More

  Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen

  Vi kan i den här artikeln presentera en intressant intervention, genomförd av Mikkel Lund Curth och Lars Domino Østergaard, i en grupp elever på en dansk idrætshøjskole som bygger på peer feedback-tekniken, som annars regelbundet och med framgång används inom språkundervisning. Denna makker-feedback, eller kompis-feedback, fungerar så att eleverna delas in två och två, i det här fallet för att utveckla sina volleybollkunskaper, och individerna i paren ger varandra feedback.

  Att äga en (huligan-)berättelse: Mediers konstruktion av fotbollsvåld

  I en ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, idrottsforum.orgs referee-granskade systertidskrift, skriver Aage Radmann vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, om hur fotbollshuliganism, detta svårfångade begrepp, representeras i gamla – pappers- – och nya – digitala – medier.

  Idrott på lek och allvar

  I denna andra del av Jonny Hjelms utforskning av svensk idrottsforskning undersöker han det alternativ till tävlingsidrott som förts fram i olika sammanhang, nämligen leken och spontanidrotten, och undersökningsmaterialet denna gång är de doktorsavhandlingar som lagts fram under de senaste 10–15 åren.

  Den demokratiska idrottens motsägelsefulla karaktär

  I den här artikeln recenserar Daniel Alsarve de tre första numren av den nya danska referentgranskade tidskriften Forum for Idræt, Historie och Samfund. Istället för en regelrätt genomgång av artiklarna i de tre numren lät sig Alsarve stimuleras och ryckas med av texterna han läste, och resultatet blev en essä som sätter fingret på viktiga frågetecken när det gäller idrotten som demokratibärare.

  Fitness, Class and Culture: Social Inequality in Fitness Centres

  Anne-Lene Bakken Ulseth Division of Sports, City of Oslo Ørnulf Seippel Norwegian School of Sport Sciences The gym culture and fitness frenzy have literally exploded here in Malmö....

  Some Reflections on Representations of the English Football Team through Ephemera from the 1966...

  When England won the World Cup 1966, the stands at Wembley Stadium were a sea of Union Jacks. By following the tracks from then until today, in the form of pamphlets, buttons, stickers, and other ephemeral materials, Mike McGuinness can clearly demonstrate the gradual shift towards an English identity, not least when it comes to banners. Nowadays the flag hanging from cars and houses is the Cross of St. George.

  ”Den brutala tävlingsidrotten”: Svensk idrottsforskning om konkurrens och gemenskap inom idrotten

  Jonny Hjelm har närläst ett antal avhandlingar i pedagogik, sociologi, psykologi och historia från 1970- och 80-talen, med särskilt fokus på begreppet tävlingsidrott. Det är en mörk bild av tävlingsidrotten som växer fram ur den digra avhandlingshögen, men Hjelms kritiskt analytiska läsning visar att de idrottskritiska slutsatserna bygger mer på ideologiska föreställningar än empiriska belägg.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial