Call for papers | Endring, innovasjon og omstilling i idrett | Bodø 22–23 november 2017. Call ends 2017-09-14

Under årets NEON-konferanse i Bodø arrangeres en egen sesjon om idrett. NEON-konferansen arrangeres på Nord Universitet i Bodø fra 22.–23. november 2017. Tema for årets konferanse er ‘Omstillingsprosesser – smertefulle erfaringer eller kreative muligheter?’ Tema for årets idrettssesjonen er ‘Endring, innovasjon og omstilling i idrett’.

Tema

Idretten er en mektig symbolsk samfunnsinstitusjon og en samfunnsarena hvor sentrale verdier, normer og maktstrukturer kontinuerlig reflekteres, feires og diskuteres (Tjønndal & Hovden, 2016; Byrstyn, 1998). Norsk og internasjonal idrett står i dag ovenfor store endringer, eksempelvis i form av økt kommersialisering og sportifisering, økende grad av profesjonalisering og fremvekst av nye idrettsaktiviteter. Slike endringsprosesser innebærer omfattende omstilling for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner. Innovasjon og entreprenørskap som for eksempel ved utvikling og utbredelse av ny teknologi i idrett medfører også substansielle endringer i hvordan idrett utøves og hvordan idrettsprestasjoner måles og vurderes. Endring kan oppleves som truende og skape grobunn for konflikter, men kan også stimulere til vekst og åpne for innovasjoner og synergier. I denne gruppesesjonen inviteres paper som omhandler refleksjon over problemstillinger, dilemmaer og muligheter som oppstår ved endring i idretten. Selv om endring er et overordnet fokus for denne gruppesesjonen kan også andre tema og problemstillinger knyttet til idrett være aktuelle.

Form

Paperbasert, med utveksling av papers i forkant av konferansen. Hver paper vil bli gjenstand for forberedte kommentarer fra to kommentatorer, som rekrutteres blant de som deltar med papers.

Innsending av abstract og paper

  • Begynnelsen av juni: Registrering/påmelding til konferansen og ph.d.-dagen åpner.
  • 14. september: Frist for innsendelse av abstrakter til sesjoner. Sendes til sesjonsansvarlig.
  • 1. oktober: Frist for innsendelse av paper. Sendes til sesjonsansvarlig.

Ansvarlige for sesjonen

  • Anne Tjønndal, doktorgradsstipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap. Nord universitet.
    E-post: anne.tjonndal@nord.no og mobil: 917 91 125.
  • Jorid Hovden, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Abstract og paper sendes til Anne Tjønndal.

Publisering og formidling

Planer om å forsøke å få til antologi/bok i etterkant av NEON-konferansen.


Les mer om NEON-konferansen her: http://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/neon-konferanse.aspx

Les mer om idrettssesjonen her: http://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/neon-konferanse-sesjoner.aspx

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.