Call for Papers: ” I rörelse”, ACSIS kulturstudiekonferens 11–13 juni 2013

i-rorelseSedan 2005 har ACSIS vartannat år arrangerat en bred kulturstudiekonferens som samlat kulturforskare både från Sverige och internationellt. Temat för ACSIS kulturstudiekonferens 2013 är I rörelse. Det rör sig på många håll och sätt i världen, och kulturforskningen har en viktig roll för vår förståelse av dessa rörelser. Konferensen äger rum 11–13 juni 2013 i Norrköping och vi välkomnar bidrag i form av individuella papers, sessioner eller workshops som på olika sätt knyter an till rörelse och dess kulturella betydelse.

Förslagen kan anknyta till någon av nedanstående eller andra dimensioner av rörelse:

  • Sociala rörelser
  • Rörelse i rummet
  • Rörelser över gränser
  • Rörelse som förändring
  • Kroppslig rörelse
  • Begreppslig och metodologisk rörelse

Förslag på papers, sessioner eller workshops kan skickas in på svenska (norska och danska) eller engelska.

Sessioner

Skicka förslag på sessioner och eller workshops med en beskrivning på max 250 ord till acsis-konferens@isak.liu.se senast 1 april 2013. Ange sessions- eller workshopförslag i ämnesraden. I tillägg till en beskrivning av temat ange vilka papers (3–5 st) som är tänkta att ingå i session.

Om du har ett förslag på en session eller workshop utan fastslaget deltagande av andra vill vi gärna att du skickar in dessa senast 1 mars 2013 så att vi kan anslå dem innan deadline för individuella papers gått ut.

Individuellt paper

Skicka abstract på individuella papers (max 250 ord) senast 1 april 2013 till acsis-konferens@isak.liu.se ange I rörelse i ämnesraden.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.