Call for Participation | “Running science” Seminar | Friday, May 19, 2017, Idrottshögskolan, Gothenborg

The seminar is a part of ”Göteborgsvarvet seminarier” in cooperation with University of Gothenburg. Venue: CHP, Idrottshögskolan, Skånegatan 14 B, Gothenburg. For more information visit www.goteborgsvarvet.se

Internationella föreläsare och medicinskt ansvariga för några av världens största löpartävlingar samlas under Göteborgsvarvet seminarier, för att prata om screening före tävling, medicinsk planering i extrema situationer och epidemiologi för hjärtstopp vid maratonlopp. Även nya träningsmetoder vid löpning kommer att diskuteras liksom överbelastningsskador vid löpning.

International lecturers and medically responsible for some of the world’s largest running events gather during Göteborgsvarvet to talk about screening before the race, medical planning for extreme situations, and epidemiology of cardiac arrest at marathons. Also, new training methods for running will be discussed, as well as overstrain damages when running.

Program Friday 19 May (Program in English, here)

Changes to the program might happen. Parts of the seminar will be in English.

08.30-08.40 Välkommen
Bo Edsberger, Claes Annerstedt och Mats Börjesson
08.40-09.00 Introduktion
Mats Börjesson, professor, överläkare
09.00-09.45 ”Medical planning for Boston marathon, experiences of extreme situations 2012-14”
Chris Tryanos, Medical Coordinator Boston marathon
Föreläsningen kommer att diskutera förberedelser för extrema situationer (extrem värme respektive terror), utifrån de erfarenheter man gjort vid Boston maraton de senaste åren.
09.45-10.15 ”Sudden cardiac arrestin marathons”
Bill Roberts, Twin Cities Marathon
Bill Roberts kommer att diskutera risken för akut hjärtstillestånd i samband med maratonlöpning, utifrån hans och andras studier.
10.15-10.45 Kaffe
10.45-11.15 ”Pre-race screening to reduce medical complications”
Martin Schwellnuss, Cape Town Two Ocean marathon
Här diskuteras om man genom att genomföra screening före tävlingen kan minska risken för medicinska komplikationer under loppet. Erfarenheter från en sydafrikansk modell, utarbetad efter internationella konsensus rekommendationer.
11.15-11.45 ”Medical emergencies in endurance exercise”
Courtney Kipps, London Marathon 
11.45-12.15 ”Anti-gravity treadmill running”
Mark A. Harrast, Seattle Marathon
Här kommer att diskuteras löpning på löpband under vatten (anti-gravity running), som en del i skaderehabilitering.
12.15-13.30  Lunch
13.30-14.00 ”Swedish Ambulance Registry”
Anneli Strömsöe, Sahlgrenska Academy
Svenska ambulansregistret- Här presenteras det svenska ambulansregistret och de unika data som man kan få fram på hjärthändelser under fysisk aktivitet.
14.00-14.30 ”Development of overuse injuries in running-a multidisciplinary approach”
Stefan Grau, Göteborgs Universitet
En modell för uppkomst och förhindrande av överbelastningsskador inom löpningen presenteras.
14.30-15.00  ”Carbohydrates and endurance”
Daniel Arvidsson, Göteborgs Universitet
Här diskuteras sambandet mellan prestation i löpning och näringsintag, specifikt kolhydrater.
15.00-15.30 Kaffe
15.30-15.50 ”Evolution of medical assistance in Behobia-San Sebastian 20K (Spain). Influence of environmental conditions in heat stroke development”
Dr. Feliz Zubia
16.00-16.30 ”Running overuse injuries”
Jon Karlsson, Göteborgs Universitet
Professor Jon Karlsson ger en översikt över vanliga överbelastningsskador inom löpningen.
16.30-16.50 ”Ambulance events at Göteborgsvarvet”
Eric Carlström, professor katastrofmedicin
Kommer att diskutera allvarliga medicinska händelser under Göteborgsvarvet och diskutera olika miljöfaktorers betydelse.
16.50-17.00 Avslutning

 

Registration fee/Anmälningsavgift: 2900 SEK. Registration

Göteborgsvarvet tillsammans med Göteborgs Universitet presenterar Running Science is presented by

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.