More

  Monistisk læring i idræt – nyt samlet syn på hvordan elever lærer i...

  Mikkel Lund Curth och Lars Domino Østergaard följer här upp sina tankegångar från en tidigare artikel om kompis-feedback genom att fördjupa analysen med utgångspunkt i bland annat Merleau-Pontys kroppsfenomenologi.

  Tre fördömda män

  I den tredje delen av sin artikelserie om fotbollshuliganismen övergår Martin Alsiö till svenskan och analyserar tre omvälvande svenska huliganincidenter, var för sig och tillsammans, som en progression.

  Om dopning i skolan och på gymmet

  The use of performance enhancing drugs, especially anabolic androgenic steroids (AAS) has emerged as a social problem outside competitive sports, linked to substance abuse and crime. The purpose of this article is to analyze the use of doping and attitudes to doping outside the competitive sports context in relation to age, gender, ethnicity, socio-economic status, and branch of sport.

  Høye ambisjoner og riktig studievalg – eneste vei til en fotballkarriere?

  Talangutveckling inom ungdomsfotboll kan man angripa från skilda utgångspunkter. Stig Arve Sæther väljer att undersöka talangfulla unga fotbollsspelare i Norge med avseende på hur sociala mekanismer påverkar deras utveckling, och hur deras specifika talang påverkar deras val av utbildning.

  Why Hooligans Love Their Soccer

  In the second in a five-part series of short articles, Martin Alsiö reveals and discusses the underlying factors explaining deadly soccer violence, whether supporter driven or having other causes.

  School Swimming in Denmark: A Survey

  Thomas Skovgaard, University of Southern Denmark, presents a study of the situation of swimming as part of the physical education curriculum in Danish primary and lower secondary schools.

  Bodies Without Bodhis: Towards a Philosophy of Surfing

  Karl Palmås, trained sociologist and philosopher by choice, rides the wave of thought towards a philosophy of surfing and bringing along both Gilles Deleuze and Patrick Swayze in an attempt to untangle the complicated web within which new sports meet post-modern thinking.

  The Hooligans’ Death List: A global search for accountability between accidents and intentions

  In the first in a five-part series of short articles, Martin Alsiö presents The Hooligans’ Death List, and puts rather a different twist to the otherwise quite consensical concept and understanding of violent and deadly football hooliganism.

  Først og bedst over målstregen med Body-sds? Om potentialer i helhedsorienterede krops- og træningstilgange

  Christina Madsen och Helle Winther från Institut for Idræt og Ernæring i København skisserar ett forskningsprojekt vars syfte är att förutsättningslöst studera och vetenskaplig utvärdera den framgångsrika danska kroppsterapimetoden Body Self Development’s System.

  Cooperation on Cycling Teams

  The Winner Takes All A Qualitative Study of Cooperation on Cycling Teams Katrine O. Netland, Vidar Schei, Therese E. Sverdrup Department of Strategy and Management, NHH Norwegian...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial