Uppdatering #106  ::  Publicerad onsdagen den 11 mars 2009  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet
Utges av Enheten Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna uppdatering: Artikel av Erik Jönsson om den spatiala kampen mellan golfindustrin och naturen, mellan Donald Trump och skotska sanddyner • Artikel av Hege Johansen om kvinnornas prekära situation inom norsk banhoppning • Fem bokrecensioner: om sport development, om friluftslivets pedagogik, om en tidig olympisk mästare, om innebandy, om fotbollens död i globaliseringens kölvatten • Signerat: Katarina Schenker om Davis Cup och idrottens ambassadörer • Paul Dimeo från University of Stirling besöker Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola • Nationellt upprop mot att Olympiastadion berövas sina löparbanor • Idrott i skönlitteraturen • Ny film om Brian Clough och Leeds United • Fotboll och filosofi – på tröjor och i bokform • Fyllig anslagstavla med bland annat idrottsvetenskapliga seminarier under våren • Sex nya idrottsvetenskapliga tidskriftsnummer, varav en världspremiär • Nya konferenser i konferenskalendariet
Artiklar  |  Recensioner  |  Features  |  Tidskrifter  |  Sportfilm  |  Mer om...  |  Arkiv  |  Idrottsforskare  |  Om oss  |  In English  |  Sök

Idrott, sexualitet och kultur. På detta tema hålls en konferens den 18–20 mars 2009, på Ithaca College, Ithaca, New York. Forskare, forskarstuderande, studenter, politiker, aktivister och idrottsfolk är välkomna att bidra med papers som behandlar olika aspekter av heterosexism och hbt-fobier inom idrotten. Keynote-talare är basketstjärnan och hbt-aktivisten John Amaechi Deadline för bidrag var redan den 15 september 2008. Besök gärna konferenshemsidan.

Den franske historikern Pierre Nora har utvecklat ett teoretiskt ramverk för att kartlägga, analysera och skapa förståelse för platser förknippade med minnen, lieux de mémoire. Japanska aspekter på detta behandlas på ett internationellt symposium, Remembering the Glory Days of the Nation: Sport as lieu de mémoire in Japan, den 18–20 mars 2009 på Royal Flemish Academy of Science, Bryssel. För att få till stånd en fruktbar diskussion om hur det teoretiska ramverket runt lieu de mémoire fungerar har man inviterat en rad ledande forskare inom antropologi, idrottssociologi, idrottshistoria och Japanstudier. Keynote speaker är Gertrud Pfister. Deadline för abstracts är passeras. Mer om de olika hållpunkterna, och alla andra aspekter av konferensen, finns att läsa på konferenshemsidan.

British Philosophy of Sport Association (BPSA) har förlagt sin sjätte årskonferens till University of Abertay, Dundee, Skottland. Konferenslokal är historiska Dudhope Castle från 1300-talet. Konferensen äger rum mellan den 26 och 28 mars 2009 och BPSA inbjuder idrottsfilosofer världen runt att inkomma med abstracts från alla tänkbara idrottsfilosofiska områden och från alla relevanta teoretiska utgångspunkter. Deadline för abstracts har passerats. Bland mycket annat framhåller man konferensslottets närhet till golfbanor, till exempel St. Andrews, och till ett antal whiskeybrännerier. Och på det sociala programmet finns faktiskt både golf och whiskeyprovning. Detta låter inte dumt. Gå till konferenshemsidan och lär mer!

En internationell skidhistorisk konferens med det klart intresseväckande namnet From Skiing to Snow-Sport:  Cultures, Images, and Adventures äger rum i bedövande vackra Mammoth Lakes, Kalifornien, den 29 mars till den 3 april 2009. Ordförande i konferensens vetenskapskommitté är E. John B. Allen, eminent skidhistoriker som recenserats på forumet. Datum för abstractleverans är passerad, men läs gärna mer på konferenshemsidan.

Niagara University Sport Management Conference äger rum den 3–4 april 2009. Kontakta Dexter Davis för mer information. Det finns ännu ingen hemsida, men se detta brev från februari 2009.

PSA Sport and Politics Group, det vill säga specialistgruppen för idrottspolitik inom Political Studiess Association, avser att ha ett par paneler vid PSAs årliga konferens den 7–9 april 2009 i Manchester, England. PSA-konferensens övergripande tema är Challenges for Democracy in the Global Era, och det gäller också i viss mån de idrottspolitiska inslagen. Deadline är dessvärre redan passerad. Någonting om detta borde komma upp på sportpolitics.net, men kolla under tiden in PSAs konferenshemsida.

College Sport Research Institute (CSRI) vid University of North Carolina @ Chapel Hill inbjuder till medverkan vid den andra årliga Scholarly Conference on College Sport, som hålls på Campus i Chapel Hill den 15–18 april 2009. Konferensens mål är att ”[p]rovide students, scholars, and college-sport practitioners with a public forum to discuss relevant and timely intercollegiate-athletics issues”. Deadline är passerad. För mer information, besök CSRI och konferenshemsidan.

Kufstein Congress on Sports and Culture (KCSC), som äger rum den 14-16 maj 2009 vid University of Applied Sciences, Kufstein, Österrike, på temat Sustainable Event Management – Lessons Learnt & Prospects, har som centralt fokus att utveckla en dialog mellan teoretiker och praktiker kring frågan om hur man arrangerar hållbara evenemang. Konferensen inleds i Kufstein den 14 och pågår där också nästa dag, för att på tredje dagen flytta över till Linz. Arrangörerna inbjuder nu forskare på området att inkomma med abstracts för teoretiskt och empiriskt baserade papers. En presentation förväntas ta 20 minuter. Officiellt konferensspråk är engelska. Deadline för abstracts är passerad. Det finns en konferenshemsida men den är än så länge ganska blygsam.

Efter framgångarna med konferensen To Remember is to Resist: 40 Years of Social Change in Sport som arrangerades av University of Toronto i maj 2008, går man nu vidare med en konferens på temat Olympic Reform: A Ten-Year Review som tar upp utvecklingen tio år efter skandalerna som omgärdade spelen i Salt Lake City. Konferensen äger rum den 19–20 maj 2009 och deadline för abstracts är passerad. Läs hela CfP på NASSSblog.

North American Society for Sport History (NASSH) håller sin årliga ”convention” den 22–25 maj 2009 i Lake Placid, NY, på Hilton Lake Placid Resort. Deadline för papers och sessionsförslag är dock förbi, men titta gärna in på konferenshemsidan (klicka på ”Conference Info”).

North American Society for Sport Management (NASSM) har konferens den 27–30 maj 2009, i Columbia, South Carolina. Sista dagen för att skicka in abstracts är passerad, men titta gärna in på konferenshemsidan.

EASS, European Association for Sociology of Sport har förlagt sin årskonferens till Rom, där den äger rum den 27–31 Maj 2009. Deadline för abstracts är redan passerad. Läs mer om konferensen på konferenshemsidan.

Langara College i Vancouver arrangerar en konferens med rubriken Sport & Technology: Philosophical Dimensions. Konferensen äger rum den 29–31 maj 2009. Bakgrunden är att världs- och olympiska rekord slagits de senaste åren i en aldrig tidigare skådad skala, och att denna utveckling beror på tekniska framsteg i form av till exempel träningsteknik, utrustning, medel och metoder för dopning. Det är en utveckling som inbjuder till filosofiska reflektioner och analyser rörande de etiska aspekterna, men också de vidare konsekvenserna för sport i sig. Hela CfP finns här. Deadline för abstracts är passerad. För ytterligare information om konferensen hänvisas till John S. Russell samt till den kommande konferenshemsidan; vi håller er informerade.

Body in Motion 2 är namnet på en konferens i Montpellier som äger rum den 3–6 juni 2009. Fem olika temata finns det: (1) Towards artificial and bionic bodies, monsters, teratology...; (2) Interculturality, body & movement; (3) Image and dramatisation of the body; (4) Bodily education at school and elsewhere; samt (5) Body and gender. Deadline för abstarcts är passerad. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

NY DEADLINE International Sport Scientific Turnfest-Congress, arrangeras i samråd med International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE). och äger rum den 4–5 juni 2009.Temat för konferensen är Facing New Challenges: Education, Health Promotion and Integration in Gymnastics and Sports, och den har ett internationellt perspektiv och är mångdisciplinär. Meningen är att försöka skapa länkar mellan teoriutveckling och empirisk forskning inom vart och ett av de tre temaområdena utbildning, hälsofrämjande och integration. Köns-, ras- och klassperspektiven ska mainstreamas in i konferensprogrammet, varför alla deltagare uppmanas att integrera dessa perspektiv i sina papers. Deadline för abstracts är flyttad till den 1 april 2009. Läs mer på hemsidan.

CSCRS, The Centre for Scientific and Cultural Research in Sport vid Roehampton University i London, England, arrangerar en tredagars forskningskonferens den 10–12 juni 2009 med namnet Communicating Experiences: 3rd International Conference for Qualitative Research in Sport and Exercise. Konferensen vill inspirera, stimulera och utveckla enskilda och kollektiva tvär-och mångdisciplinära forskningsinitiativ. Bekräftade talar är Vikki Krane, Bowling Green State University (USA), Jim Denison, University of Alberta (Kanada) Gertrud Pfister, Københavns Universitet och David Lavallee, Aberystwyth University (UK). Deadline för abstracts är passerad- Läs mer på konferenshemsidan.

Mike Huggins och Mike O’Mahony planerar en tvådagarskonferens på temat The Visual Turn in Sports History, som ska äga rum den 13–14 juni 2009 på University of Bristol. Klicka här för att se en inbjudan med kontaktuppgifter. Det finns ingen hemsida än, men det verkar sannolikt att det hela kommer att utmynna i ett temanummer av International Journal of the History of Sport 2010. Och om du besöker konferensen så får du gärna skriva en *illustrerad* rapport för idrottsforum.org.

ACSIS, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden, knutet till Campus Norrköping vid Linköpings universitet, arrangerar en nationell forskarkonferens för kulturstudier den 15–17 juni 2009 i Louis De Geer konsert & kongresscenter, Norrköping, på temat Kultur~Natur. En session har rubriken Sport~Cultural Studies. Läs Call for Papers här. Deadline för abstracts är passerad, men fråga David Cardell, det kanske finns platser över. Kolla också konferenshemsidan.

International Society of Sport Psychology (ISSP) har förlagt sin nästa konferens, den tolfte i ordningen, till Marrakesh, Marocko. Konferensens tema är ”Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology”. Deadline för abstracts är passerad. Konferensen pågår den 17–21 juni 2009. Besök den snygga konferenshemsidan för ytterligare information.

Looking back, thinking ahead är temat för Sport&EUs fjärde workshop, som går av stapeln den 22–23 Juni 2009 i Skottland, på University of Stirling utanför Edinburgh. Samarrangör där är School of Law, och konferensen äger rum i fantastisk Airthrey Castle, där School of Law huserar. Man inviterar nu deltagare och papers, i enlighet med detta CfP. Kika på .documentet och sätt igång och skriv. Papers ska vara Dave McArdle tillhanda senast den 16 april 2009.

