More
  Home News Biträdande universitetslektor i sport management till Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet. Ansök...

  Biträdande universitetslektor i sport management till Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet. Ansök senast 2019-06-03

  Innehåll och arbetsuppgifter

  En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning (50%) och undervisning (50%). Som biträdande lektor i idrottsvetenskap med inriktning sport management är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att bedriva egen forskning inom sport management samt att bedriva projekt tillsammans med forskare på Institutionen för idrottsvetenskap. Vidare ingår utveckling av kurser på det idrottsvetenskapliga programmet och det internationella masterprogrammet, undervisning och examination på grund- och avancerad nivå samt samverkan med det omgivande samhället, särskilt idrottssamhället.

  Behörighet

  Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

  Bedömningsgrunder

   • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
   • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning med hög kvalitet utöver doktorsavhandlingen
   • Reflekterad pedagogisk grundsyn och pedagogisk förmåga
   • Visad förmåga till samverkan med det övriga

  Specifikt för denna anställning krävs:

   • Dokumenterat god samarbetsförmåga
   • Att du behärskar engelska och svenska i tal och skrift

  Meriterande för denna anställning är:

   • Svenska och internationella publikationer samt etablerade nätverk inom Sport Management-fältet

  Upplysningar

  Prefekt Torun Mattsson tel. 040-665 81 78
  Professor Susanna Hedenborg tel. 040-665 83 85
  Anna Lindberg, HR-specialist tel. 040-665 82 58

  Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

  Ansökan

  Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på länken längst ned på sidan. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-06-03.

  Ansökan skall innehålla:

  1. CV/meritförteckning
  2. Betygskopior
  3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
  4. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten med markering för vilka som främst åberopas (max tre av varje).
  5. Forskningsplan (max 3-4 sidor) som beskriver den forskning som planeras genomföras under tiden som biträdande universitetslektor (inklusive kunskapsbidrag, koppling till institutionens forskning och implikationer för praktiken.)
  6. Referenser

  De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/114, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK2.2.1-2019/114.

  Övrigt

  Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls.

  Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

  Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

  För befordran till universitetslektor

  En biträdande universitetslektor som är anställd enligt Högskoleförordningen vid en högskola ska efter ansökan befordras till universitetslektor vid den högskolan, om hen

  1. har behörighet för en anställning som universitetslektor, och
  2. vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan enligt Högskoleförordningen har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor, och
  3. har dokumenterat god samarbetsförmåga

  Tillträde

  Tillträdesdag är 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

  Fackliga företrädare

  SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
  Lärarförbundet Monika Kristiansson, monica.kristiansson@mau.se
  ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

  Välkommen med din ansökan!

  Print Friendly, PDF & Email

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
  %d bloggers like this: