Call for Papers | Antologi: Sport Management, Del III, Idrottens marknader och idrott som livsstil och konsumtionskultur. Deadline den 1 december 2019

0
127

Redan 2004 gav SISU Idrottsböcker ut boken Sport Management. Den har med tiden blivit ganska förlegad då nya områden har dykt upp inom sport management, som sedan dess har utvecklats och växt i såväl föreningsmiljö som i universitetsmiljö. Inte minst är den skandinaviska kontexten speciell. Det är bakgrunden till vårt och SISU:s arbete med att presentera fältet i tre olika volymer. Del I, som handlar om idrottens organisering, kom ut 2018 och lanserades på EASM-konferensen i Malmö. Nu ligger del II, som handlar om idrottens styrning och dess samhällsengagemang, på tryckeriet, för att komma ut i november, lagom till SVEBI-konferensen 2019.

Samtidigt har vi i dagarna börjat planera och leta efter relevanta ämnesområden och möjliga artiklar för del III, som vi avser ägna åt idrottens marknader och idrott som livsstil och konsumtionskultur. Frågor vi bland annat önskar behandla är:

  • Vilka roller ges idrotten utifrån ett marknadslogiskt perspektiv?
  • Hur framställs idrotten som produkt och som konsumtionskultur?
  • Vad betyder kommersialiseringen av idrotten och dess platser?
  • Hur blir kultur och identitet fångat i idrottens varumärken?

Tänkbara teman och texter kan behandla till exempel:

  • Idrott och city-marketing
  • livsstilsidrotters betydelse
  • gym- och fitnessindustrins expansion
  • klätterväggar och ”indoorification of sport”
  • e-sport, större event och idrottens ”eventifiering”
  • nya sporters framväxt och marknader
  • idrottsturismens vägar
  • idrott och miljöpåverkan
  • differentiering och homogenisering av idrottskonsumtion
  • marknadsföring av och via idrott
  • etablering av varumärken och ”branding”
  • massmediers betydelse för sporters popularitet
  • social mediers inverkan på idrottens utveckling
  • idrottsstjärnor i medier
  • fans och supporterkultur

Samt texter som allmänt berör

  • sportifieringsprocessens nya inslag
  • kommersialiseringens inverkan
  • globaliseringens effekter och urbaniseringens vindar.

Men dessa idéer och områden är självfallet inte de enda som kan ingå i del III. Vi är öppna för andra förslag…

Har du forskning inom det här området? Är du intresserad av att bidra till detta läromedel? Skicka i så fall in ett kort abstract eller en idéskiss (max 300 ord) till P-G Fahlström <pergoran.fahlstrom@lnu.se> senast 1 december 2019. Innan jul återkommer vi med svar om ditt bidrag ryms inom ramen för boken. Senast den 15 april 2020 vill vi i så fall ha ett färdigt manus (ca 8000 ord) för att boken ska kunna publiceras under 2020.

Välkommen med ditt förslag!

Vänligen!

Karin Book, Åsa Bäckström, Bo Carlsson och PG Fahlström, redaktörer

Print Friendly, PDF & Email
Previous articleA must-read study of cycling as a sociological phenomenon
Next articleEn gedigen kunskapsöversikt med tydlig tillämpad koppling

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.