The Sport Literature Association (SLA) har annonserat att 2009 års konferens kommer att äga rum på University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, den 25–28 juni 2009. Man inbjuder nu presumtiva deltagare att inkomma med förslag till enskilda papers och sessioner. Som vanligt vill man ha bidrag som tar upp hur idrott behandlas i litteratur, poesi, film och andra media. Deadline för abstracts är den 24 april 2009. Hela Call for Papers finns på konferensemsidan.

NY DEADLINE Tisdagen den 14 juli öppnar ISHPES (international Society for the History of Physical Education and Sport) sin elfte internationella kongress, som i år getts rubriken Sport in History: Promises and Problems. Kongressen äger rum på University of Stirling i Skottland, och avslutas den 18, men redan den 17 inleds brittiska idrottshistorikernas (BSSH, The British Society of Sports History) konferens, på samma plats, för att avslutas den 19, som är en söndag. Ett call för papers för den brittiska delen finns nu på BSSHs konferenshemsida, medan ISHPES hemsida har bägge konferenserna under bästa kontroll. Ny deadline för abstracts till ISHPES-konferensen är den 23 mars; för BSSH-konferensen gäller som tidigare den 15 maj.

NY DEADLINE Sport: Passion, Practice & Profit är temat för de internatiopnella idrottssociologernas kongress 2009, som pågår den 15–18 juli i holländska Utrecht. Annorlunda uttryckt vill man ha papers som på olika sätt behandlar idrottens betydelse i bred (mainstream) nationell och internationell politik. Ny deadline för abstracts är den 15 mars (vad det än står på hemsidan). Det finns en välfylld konferenshemsida att studera.

SPORTS DEVELOPMENT
Den 3–4 september 2009, Nottingham Trent University, Nottingham (UK). Symposium: The Theory and Practice of Sports Development. Läs mer här och på konferenshemsidan.

NY Società Italiana Storia dello Sport (SISS) är värdorganisation för årets CESH-konferens, alltså den 14 konferensen som avhålls av European Committe of Sports History (CESH) har förlagt årets konferens till Pisa, där den äger rum den 17 till 20 september 2009 (torsdag till söndag). Det övergripande temat är Sport and a Sense of the Body’s Limits. Abstracts ska vara inskickade senast senast den 1 april. Detta, och mycket mer om konferensen, finns att läsa på konferenshemsidan

International Association of Sport Kinetics (IASK) tillsammans med Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki anordnar den elfte International Conference of Sport Kinetics. Konferensen går av stapeln i vackra Kallithea på den grekiska halvön Chalkidike, och äger rum den 25–27 september 2009. Det övergripande temat för konferensen är Current and Future Directions of Human Kinetics Researches. Deadline för att skicka in abstracts är den 30 april 2009. Besök den välmatade, om än inte fullgångna konferenshemsidan.

IDROTTSSOCIOLOGI Den amerikanska föreningen för idrottssociologer, North American Society for the Sociology of Sport, NASSS, har förlagt årets konferens till Ottawa i Kanada, där den äger rum på Courtyard Marriot Downtown den 4–7 november 2009. Vi återkommer när CfP släppts och konferenshemsida öppnats.

Golfindustrin och hållbar utveckling


Donald Trump fick beteckningen ”The Donald” av sin första fru Ivana (1977-1992). Trump föddes in i en förmögen byggmästarfamilj – och på den vägen är det. Han äger eller har intressen i en lång rad casinos, hotel och andra byggnader över hela världen. Hans favoritavkoppling är golf, vilket kanske förklarar hans intresse för anläggningen i Skottland, för övrigt hans sjätte golfbana. De fyra första (den femte är under byggnad) är värda 127 miljoner dollar.

Idrott, miljö och hållbar utveckling är ett nytt tema inom idrottsforskningen; så nytt, faktiskt, att mycket lite forskning har bedrivits, och mycket lite har skrivits om detta. En snabbsökning på nätet visar att det finns ett (odaterat) dokument från Sveriges Riksidrottsförbund om miljöarbete; den svenske forskare som arbetat mest kring dess frågor torde vara Peter Schantz; på Idrottsvetenskaplig grundkurs på Malmö högskola ingår miljö och hållbar utveckling som ett av lärandemålen; en miljöpartist har i en riksdagsmotion hösten 2008 krävt en nationell strategi för hållbar utveckling i samband med idrottsevenemang; det finns några få andra exempel på ansatser. Det dominerande intrycket är dock att detta är ett mycket outvecklat forskningsområde.

Kampen mellan idrottens och idrottsindustrins krav och miljöhänsyn kommer ibland in i akuta skeden, och om en sådan konflikt skriver Erik Jönsson, doktorand i kulturgeografi vid Lunds universitet. Den amerikanske, närmast notoriske entreprenören och miljardären Donald Trump fattade tycke för ett stycke land längs den nordskotska ostkusten, och bestämde sig för att här skulle han kunna bygga ett nytt hus till sig och familjen – om han samtidigt fick bygga två 18-håls golfbanor, ett 450-rumshotel med konferenscenter och spa, 36 golfvillor, 950 semesterhus, personalbostäder till 400 personer, samt ytterligare 500 ”vanliga” bostadshus. Och visst låter det som en glesbygdskommunpolitikers dröm! Men ”The Donald” hade valt en miljömässigt synnerligen känslig plats för sin nya anläggning. Menie Estate nära Balmedie i Aberdeenshire innefattar rörliga sanddyner som betecknas som en ”Site of Special Scientific Interest” (SSSI), och just dessa sanddyner ville Trump stabilisera och bygga golfbanor på. Efter politiska stridigheter med en del märkliga turer fick Trumps bolag slutgiltigt byggnadstillstånd i december 2008. Erik Jönsson har följt de komplicerade turerna i Trumpärendet i engelsk media, och analyserar konflikten mellan å ena sidan naturintresset och å den andra golfsporten och de till den knutna ekonomiska intressena utifrån kulturgeografiska teorier om synen på kampen om rummet mellan olika händelser och existenser.

Läs artikeln här


Välkommen till idrottsforum.orgs etthundrasjätte uppdatering sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut den 25 mars 2009. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglista, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!
Förra uppdateringens artikel, Johnny Wijks extraopposition på Helena Tovheds avhanding Nationen på spel, finns, tillsammans med samtliga publicerade artiklar, totalt 224 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.
Är du idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 193 nordiska idrottsforskare. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.
Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka då ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).

Inte mycket hopp för kvinnorna


Tony André Hansen kom tvåa i Ocean Trawlers Grand Prix under Arctic Equestrian Games i slutet av januari 2009, men hyllades som en segrare (vann gjorde dock Piet Raijmakers Jr). Blomsterflickan fick mycket uppmärksamhet i media för att hon belönade både ryttaren och hästen, Camiro. Detta är kanske en bra illustration till genusrelationerna inom banhoppningssporten. Hansen var för övrigt en av fyra manliga hoppare som Norges olympiska kommitté tog ut till OS 2008 i Hongkong. (Foto: Oddvar Børve)

Det är inte lätt för kvinnor att hävda sig i samhällen som präglas av patriarkala strukturer, och det märks i alla sammanhang. Ett entydigt empiriskt uttryck för detta är att kvinnlig representation varierar kraftigt mellan olika nivåer i hierarkiska organisationer. Ett klassiskt exempel, med stor symbolisk betydelse, är den könsmässiga representativiteten i demokratiska församlingar; samhället självt är ju den största och viktigaste hierarkin. Men trots att det just här, på grund av den stora symboliken, gjorts speciella insatser för att säkerställa en proportionerlig kvinnlig representation, så är det påtagliga skillnader mellan kvinnornas andel i befolkningen och i de flesta sådana församlingar. Det gäller parlamenten i Sverige, Norge och Danmark, och det gäller i än högre grad i de skandinaviska regeringarna. I EUs ministerråd finns för närvarande blott en kvinna bland de 27 regeringscheferna.

Men det gäller också i mindre sammanhang, i beslutande församlingar på lokal och regional nivå; inom fackföreningar (endast 36% av svenska Landsorganisationens styrelse är kvinnor) – och inom idrotten, om än i mindre utsträckning (45% av svenska Riksidrottsstyrelsens och 58% av Svenska Ridsportförbundets ledamöter är kvinnor). Men ojämlikheten märks inte bara i formella styrorgan. I Hege Johansens undersökning av norsk banhoppning är utgångspunkten att det finns en överväldigande majoritet aktiva kvinnor i sporten, men att andelen kvinnor minskar med stigande ålder och högre tävlingsnivå, samtidigt som den organisatoriska ojämlikheten också är ett faktum (70–75% av medlemmarna i Norges Rytterforbund, men bara 36% av förbundets styrelseledamöter, är kvinnor). Utifrån tre uppställda hypoteser, om skilda erfarenheter och handlingsdispositioner, skilda sponsorsmöjligheter, samt om sportspecifika traditioner, söker Hege Johansen förklara de stora skillnaderna mellan könsrepresentationen i bredd och elit. Med teoretisk grund i Bourdieus begreppsvärld och hans teori om den maskulina dominansen analyserar hon sina kvalitativa empiriska data i vad som på många sätt är en exemplarisk studie.

Läs artikeln här

S I G N E R A T :

Vad är en god idrottsambassadör?


Davis Cup-matchen i Malmö mellan Sverige och Israel den 6-8 mars 2009 vållade stor debatt och massprotester. Debatten har utöver invasionen i Gaza också handlat om huruvida idrott och politik hör ihop och om vem eller vilka som ska besluta i idrottspolitiska frågor.

Riksidrottsförbundet anser att idrottsrörelsen själv, och inte politiker eller andra folkrörelser, ska besluta i frågor som rör idrott, trots att man är fullt medveten om att idrotten är en del av samhället och att idrott och politik därmed hör ihop. Samtidigt poängterar man att RFs huvuduppgift är att bedriva idrott, och att man inte kan beordra idrottsföreningar att politiskt bilda och medvetandegöra unga idrottsutövare, eftersom föreningarna är självständiga. På RFs riksstämma vartannat år beslutas bland annat vilka internationella riktlinjer som ska gälla för de kommande två åren. FN:s beslut styr till stor del vilka länder som ska bojkottas (Israel finns i nuläget inte med på listan över diskriminerande länder).

Tanken att idrotten förbrödrar har en antites. Nationer tävlar mot varandra, och idrotten skapar nationalism. Även förbrödringstanken är således ett politiskt ställningstagande. Staten stödjer idrotten även med andra syften än själva idrottsutövandet, till exempel demokratisk fostran och fair play.

Tekniskt sett hade det svenska laget möjlighet att lämna walkover, då varken RF, tennisförbundet eller politikerna klarade av att fatta beslutet. Men tennisspelarna ville bara spela tennis; kan samhället lägga ett sådant ansvar på enskilda idrottsutövare?

Eftersom idrott är en del av samhället och stöttas med statliga medel bör RF, förbund och föreningar enligt min uppfattning ta ett större samhälleligt och politiskt ansvar. Att vara idrottsambassadör innebär mer än att bara att representera sin nation och dess folk på ett värdigt idrottsligt och renlevnadsmässigt sätt. För att vara en god representant krävs också att man sätter sig in i relevanta politiska frågor som rör det egna landet och de nationer som man möter. Exempelvis menar jag att en elittennisspelare inte bara ska kunna spela tennis utan också, om det behövs, kunna ta ställning i viktiga politiska frågor.

Ett rimligt krav är att förbunden och SOK i samband med elitsatsningar också fostrar den blivande eliten, så att en idrottsambassadör verkligen är en god representant för sitt land och inte bara en högpresterande elitidrottsutövare. Detta är ett viktigt led i den demokratiska fostran som är idrottens kanske viktigaste uppgift.

Katarina Schenker är forskarstuderande
vid Institutionen för idrottsvetenskap,
Malmö högskola

Stockholms Stadion hotad!

Den moderatledda majoriteten i Stockholms Stadshus håller på att ta fram förslag på Stockholms Stadion utan löparbanor, enligt SVTs Stockholmskanal ABC den 17 februari. Om detta blir verklighet skulle friidrotten försvinna och Stadion bli en ren fotbollsarena. Bakgrunden är en önskan från Djurgårdens IF, som har Stadion som hemmaarena, att öka publikkapaciteten på fotbollsmatcherna.

Stockholms Stadion, huvudentrén.
Stadion är världsunik och har varit arena för både friidrott och fotboll sedan Olympiaden 1912. Den byggdes 1910–12 av Sveriges Centralförening för idrottens främjande för just sommar-OS i Stockholm, och är världens äldsta olympiska arena som fortfarande är i idrottens tjänst. Årligen hålls en rad friidrottstävlingar på Stadion, där DN-galan och Stockholm Maraton är de mest kända. DN-galan kommer från år 2010 att bli del av Diamond League, friidrottens nya superliga. På Stadion har 81 världsrekord i friidrott och gång satts (t.o.m. 2002), fler än på någon annan anläggning i världen.

Stadion, eller Olympiastadion som den också kallas, är byggnadsminnesmärkt. Först inför fotbolls-VM 1958 medgavs ombyggnadstillstånd, varvid en fondläktare byggdes; denna revs dock 1994 och ersattes av en som liknar den ursprungliga.

Stockholms Stadion, tornen och norra läktaren. (Foto: Johannes Scherman)
Det finns 95 friidrottsklubbar i Stockholmsområdet. Om löparbanorna tas bort från Stadion kan friidrottsevenemang inte längre anordnas på arenan. Detta skulle innebära början till slutet för friidrotten i Stockholmsområdet och ett hårt slag för friidrotten i hela Sverige. Både friidrotten och fotbollen bör rimligen kunna rymmas på Stockholms Stadion.

Anhängare av en orörd Stockholms Stadion har initierat en namninsamling för att motarbeta förslaget. Forumets redaktör, som gärna bevarar idrottsliga symbolvärden och som dessutom gillar friidrott, blev den elvahundrade undertecknaren. Skriv under du också! Gå till namninsamlingen.

Mark Lawson om idrottslig fiktion och ny film om Brian Clough

Mark Lawson
Från sin självvalda isländska exil har Jay Darcy skickat oss ett tips som han själv fick sent och ni, kära surfare, får ännu senare. Det är å andra sidan fortfarande aktuellt så var så goda och ta för er! Det handlar om den engelske kulturkritikern Mark Lawson, som då och då lämnar the Beeb, BBC, för The Guardian. Och i just denna den kanske bästa av de brittiska dagstidningarna publicerade han i augusti i fjor, strax innan OS i Beijing, en litterär språngmarsch genom skönlitterära uttryck för idrott. Lawsons underbara prosa, hans stora beläsenhet och hans torra, intellektuella humor gör läsningen av denna långa artikel – hur ofta ser man en text på 3500 ord i en svensk dagstidning? – till njutbar och samtidigt lärorik läsning för den litterärt intresserade idrottsforskaren. Gå till artikeln i The Guardian.

Brian Clough står staty i födelsestaden Middlesbrough.
Också från Jay, ett tips till alla som är intresserade av fotboll och som är i England i slutet av mars och framöver: Den 27 mars är det världspremiär på Tom Hoopers film The Damned United, som baseras på David Peace’s roman om legendariske engelske fotbollsmanagern Brian Cloughs (1935–2004) 44 dagar som manager för Leeds United 1974. Clough, känd för sin frispråkighet, sin humor och sitt frejdiga humör, fick kicken efter att gjort sig omöjlig i förhållande till lagets främsta spelare. När han lämnade Elland Park i Leeds ska han ha sagt "This is a terrible day... for Leeds United".

Från Leeds gick Brian Clough till Nottingham Forest, som han framgångsrikt ledde i 18 år. Filmen har svensk premiär den 11 september 2009.

Fotboll och filosofi

Slavoj Zizek är den senaste filosofen på en philosophy-football-t-shirt, med citatet: ”In football we win if we obey the rules. In politics we win if we have the audacity to change the rules.”
Ja, den kombinationen känns väl inte alltför långsökt! Vi är några stycken i Sverige som går omkring i t–shirts från philosophyfootball.com; forumet har puffat för de här tänkande tröjmakarna flera gånger – ”sporting outfitters of intellectual distinction”, som de kallar sig – och deras tre tröjserier, dissenters, footballers och philosophers.

Nu ska kombinationen också dyka upp i bokform. Det är Chicagoförlaget Open Court Publishing Company som avser att inkludera också titeln Soccer and Philosophy i sin serie ”Popular Culture and Philosophy”. Första titeln i serien var Seinfeld and Philosophy: A Book about Everything and Nothing (2000), den senaste, nr 37 i serien, är The Wizard of Oz and Philosophy: Wicked Wisdom of the West.

Men Soccer and Philosophy skriver sig inte själv. Därför har förlaget skickat ut ett Call for Abstracts där man ber att få in synopsis på 100–750 ord senast den 30 mars 2009. Utvalda meddelas den 15 april och inbjuds då att inkomma med en första version av artikeln senast den 30 juni. Tanken är att boken ska vara ute i handeln när fotbolls-VM i Sydafrika går igång. LYCKA TILL!

Tidskriftsnytt

Sedan förra uppdateringen har det utkommit ett halvdussin nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter, varav ett debutantnummer. I förekommande fall länkar artikeltiteln till ett abstract.


Sport, Education and Society Vol 14 No 1 (Routledge 2009)

Taking exercise: cultural diversity and physically active lifestyles av Doune Macdonald, Rebecca Abbott, Kelly Knez och Alison Nelson; Coaches, sexual harassment and education av Kari Fasting, Celia Brackenridge; Media systems and their effects on women's sport participation in Taiwan av Chiung-Tzu Lucetta Tsai; The place and meaning of the field of PE in Turkish young people's lives: a study using Bourdieu's conceptual tools av Canan Koca, Matthew Atencio och Giyasettin Demirhan; Sport and physical activity in a high security Spanish prison: an ethnographic study of multiple meanings av Daniel Martos-García, José Devís-Devís och Andrew C. Sparkes; Paradigms, exemplars and social change av Hal A. Lawson; Youth sport volunteering: developing social capital? av Tess Kay och Steven Bradbury.


International Review for the Sociology of Sport Vol 44 No 1 (Sage 2009)

Global Festivals Through a National Prism: The Global—National Nexus in South Korean Media Coverage of the 2004 Athens Olympic Games av Jung Woo Lee och Joseph Maguire; Campus Newspaper Coverage of Varsity Sports: Getting Closer to Equitable and Sports-related Representations of Female Athletes? av Steph MacKay och Christine Dallaire; Just a Few Rogues?: Football Ultras, Clubs and Politics in Contemporary Italy av Vincenzo Scalia; Protection of Children in Competitive Sport: Some Critical Questions for London 2012 av Romana Weber; Sexuality as a Structural Principle in Sport Participation: Negotiating Sports Spaces av Agnes Elling och Jan Janssens; Knowledge, Power and Politics: Contesting `Evidence-based' National Sport Policy av Joe Piggin, Steven J. Jackson och Malcolm Lewis.


Soccer and Society Vol 10 No 2 (Routledge 2009)

‘You've not made the grade, son’: de-selection and identity disruption in elite level youth football av Gavin Brown och Paul Potrac; Stadiums and society in twenty-first century Buenos Aires av Chris Gaffney; Penalty kicks in soccer: an empirical analysis of shooting strategies and goalkeepers' preferences av Michael Bar-Eli och Ofer H. Azar; Negotiating sporting nationalism: debating fan behaviour in 'China vs. Japan' in the 2004 Asian Cup Final in Hong Kong av Francis L. F. Lee; ‘Un homme avant tout’: Zinedine Zidane and the sociology of a head-butt av Sean Morrissey; Cyprus: a football crazy nation? av Nicos L. Kartakoullis, Thanos Kriemadis och Stavros Pouloukas; The Australian football wars: fan narratives of inter-code and intra-code conflict av Buck Clifford Rosenberg; The spatial embeddedness of professional football clubs in Norway av Stig-Erik Jakobsen, Hallgeir Gammelsæter och Arnt Fløysand.


International Journal of the History of Sport Vol 26 No 4 (Routledge 2009). Special Issue: Europe

Sport in Eastern Europe during the Cold War av Thierry Terret; Presenting Heroes: Athletes as Role Models for the New Soviet Person av Evelyn Mertin; Cold War, 'Thaw' and 'Everlasting Friendship': Soviet Mountaineers and Mount Everest, 1953-1960 av Eva Maurer; The Communist Rule in Polish Sport History av Adam Fryc och Mirosław Ponczek; Bulgarian Sport Policy 1945-1989: A Strategic Relations Approach av Vassil Girginov; 'A Game, a Competition, an Instrument?': High Performance, Cultural Diplomacy and German Sport from 1950 to 1972 av Uta Andrea Balbier; 'We Shall Never Know the Exact Number of Men who Have Competed in the Olympics Posing as Women': Sport, Gender Verification and the Cold War av Stefan Wiederkehr.


NY TIDSKRIFT Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events Vol 1 No 1 (Routledge 2009)

Innovation and tourism policy in Australia and New Zealand: never the twain shall meet? av C. Michael Hall; Public sector evaluation of festivals and special events av Diane O'Sullivan, David Pickernell; och Julienne Senyard; A general equilibrium analysis of the economic impact of a tourism crisis: a case study of the SARS epidemic in Taiwan av Hao-Yen Yang och Ku-Hsieh Chen; Policy for sustainable and responsible festivals and events: institutionalization of a new paradigm av Donald Getz; Shaping cultural policy av Jonathan Long, Tessa Jowell och Brian McMaster; Reflections on 10 years of Pro-Poor Tourism av Harold Goodwin.


Sociology of Sport Journal Vol 26 No 1 (Human Kinetics 2009)

New Media and Global Sporting Cultures: Moving Beyond the Clichés and Binaries av David Leonard; Remediating Football for the Posthuman Future: Embodiment and Subjectivity in Sport Video Games av Darcy C. Plymire; New Media and the Repackaging of NFL Fandom av Thomas Patrick Oates; More Than a Game: Sports-Themed Video Games and Player Narratives av Garry Crawford och Victoria K. Gosling; Starting at “Start”: An Exploration of the Nondiegetic1 in Soccer Video Games av Steven Craig Conway; “It’s Fantasy Football Made Real”: Networked Media Sport, the Internet, and the Hybrid Reality of MyFootballClub av Brett Hutchins, David Rowe och Andy Ruddock; Blogging the 2006 FIFA World Cup Finals av Jon J. Dart; “Arguably the Greatest”: Sport Fans and Communities at Work on Wikipedia av Meghan M. Ferriter; Digital Activism: Neoliberalism, the Internet, and Sport for Youth Development av Brian Wilson och Lyndsay Hayhurst.

Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sök idrottsforum.org Sök hela Internet

Recenserade böcker

Fem nya böcker recenseras i den här uppdateringen.

Att på olika sätt utveckla idrotten så att idrotten kan utveckla utövarna, så skulle innehållet bakom begreppet sport development, och detta behandlas i en antologi sammanställd av Kevin Hylton och Peter Bramham, Sports Development: Policy, Process and Practice (Routledge). Paul Sjöblom recenserar boken.

Friluftsliv är ett mångfacetterat begrepp som rymmer en rad olika ativiteter som bara med ansträngning kan passas in i idrottsbegreppet. Men det är en del av idrottsämnet i skolan, och därför har vi bett Søren Andkjær recensera Bjørn Tordssons Perspektiv på friluftslivets pædagogik (CVU Sønderjylland University College).

Ett oväntat vittnesmål från de första moderna olympiska spelen i Aten 1896 har dykt upp, i form av en dagbok förd av en av deltagarna, irländaren John Pius Boland. Heiner Gillmeister har försett dagboken med en inledning och publicerar den i From Bonn to Athens Single and Return: The Diary of John Pius Boland, Olympic Champion Athens 1896 (Academia Verlag). Björn Sandahl recenserar.

Det är fler som vill vara med på elitnivå i nya kultsporten innebandy, eller floorball som vi säger numera. Sverige och Finland tillhör världseliten, liksom Schweiz och i viss mån Tjeckien, men nu är också norrmännen på G. Ett första tecken på det är boken Innebandy av Marcus Nilsson och Eivind Tysdal (Akilles). Se upp! varnar vår recensent, floorballtränaren Mikael Jeppsson.

Den moderna klubbfotbollen sätts under lupp i ekonomi-professorn och fotbollsälskaren John Samuels’ bok The Beautiful Game is Over: The Globalisation of Football (Book Guild). Föfattaren ondgör sig över professionaliseringen och kommerisalismen i globaliseringens kölvatten. Vi bad Matti Goksøyr om en recension.

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande
601 titlar,
sexhundraen!

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig?

Paul Dimeo till Malmö

Mellan den 23 och den 25 mars får Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola fint besök. Det är Paul Dimeo från University of Stirling som hälsar på för formella framträdanden och informella samtal och utbyte av forskningserfarenheter.

Paul Dimeo

Paul är lektor vid Department of Sports Studies, och undervisar huvudsakligen i sport policy och idrottssociologi. Han disputerade vid Strathclyde University på en avhandling om rasism inom fotbollen. Paul Dimeo har ett brett forskningsintresse som i viss mening utvecklats kronologiskt. Mellan 1999 och 2001 handlade hans publcerade skrifter, i kölvattnet efter avhandlingen, om rasismen inom fotbollen.

Mellan 2001 och 2005 handlar det i huvudsak om idrott i Sydostasien och Indien, främst cricket och fotboll, och här är det i stor utsträckning fråga om en historisk infallsvinkel. Kolonialism, nationalism, etnicitet och identitet är några aspekter som behandlas. Sedan 2005 handlar hans publicerade arbeten uteslutande om droger inom idrotten, med bland annat en antologi och en monografi, båda recenserade på idrottsforum.org.

Under besöket i Malmö håller Paul Dimeo dels en öppen föreläsning på temat idrott och dopning – tisdagen den 24 kl 10–12 i sal B423; dels ett forskningsseminarium om att använda skönlitterära källor i idrottshistorisk forskning – tisdagen den 24 kl 13–15 i sal E323.

Vem vinner matchen? Välj lag och se vad BayMiner tror.Uppdaterad 2009–03–16

090318 Coaching i København: Om coachingens kunst – og kunstig coaching. Christian Lystbæk, cand.mag. i filosofi og samfundsfag, ph.d.-studerende med projekt om filosofisk coaching. 18. mars 2009, kl. 15.00-16.30. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090320 Disputation i Örebro. Den 20 mars disputerar John Jouper i Idrott vid Örebro universitet på en avhandling med titeln QIGONG IN DAILY LIFE: MOTIVATION AND INTENTION TO MINDFUL EXERCISE. Opponent är prof. Töres Theorell, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

090321 Öppna föreläsningar, GIH: Verkligheten i föreningslivet – villkor för deltagande bland yngre. Doktor Rolf Carlson. Lördagen den 21 mars kl 11–12.30, GIHs Aula, Lidingövägen 1. Många barn söker sig till idrotten. Många söker sig också därifrån. Vad betyder förkunskaper och varifrån man kommer? Varför söker sig vissa grupper i samhället till vissa idrotter? Har ledarna den kunskap som krävs och vad ska de egentligen vara bra på?

090323 Coaching i København: Skitser til en postmoderne coaching psykologi. Reinhard Stelter, ph.d. i psykologi, professor i sports- og coachingpsykologi, forskergruppeleder, akkrediteret coachingpsykolog. Tiltrædelsesforelæsning som professor i coachingpsykologi. 23. marts 2009, kl. 15.30. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090328 Öppna föreläsningar, GIH: Hur kan färdvägsmiljöer stimulera till att gå eller cykla till arbetet? Doktorand Lina Wahlgren. Lördagen den 28 mars kl 11–12.30, GIHs Aula, Lidingövägen 1. En ökad fysisk aktivitetsnivå skulle kunna uppnås genom att fler människor går eller cyklar till och från arbetet. För att stimulera dessa beteenden behövs mer förståelse och kunskap kring färdvägsmiljöer. Vad kännetecknar färdvägsmiljöer idag och på vilket sätt påverkar de vårt beteende?

090331 SVEBIs årsbok. Deadline för bidrag till SVEBIs årsbok, som numera är referentgranskad, är den 31 mars. Instruktioner finns på SVEBIs hemsida.

090331 Sveriges olympiahistorikers förening bjuder på En höjdarkväll på Stadion den 31 mars kl. 18.00 med Stefan Holm, Stickan Pettersson och Lars-Gunnar BjörklundDirekt efter årsmötet den 31 mars i Torben Gruthallen arrangerar SOF ett höjdhopparmöte.
, som leder en diskussion runt temat "höjdhopp förr och nu". Mer information om detta i nästa uppdatering, men för in datum och tid i kalendern.

090415 Coaching i København: Supervisionens processer, metoder og dilemmaer – hvad kan coaching lære fra supervision? Jan Nielsen, lektor i klinisk psykologi med special i supervision, Psykologisk Institut, KU. 15. april 2009, kl. 15.30-17.00. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090417 Idræt & Diskursanalys – Teori & Praksis. Seminarium på Institut for Idræt, Københavns Universitet fredagen den 17 april kl 9–16. Men Rasmus Storm, Helena Tolvhed och Ulrik Wagner. En utförlig presentation av seminariet kommer i nästa uppdatering, den 25 mars.

090418 Öppna föreläsningar, GIH: Övervikt och fetma - orsak, konsekvens och betydelsen av fysisk aktivitet. Doktor Örjan Ekblom. Lördagen den 18 april kl 11–12.30, GIHs Aula, Lidingövägen 1. Andelen överviktiga och feta individer i Sverige är nu fler än någonsin. Konsekvenserna på populationsnivå är ännu inte fyllt synliga, men kommer sannolikt att vara påtagliga. Hur uppstår övervikt och fetma? Vilka är konsekvenserna för individen och för samhället? Kan fysisk aktivitet vara en lösning?

090422 Idrottshistoriskt seminarium. Onsdagen den 22 april framträder Helena Tolvhed och presenterar och diskuterar sin nyligen framlagda avhandling Nationen på spel – kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-1992 (Nationella forskarskolan i historia, Lunds universitet. Tolvhed är knuten till Historiska studier vid Malmö högskola). Seminariet äger rum på Stockholms universitet, Historiska institutionen, hus D plan 9 kl 16.00. Efter seminarierna fortsätter diskussionerna på lokal.

090425 Dansens dag i Malmö. Dansmanifestation på Stortorget kl 11.30-13.30; plattform på Palladium kl 19.30. Arrangemang: Dansstationen. Internationella dansens dag firas på olika sätt runt om i världen den 29 april. Dansstationen väljer att fira i flera dagar, med start lördagen den 25 paril, då man bjuder på dans utomhus på Stortorget och en Plattform på Palladium på kvällen. Den 28-29 april är det premiär på Miguel Azcues nya soloverk Rooms, även det på Palladiums scen.

090429 Dansens Dag i København. Dansa dig igenom idrottsundervisningen, och ta dig till INSTITUT FOR IDRÆT, Nørre Allé 51, 2200 København N. UNGE underviser UNGE! På DANSENS DAG afholder Institut for Idræt kl. 11.30-16 en masse spændende workshops og performances med unge idrætsstuderende som undervisere. Mer info på denna hemsida.

090505 Coaching i København: Developing an Integrated Model of Coaching Psychology. Jonathan Passmore, chartered occupational psychologist based at the Coaching Psychology Unit, University of East London. 5. maj 2009, kl. 15.00-16.30. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090512 Coaching i København: Narrativ coaching som revolutionær hverdagsfilosofi. Allan Holmgren, M.A. i psykologi, adjungeret professor i coaching på CBS, direktør af DISPUK. 12. maj 2009, kl. 15.00-16.30. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090525 Idrottshistoriskt seminarium. Måndagen den 25 maj talar Leif Yttergren framträder under rubriken "Att skriva träningshistoria – funderingar och undringar", med anledning av påbörjat projekt. Deminariet äger rum på GIH kl 16.00, exakt lokal meddelas senare. Efter seminarierna fortsätter diskussionerna på lokal.

090611 Coaching i København: Coaching Barometret – En survey over coachingens udbredelse og anvendelse blandt danske organisationer og virksomheder. Reinhard Stelter, ph.d. i psykologi, professor i sports- og coachingpsykologi, forskergruppeleder, akkrediteret coachingpsykolog. 11. juni 2009, kl. 15.00-16.30. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090622 Coaching i København: Leading with a Nimble Mind. Linda Page, PhD from Princeton University, M.A . in counseling psychology. President and Founder of the Adler School of Professional Studies in Toronto, Canada. 22. juni 2009, kl. 15.00-16.30. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090623 Coaching i København: Workshop med Linda Page - Minding our Brain and Heart to Master Positive Change. Workshop; deltagergebyr inklusive dagsforplejning: 1.800,- kr. 23. juni 2009, kl. 9.30-16.30. Institut for Idræt, Nørre Allé 51, København. Anmälan till Marianne Brandt-Hansen.


På anslagstavlan anslår vi information som våra läsare skickar in. Har du något du vill informera om så skicka ett mail med info och länk till redaktören. Anslagstavlan uppdateras kontinuerligt.

Läs om forumets nya
peer review-tidskrift

Kolla också in

idrottsforum.org stöds under 2009 av följande organisationer:


idrottsforum.org är kvalitetsgranskad av
Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen

Den officiella svenska webbkatalogen.


Besök idrottsforum.orgs systersajter i Norden:

idrottsforum.org rekommenderar:


Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #106   |   2009–03–11
eXTReMe Tracker