Call for Papers | Sport, History, Society / Idrott, historia & samhälle 2017 | Ends 2017-06-30

SWEDISH VERSION BELOW

Sport, History, Society is a peer-reviewed, academic publication of sport history, seated in Sweden and Scandinavia. Its scope, however, goes beyond the borders of Scandinavia, and we publish articles in English as well as in Scandinavian languages. Sport, History, Society invites prospective contributions from across the globe.

Sport, History, Society is published once a year by the Swedish Association for Sport History, containing original articles on historical aspects of sport in a broad sense. The journal now invites researchers to contribute for the 2017 edition. All submitted manuscripts should be original contributions, previously unpublished in substantially similar form or with substantially similar content. Manuscripts should not be under consideration for any other journal, and the copyright for accepted articles passes over to the Swedish Association for Sport History. Of particular interest this year are articles on PE or school sports (in a wide sense) with an historical approach or perspective.

Last date for submitting articles for peer-review (max 8 000 words including references and footnotes) is 30th June 2017. Editorial decision, whether the paper is accepted for a peer-review process or not, is usually made within 1-2 weeks. The reviewers’ comments are usually communicated within 1-3 months.

For more information and more detailed author instructions, please contact the editor, Daniel Alsarve daniel.alsarve@oru.se.


Editorial Board 

  • Christer Ericsson, professor emeritus vid Hälsoakademin, Örebro universitet.
  • Susanna Hedenborg, docent i ekonomisk historia och professor i idrottsvetenskap, Malmö högskola.
  • Johan Norberg, FD i historia och docent i idrottsvetenskap, Malmö högskola.
  • Leif Yttergren, docent i historia, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
  • Johnny Wijk, professor i historia, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Jens Ljunggren, professor i historia (särskilt idrottshistoria), Historiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Jan Lindroth, professor emeritus i historia (särskilt idrottshistoria), Historiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Jonny Hjelm, professor i historia, Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.
  • Else Trangbaek, professor Institut for idræt, Københavns universitet.
  • Jørn Hansen, professor i idrottshistoria, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.
  • Matti Goksöyr, professor Norges idrettshøgskole, Oslo.
  • Gerd von der Lippe, professor i idrottssociologi, Høgskolen i Telemark.
  • Mikael Lindfelt, docent i etik, Teologiska institutionen vid Åbo akademi.
  • Leena Laine, University of Jyväskylä, President of the Finnish Society for Sport History, Board member ISHPES

Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. Här publiceras sedan 2012 referentgranskade artiklar (”peer-review”) som berör idrott, friluftsliv och kroppskultur i historiskt perspektiv skrivna på skandinaviska språk eller engelska. Redaktionen välkomnar även artikelmanus för publicering utanför referentgranskningssystemet, liksom bidrag av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter.

Nu öppnar redaktionen för bidrag till 2017 års skrift. Texter som belyser idrottskultur (i bred bemärkelse) ur ett historiskt perspektiv är välkomna! Texterna ska vara originalverk och inte tidigare publicerade. Texten ska inte heller vara under granskning i andra tidskrifter. Av särskilt intresse i år är texter som rör skolidrott (i vid bemärkelse) ur ett historiskt perspektiv.

För bidrag till årsskriften gäller följande hållpunkter:

 • 30 juni 2017: Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (”peer review”) (max 8 000 ord). Beslut om referentgranskning sker i regel inom två veckor. Däremot kan granskarnas kommentarer dröja ca 1-3 månader. Tidskriften använder fotnoter som referenssystem.
 • 15 augusti 2017: Sista datum för inlämnande av övriga artikelbidrag (max 5 000 ord).
 • 15 augusti 2017: Sista datum för inlämnande av debattinlägg, recension eller konferensrapport (max 1 500 ord).

För mer information och detaljerad författarinstruktion kontakta redaktören, Daniel Alsarve daniel.alsarve@oru.se, tlf 0707-19 86 75.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.