Underhållande och lärorik baskethistorik, men man saknar kopplingen till resten av samhället

Hans Bolling
Historiska institutionen, Stockholms universitet


Adam J. Criblez
Tall Tales and Short Shorts: Dr. J, Pistol Pete, & the Birth of the Modern NBA
299 pages, hardcover, ill.
Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2017 (Sports Icons and Issues in Popular Culture)
ISBN 978-1-4422-7767-0

När den amerikanske basketspelaren Kobe Bryant tragiskt förolyckades i slutet av januari 2020 var det en händelse som uppmärksammades över hela världen. De största stjärnorna i den nordamerikanska proffsligan NBA (National Basketball Association) tillhör numera gräddan av den internationella idrottsaristokratin. Så har inte alltid varit fallet. I boken Tall Tales and Short Shorts: Dr. J, Pistol Pete, & the Birth of the Modern NBA beskriver historikern Adam J. Criblez en tid av konflikter och minskat intresse för ligan. Han driver emellertid tesen att fundamenten för den ”moderna”, globalt inflytelserika professionella nordamerikanska basketligan lades under 1970-talet. Ett decennium som annars ofta setts som en medeltid, mellan 1960-talet och Bill Russells Boston Celtics och 1980-talets kamp om baskethegemonin mellan Earvin ”Magic” Johnsons Los Angeles Lakers och Larry Birds Boston Celtics.

I boken Replays, Rivalries, and Rumble uppmärksammas 23 ikoniska ögonblick i USA:s idrottshistoria. Tre av dem tar upp basketboll: den legendariska OS-finalen mellan USA och Sovjetunionen 1972, collegebasketens slutspel i mars varje år, March Madness, samt mötet mellan ovan nämnda Larry Birds och Magic Johnsons universitet i nyss nämnda collegebasketslutspel 1979. Den professionella basketbollen fann alltså inte nåd i konkurrensen. Det skulle kunna förklaras med att basket är den av de stora nordamerikanska lagidrottarna som rönt minst intresse från historikersamhället.

Tall Tales and Short Shorts inleds som nämnts samtidigt som Bill Russell avslutade sin karriär efter att han vunnit sin elfte NBA-titel på 13 år. Boken består av tio kapitel, ett var för varje säsong under decenniet, därutöver finns tre tematiska exkurser som rubriceras ”time-out” interfolierade i texten. Dessa finns efter kapitlen ett, sex och sju och uppmärksammar tre ”händelser/företeelser”: ”Pistol Pete” Maravich, ”Dr. J” Julius Erving, samt sammanslagningen mellan NBA och den konkurrerande basketligan ABA (American Basketball Association).

De numrerade huvudkapitlen följer alla samma mönster där Criblez uppmärksammar de viktigaste spelarna, tränarna, draft-valen, spelaraffärerna och matcherna under säsongen. Kapitlen avslutas sedan med att de viktigaste slutspelsmatcherna uppmärksammas samt noggranna redogörelser för finalerna och tabeller, resultat i slutspelsmatcherna samt årets lag och bästa spelare i olika kategorier. Criblez bygger mycket av sin framställning på populärpress och biografier, vilket återspeglas i hans prosa som tenderar att bli en smula åt det sensationshungriga slaget. Det är oerhört många händelser som blir historiska och episka.

Att i högre grad försöka väva samman, utveckla sambandet mellan vad som händer på basketgolvet med de bredare samhälleliga strömningarna under decenniet skulle ha lyft arbetet avsevärt.

Den extremt kronologiska framställningen som blir en konsekvens av den valda dispositionen blir till bokens främsta svaghet. I och med att varje säsong har fått sitt eget kapitel och dessa är uppbyggda att följa spelet om NBA-titeln uppmärksammas onödigt mycket matcher och spelare. Criblez koncentrerar sig helt enkelt så mycket på mikronivån att framställningen ger en något osammanhängande bild, dominerad av en mängd spelarnamn och enskilda matcher. Läsare utan förkunskaper och intresse för spelare och matcher riskerar att bli förvirrade eller helt enkelt tappa intresset, och för läsare med goda kunskaper om 1970-talets NBA måste det hela bli en smula långtråkigt. Om man vet vad som händer blir inte dramat speciellt stort.

Criblez har här något att lära av Aram Goudsouzian som i sin biografi över ovan nämnde Bill Russell, King of the Courtpå ett liknande sätt låter Russells idrottskarriär styra framställningen och ger varje säsong i NBA ett kapitel, vilket även det känns umbärligt, men dessutom betonar specifika teman i de kronologiskt presenterade kapitlen.

Criblez har som nämnts höga ambitioner med Tall Tales and Short Shorts, han vill återupprätta 1970-talet och visa att det utgjorde ett fundament för NBA:s stora framgångar som professionell basketliga och även koppla samman historien på basketgolvet med den ”färgrika” samhällsutvecklingen under det i mångt och mycket turbulenta decenniet. Även om han inte lyckas fullt ut med detta är han framgångsrik i att beskriva och återuppliva 1970-talets NBA: spelare, personligheter, legala och finansiella dispyter och matcher. Och det är inte tu tal om att det 70-talet rymde viktiga milstolpar i den professionella baskethistorien. Det var exempelvis då som spelarena började kämpa emot ”the reserve clause” i domstolar, vilket öppnade vägen för kontraktslösa spelare att fritt byta arbetsgivare redan i mitten av decenniet. Detta förbättrade spelarnas förhandlingsposition rejält och ledde till kraftigt ökade löner. Spelarna fick också möjlighet att gå direkt från high school till proffsligan och trepoängslinjen introducerades, två saker som för övrigt Kobe Bryant drog stor nytta av.

Boken utgör Criblez första större insats på det idrottshistoriska fältet, hans tidigare forskning behandlar 1800-talets social- och kulturhistoria i den amerikanska mellanvästern. Med tanke på hans akademiska bakgrund är det förvånande att han inte gör mer för att relatera sina resultat till den bredare historiska utvecklingen under det turbulenta 70-talet. Samtliga kapitel innehåller ett stycke eller två där författaren lämnar basketbollen och uppmärksammar ”större händelser” men dessa inpass blir sällan mer än just omnämnanden i förbigående och inte kopplade till den övriga texten om spelare och matcher. Att i högre grad försöka väva samman, utveckla sambandet mellan vad som händer på basketgolvet med de bredare samhälleliga strömningarna under decenniet skulle ha lyft arbetet avsevärt.

Criblez driver tesen att den senare utvecklingen inte skulle ha varit möjlig utan det som hände under 1970-talet och det är ur en aspekt ett oomkullrunkeligt påstående – det som följer påverkas i någon utsträckning av det som hänt tidigare. Men om vi vill komma förbi sådana trivialiteter och funderar kring hur Criblez belägger och argumenterar för sin tes så blir det långt ifrån lika självklart att 1970-talet spelade en större roll än något annat decennium. Boken brister helt enkelt när det kommer till att argumentera för sin huvudtes, allt för lite utrymme ägnas åt att utveckla och stödja den analytiska delen av argumentationen. Det finns därför fortfarande plats för boken som omvärderar NBA under 70-talet, och det är inte omöjligt att Criblez skulle kunna skriva den, men den uppgiften kvarstår.

Trots mina invändningar så tycker jag att Tall Tales and Short Shorts i det stora hela är underhållande och lärorik läsning. Läsare gamla nog att minnas 1970-talet kommer att le igenkännande åt de populärkulturella trivialiteter som Criblez generöst strösslar texten med och samtidigt påminnas om hur mycket tid som faktiskt passerat sedan dess. Boken har dessutom fått mig att med hjälp av alla de filmklipp som finns tillgängliga på internet närmare bekanta mig med en hel del av de spelare vars karriärer till stora delar utspelade sig under 1970-talet och det finns många sämre sätt att tillbringa några kvällstimmar än tillsammans med Pistol Pete, Dr. J., Lew Alcindor/Kareem Abdul-Jabbar, David ”Skywalker” Thomson, Moses Malone, George ”Iceman” Gervin et consortes.

Copyright @ Hans Bolling 2020

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.