använder Katarina Lundin en modell för återkoppling i idrottskontext. Ett resultat är tränarnas strävan att ge såväl uppskattande som utvecklande återkoppling; ett annat att det finns stora skillnader i hur återkopplingen formuleras – inte minst när det gäller hur specifik den är – och ofta formuleras återkopplingen som nya instruktioner. En förutsättning för en effektiv återkoppling är att tränarnas instruktion inför övningen är tydlig.

  Fra helt til syndebukk: En studie av hvordan en landslagstrener i fotball kombinerer transformasjonsledelse...

  I denne artikkelen av Trine Lise Andersen studeres lederstilen til landslagstrener i fotball i lys av toppfotballens rasjonalitet, der seier trumfer alt. Spørsmålet som drøftes er om treneren brukte både sin ofte kommuniserte transformasjonslederstil og en machiavellisk lederstil, og endret eventuelt balansen mellom disse lederstilene seg i forhold til lagets resultater. Antagelsen var at den machiavelliske lederstilen ville bli mer fremtredende når resultatene uteble.

  Drømmen om å bli topputøver i idrett: Momenter som påvirker muligheten til å realisere...

  ”I denne artikkelen”, skriver Øivind Granerud, ”tar jeg for meg følgende momenter som påvirker muligheten for å realisere drømmen som mange barn og unge har om å bli topputøver i idrett: Lekens betydning; Allsidighet versus tidlig spesialisering; Talent, hva er det og hvem er det; Motorisk modning – relativ alderseffekt; Indre og ytre motivasjon; Selvtillit og angst innen idrett; Trenerens betydning; Foreldrenes betydning; Idrett som intergreringsarena; Frafall; Alle utøvere er like viktige.”

  Tennisen före TV – profilerna Lennart Bergelin och Sven Davidson på 1950-talet och utmaningen...

  Den här artikeln av Johnny Wijk handlar om svensk tennis under 1950-talet. Den är ett delresultat i hans projekt om utvecklingen för svensk tennis med särskilt fokus på sportens markanta framgångsutveckling till snabbt växande folksport, och med en plötslig framgångsvåg med ett stort antal spelare i den yttersta världseliten. Uttrycket ”det svenska tennisundret” är välkänt, liksom synpunkten att allt började med Björn Borg. Wijks perspektiv är annorlunda.

  Hur jämställt är handboll?

  Syftet med Karna Åkessons studie är att undersöka samhällets könsnormer i relation till den mediala bilden av herr- och dam­handboll i Sverige. En kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av 56 artiklar från två av Skånes mest lästa dagstidningar, Sydsvenskan och Skånska Dagbladet, om Lugis herr- och damlag har genomförts. Materialet har studerats utifrån Iris Marion Youngs teori om kulturell dominans, som anspelar på vem som drar nytta av vem i samhället.

  Mänskliga eller omänskliga prestationer? Idrottens relation till dopning

  Genom att undersöka delar av dopningens historia diskuterar Erik Thosteman i sin arti­kel det sätt på vilket de internationel­la sportorganisationerna hanterat dopningsproblemet – genom att förbjuda konsumtion av särskilda kemiska substanser och utövandet andra prestationshöjande praktiker – och hur argumenten för dessa förbud grundats i idéer om vad som anses naturligt respektive artificiellt i relation till människokroppen.

  Who are admitted to a sport school?

  This article by Tomas Peterson and Per Wollmer discusses the recruitment of pupils into a secondary school with a physical activity profile in Sweden. One of the aims of the longitudinal and multidisciplinary research project Malmö Youth Sport Study (MYSS) is to establish who the chosen ones are, and to analyze the results based on factors – gender related, physiological, psychological and sociological.

  Den interna kritiken inom svensk fotboll: avskaffa de yngsta ungdomslandslagen

  Syftet med den här diskussionsinriktade artikeln av Peter Sundström är att identifiera och jämföra hur svensk fotboll på nationell respektive distriktsnivå förhåller sig till Relative Age Effect (RAE) i sina vägval för talangutveckling. Det finns kritik mot de yngsta ungdomslandslagen från de tre tunga fotbollsdistrikten. Kritiken har olika nyanser, men de är alla överens om att åtminstone U15-landslaget är för tidigt.

  Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for...

  Nya forskningsrön visar att det finns ett behov av att utforska den outnyttjade potentialen hos holistiska rörelseaktiviteter som tar hänsyn till både fysiska, mentala, emotionella och sociala processer. Den här artikeln av Helle Winther, Anne-Merete Kissow och Carsten Sandahl belyser ett forskningsprojekt som har undersökt löpsällskapet Team Tvilling, som erbjuder aktiviteter där människor med mycket olika rörelsevillkor deltar i löpaktiviteter tillsammans.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial