More

  The challenges of Women’s Professional Soccer in the US: A theoretically and empirically informed...

  Det har inte varit helt lätt att få igång en proffsserie för kvinnofotboll i USA. Två försök har slutat med fiasko, nedläggning efter tre säsonger. Nu är ett nytt försök aktuellt. Anna Maria Hellborg har undersökt vad som gick fel i det andra försöket, Women's Professional Soccer, WPS, 2009–2012.

  Skolämnet för kroppsövning: En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961–2012

  Marie Larneby har genomfört en intressant studie om idrottslärarkårens syn på sig själva och sin verksamhet genom en diskursanalys av texterna i deras fackliga tidskrift Idrott & Hälsa utifrån ett maktperspektiv.

  Outnyttjade arenor – en utmaning för stora internationella idrottsevenemang

  I en artikel av Jens Alm redovisas vad som hänt med ett antal arenor runt om i världen, som byggts för ett speciellt idrottsevent. Med hjälp av ett egetutvecklat World Stadium Index jämförs hur idrottsarenor lyckats med sin främsta uppgift, så illustrativt uttryckt på engelska: to put bums on seats.

  Notes on Nordic Nostalgia: Stockholm 1912 and Helsinki 1952 Revisited

  The Stockholm Olympic Games of 1912 is known as the "Sunshine Olympiad", and the Helsinki Games of 1952 as "the last real games." The background of these nostalgic epithets was the subject of Erkki Vettenniemi’s talk at this year's Sport History Symposium in Stockholm in May. We are pleased to be able to publish a slightly shortened version of his talk.

  Learning by Joining the Rhythm

  This article aims to explore how a joint rhythm is learned. The exploration is based on a combination of a case study of training in elite rowing and theoretical considerations concerning mutual incorporation of skills in learning.

  Naturen, sporten och etiken

  Aldo Leopolds moralteori om förhållandet till naturen som inte börjar och slutar i människan, i boken A Sand County Almanac, är en av utgångspunkterna i Kutte Jönssons genomtänkta, intresseväckande och kritiskt borrande essä ”Naturen, sporten och etiken” om sportens förhållande till natur, miljö och ekologisk hållbarhet.

  Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving

  Den norske idrottspedagogen Arne Martin Jakobsen presenterar i sin nya artikel några centrala motivationsteorier, varav den viktigaste, self-determination theory (SDT) kopplas till några andra motivationsteorier för att finna fram till en optimal metod för att skapa en positiv lärandemiljö inom kropsøvingsfaget.

  Den reflekterande friluftsläraren

  Kerstin Stenberg och Jane Meckbach, som är lärare och forskare vid svenska Gymnastik- och idrottshögskolan undersöker hur reflektion kan användas som ett verktyg i lärandeprocesser inom exempelvis idrottslärarutbildningen. Tretton manliga studenter på en kurs i friluftsliv togs ut på två fjällturer, en på hösten och en vintertid, med uppgiften att skriftligen självreflektera under turernas gång. Artikelförfattarna har sedan analyserat texterna utifrån en hermeneutisk läsning, och i materialet framträder en progression och fördjupning av eftertanke mellan de två fjällturerna som tyder på personlig och pedagogisk utveckling.

  Ethno-politics and state sport policy

  The case of how the Sámi Sport Association–Norway challenged the Norwegian confederation of sport’s monopoly for state subsidies to sport. En artikel i Scandinavian Sport Studies Forum

  Subjective Beliefs Among Sport Coaches About Communication During Practice

  Frode Moen’s and Kristin Garand’s article looks at subjective beliefs among sport coaches in terms of what they consider to be effective communication during practice. In general, coaches agree that during practice they must stimulate their athletes to be focused. In order to do this, their communication must be based on information and concepts that both coaches and athletes understand.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial