Call for Papers | ”Till saken i etnologiska studier i sport och fysisk aktivitet” | Specialsession vid Nordiska etnolog- och folkloristkongressen, den 12-15 juni 2018, Uppsala. Deadline för abstracts: 15 januari 2018

Essensen av sport och fysisk aktivitet är en kropp i rörelse. Samtidigt har humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av detta fält ofta tappat bort själva den aktiva materiella kroppen till förmån för studier av de kulturella föreställningar och diskursiva landskap som omger den fysiska aktiviteten och sportandet.[1] Hur kan den materiella kroppen i rörelse studeras etnologiskt och etnografiskt? Hur kan den individuella och kollektiva upplevelsen av kroppsrörelse, sport och fysisk aktivitet inkluderas i dessa studier? Vilken roll spelar annan sportrelaterad materialitet som kläder, idrottsutrustning, pulsklockor och träningsappar? Och hur förhåller sig allt detta till kulturella föreställningar, samhälleliga villkor och dominerande diskurser om just kroppar, sport och fysisk aktivitet?

Syftet med denna session är att samla forskare i Norden som arbetar etnografiskt med studier av sport och fysisk aktivitet, för gemensamma diskussioner kring betydelsen av etnografiska metoder i förståelsen av olika fenomen på detta fält, inklusive den fysiska kroppen, alltså själva ”saken” i sport och idrottsutövning. Målet är att våra bidrag ska resultera i en samlad publikation om etnografisk idrottsforskning i Norden. Välkommen att skicka in abstracts på svenska, norska, danska eller engelska.

Karin S Lindelöf
Annie Woube
Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige

[1] Några undantag finns dock t ex i antologierna Tolvhed & Cardell, red. 2011 Kulturstudier, kropp och idrott samt Fundberg, Ramberg & Waldetoft, red. 2005. Tankar från baslinjen.
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.