Call for Papers | Kroppsøvingskonferansen 2021 | Norges idrettshøgskole, Oslo, 3–4 juni, 2021. Abstract frist 10. mars, 2021

Kroppsøvingskonferansen gjennomføres 3. og 4. juni 2021. Konferansen gjennomføres digitalt p.g.a. koronasituasjonen. Hensikten med konferansen er å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk. Målgruppe for konferansen er lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag og ansatte og studenter ved høgskoler og universitet.

Du er velkommen til å sende inn ditt abstrakt på norsk, svensk eller dansk.

Programmet for Kroppsøvingskonferansen med alle parallellsesjonene blir tilgjengelig rett over påske. Konferansen vil i år bli gjennomført digitalt. Den blir gratis, og alle må melde seg på via egen påmeldingslenke som blir tilgjengelig samtidig med programmet.

Om konferansen

Call for papers deadline: 10.marsr 2020
Tid: torsdag 3. juni–fredag 4. juni 2020
Sted: Norges idrettshøgskole, Sognsveien 220, Oslo
Organisatør: Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, NIH
Kontakt: Marte Bentzen, Førsteamanuensis, E-post: marteb@nih.no Telefon: +47 23 26 22 36

Keynotes

Torsdag 3. juni
Professor Kari Smith, NTNU: Om profesjonsbegrepet.
Fredag 4. juni
Ole Hamre: Spør meg hva jeg har, ikke bare hva jeg mangler! Fargespill – ressursfokus, anerkjennelse, og interkulturelt fellesskap i praksis

Mer information om innsending av abstract på hjemmesiden!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.