More

  Naturen, sporten och etiken

  Aldo Leopolds moralteori om förhållandet till naturen som inte börjar och slutar i människan, i boken A Sand County Almanac, är en av utgångspunkterna i Kutte Jönssons genomtänkta, intresseväckande och kritiskt borrande essä ”Naturen, sporten och etiken” om sportens förhållande till natur, miljö och ekologisk hållbarhet.

  Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving

  Den norske idrottspedagogen Arne Martin Jakobsen vid Nord universitet presenterar i sin nya artikel några centrala motivationsteorier, varav den viktigaste, self-determination theory (SDT) grundligt presenteras och kopplas till några andra motivationsteorier för att finna fram till en optimal metod för att skapa en positiv lärandemiljö inom kropsøvingsfaget.

  Den reflekterande friluftsläraren

  Kerstin Stenberg och Jane Meckbach, som är lärare och forskare vid svenska Gymnastik- och idrottshögskolan undersöker hur reflektion kan användas som ett verktyg i lärandeprocesser inom exempelvis idrottslärarutbildningen. Tretton manliga studenter på en kurs i friluftsliv togs ut på två fjällturer, en på hösten och en vintertid, med uppgiften att skriftligen självreflektera under turernas gång. Artikelförfattarna har sedan analyserat texterna utifrån en hermeneutisk läsning, och i materialet framträder en progression och fördjupning av eftertanke mellan de två fjällturerna som tyder på personlig och pedagogisk utveckling.

  Ethno-politics and state sport policy

  The case of how the Sámi Sport Association–Norway challenged the Norwegian confederation of sport’s monopoly for state subsidies to sport. En artikel i Scandinavian Sport Studies Forum

  Subjective Beliefs Among Sport Coaches About Communication During Practice

  Frode Moen’s and Kristin Garand’s article looks at subjective beliefs among sport coaches in terms of what they consider to be effective communication during practice. In general, coaches agree that during practice they must stimulate their athletes to be focused. In order to do this, their communication must be based on information and concepts that both coaches and athletes understand.

  Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen

  Vi kan i den här artikeln presentera en intressant intervention, genomförd av Mikkel Lund Curth och Lars Domino Østergaard, i en grupp elever på en dansk idrætshøjskole som bygger på peer feedback-tekniken, som annars regelbundet och med framgång används inom språkundervisning. Denna makker-feedback, eller kompis-feedback, fungerar så att eleverna delas in två och två, i det här fallet för att utveckla sina volleybollkunskaper, och individerna i paren ger varandra feedback.

  Att äga en (huligan-)berättelse: Mediers konstruktion av fotbollsvåld

  I en ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, idrottsforum.orgs referee-granskade systertidskrift, skriver Aage Radmann vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, om hur fotbollshuliganism, detta svårfångade begrepp, representeras i gamla – pappers- – och nya – digitala – medier.

  Idrott på lek och allvar

  I denna andra del av Jonny Hjelms utforskning av svensk idrottsforskning undersöker han det alternativ till tävlingsidrott som förts fram i olika sammanhang, nämligen leken och spontanidrotten, och undersökningsmaterialet denna gång är de doktorsavhandlingar som lagts fram under de senaste 10–15 åren.

  Den demokratiska idrottens motsägelsefulla karaktär

  I den här artikeln recenserar Daniel Alsarve de tre första numren av den nya danska referentgranskade tidskriften Forum for Idræt, Historie och Samfund. Istället för en regelrätt genomgång av artiklarna i de tre numren lät sig Alsarve stimuleras och ryckas med av texterna han läste, och resultatet blev en essä som sätter fingret på viktiga frågetecken när det gäller idrotten som demokratibärare.

  Fitness, Class and Culture: Social Inequality in Fitness Centres

  Anne-Lene Bakken Ulseth Division of Sports, City of Oslo Ørnulf Seippel Norwegian School of Sport Sciences The gym culture and fitness frenzy have literally exploded here in Malmö....
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial