Uppdatering #78  ::  Publicerad onsdagen den 6 juni 2007  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet
Utges av Enheten Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna uppdatering: Introduktion till uppdateringens tema, Tæt på kroppen: Dansk idrætsforskning i fokus • Introduktion till Niels Kayser Nielsens artikel om den idrottande kroppen i rum och på plats • Introduktion till Peter Mindegaards artikel om folklig fotboll • Introduktion till Reinhard Stelters artikel om mindfulness-terapi inom idrottspsykologin • Introduktion till Helle Winthers artikel om dansterapi och rörelsepsykologi • Introduktion till Lis Engels artikel med en kroppsnära analys av Chris Cunninghams Björk-video • Introduktion till Henning Eichbergs artikel om rörelse och kroppskultur • Presentation av fem bokrecensioner • Body & Society – en tidskrift tæt på kroppen • Nyheter från tidskriftsvärlden • Ingegerd Ericsson först ut med utvärderingsrapport om Handslaget • Konferens med World Anti-Doping Agency i Madrid i november • Webbenkät om varumärket David Beckham • Loggan för OS i London 2012 offentliggjord • Tidskriftspresentation: The Sport Psychologist • Blandade nyheter från idrottens värld • Redaktionell kommentar om ”wedding workouts” • Konferensnyheter • Anslagstavlan • Innehållet i nästa uppdatering
Artiklar  |   Recensioner  |   Features  |   Mer om  Tidskrifter  |   Arkiv  |    Idrottsforskare  |  Om idrottsforum.org  |   In English  |   Sök
idrottsforum.org stöds under 2007 av följande organisationer:

Temauppdatering
Tæt på kroppen:
Dansk idrætsforskning i fokus

Gästredaktörer: Henning Eichberg, Lis Engel & Helle Winther

Dansk idrottsforskning är lika diversifierad som engelsk eller tysk, eller för den delen svensk eller norsk, men i Danmark, till skillnad från de andra stora idrottsforskningsländerna, har ett betydande fokus lagts på kropp och rörelse. Medan de dominerande inriktningarna i de flesta andra länder ganska väl följer de sedan länge uppdragna vetenskapliga disciplingränserna – trots mer eller mindre framgångsrika, men alltid begränsade, ansatser till gränsöverskridanden, ofta inom ramen för beteckningen idrottsvetenskap – har man i Danmark valt en tredje väg vid studiet av idrott.Läs temaredaktörernas introduktion här

En tidskrift tæt på kroppen

Det är framför allt én tidskrift som sätter kroppen i centrum för den vetenskapliga uppmärksamheten, och då handlar det blott i mindre grad om idrott, eller ens kroppskultur eller rörelse. Men däremot om en synnerligen intressant inriktning på olika aspekter av kroppslighet i och i relation till samhället.

Body & Society publiceras av Sage, och har utkommit sedan 1995, då den startades som ett komplement till klassiska Theory, Culture and Society (TCS; nu på sin tjugofemte årgång) för att motsvara och tillvarata ett nyvaknat social- och kulturvetenskapligt intresse för människokroppen. Bakom tidskriften står TCS Centre vid Nottingham Trent University, och redaktören för TCS är också en av redaktörerna för Body & Society, nämligen Mike Featherstone; den andre är lika välkände Bryan S. Turner, som numera bytt University of Cambridge mot National University of Singapore, Singapore, för att där leda forskning om globaliseringens inverkan på världens religioner.

Mike Featherstone
Body & Society utkommer med fyra nummer per år, och rör sig över ett brett vetenskapligt spektrum som inkluderar antropologi, konsthistoria, kommunikationsvetenskap, kulturhistoria, fritidsvetenskap, filosofi, sociologi och idrottsvetenskap. De samhälleliga diskussioner där kroppen figurerar och där Body & Society hakar på finns inom feminism, teknologi, ekologi, postmodernism, medicin, etik och konsumism.

Volym 11 nummer 4 från december 2005 bjöd på ett temanummer om dans, med artiklar av bland annat Gay Morris (”Balanchine’s Bodies”), Mary Louise Adams (”’Death to the Prancing Prince’: Effeminacy, Sport Discourses and the Salvation of Men's Dancing”), och R. Danielle Egan (”Emotional Consumption: Mapping Love and Masochism in an Exotic Dance Club”). I volym 12 nummer 3 fanns två direkt idrottsvetenskapliga artiklar, ”In the Gym: Motives, Meaning and Moral Careers” av Nick Crossley och ”Transsexual Bodies at the Olympics: The International Olympic Committee's Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games” av Sheila L. Cavanagh och Heather Sykes.

I det senaste numret, från mars 2007, finns inga idrottsrtelaterade texter, men däremot spännande artiklar om andra aspekter av kroppslighet. Innehållsförteckningen finns r.

Återhämtning inom träning och tävling är temat för en konferens i regi av svenska Centrum för idrottsforskning den 12–13 juni 2007. Möterplats är Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Det är myckert fysiologi, av naturliga skäl, men också sessioner med traumatologi och psykologi. All information finns på konferenshemsidan.

Amerikanska Sport Literature Association har sin tjugofjärde årskonferens den 20–24 juni 2007, på Skidmore College, Saratoga Springs, NY, US of A. Vacker klang i det namnet, Saratoga Springs, inte minst för galoppvänner... Anyway, man är nu redo på SMA att ta emot bidrag till konferensen. Detaljerad info finns på konferenshemsidan; deadline är satt till den 15 mars 2007.

Richard Parrish inbjuder till medverkan i sessionen ”The European Dimension in Sport” – som ligger inom den stream som fått beteckningen ”Europe’s Citizens and Civil Society” inom konferensen Europe: Integration and/or Fragmentation som arrangeras av epsNet, det vill säga European Political Science Network. Konferensen äger rum i Sloveniens huvudstad Ljubljana den 22–23 juni 2007. Om du vill bidra med ett paper till Richards session så gå till konferenshemsidan och följ instruktionerna.

Det australiensiska idrottshistoriska sällskapet, ASSH, meddelar, inte utan viss förtjusning, att årets Sporting Traditions-konferens, den sextonde i ordningen, äger rum i Canberra den 27–30 juni 2007. Det tredelade temat är ”Conceiving, Locating and Narrating Sports History”. Kyenote speaker är ingen mindre än Allen Guttmann, flankerad av Susan Birrell och Murray Phillips. Hälsa på på konferenshemsidan.

Englandsbaserade Association for the study of Sport and the European Union, kortform Sport&EU, tillkännager sin andra årliga workshop, detta år på temat ”The EU and the governance of sport: Policy and perspectives”, den 6–7 juli 2007, på University of Chester. Tillkännagivandet har formen av ett Call for Papers, och man vill ha abstracts på max 250 ord till sin mailbox senast den 25 maj. Läs mer på konferenshemsidan.

Jyväskylän Yliopisto
är värd för årets ECSS-konferens, alltså European College of Sport Science. Mellan den 11 och 14 juli äger den rum. Det är ett synnerligen välmatat program, kanske lite mindre humaniora och samhällsvetenskap än vad man kunnat önska, men många intressanta papers blir det. Konferenshemsidan är mycket innehållsrik.

International Society of the History of Physical Education and Sport och International Sport Sociology Association har lagt sin gemensamma kongress för 2007 i DGI-byn i København, i arrangemang av Institut for idræt, Københavns Universitet. Temat för konferensen, som äger rum mellan den 31/7 och 5/8 är Sport in a Global World - Past Present Future. Mer information har nu fogats till konferenshemsidan. Ny deadline för abstracts är den 20 februari. Kom igen! Just do it!.

Årets Universiad
går av stapeln i Thailand i augusti, och i samband därmed blir det också pappersidrott, dvs en idrottsvetenskaplig konferens, den 9–12 augusti. Temat för konferensen är ”University Sport: Sport Creates Man... Man Develops Nationhood”. Det finns fem subtemata med keynote-talare. Läs mer om konferensen här.

NY Doping and Public Health är namnet på en internationell konferens om spridningen av dopning, ut ur elitidrottens snäva krets till den folkrika bredd- och motionsidrotten. Arrangör är INHDR, International Network of Humanistic Doping Research, vars hemort, Aarhus Universitet, också är arrangör av konferensen. En rad ledande internationella experter på dopning inom bland annat filosofi, psykologi, och sociologi medverkar. Det hela förefaller väl värt en resa. Kolla konferenshemsidan för information om deltagande och anmälan.

APA, American Psychological Association, genomför sin etthundrafemtonde årskonferens den 17–20 augusti 2007. Division 47, Exercise and Sport Psyhology leds av Jack C. Watson, och han låter hälsa att han gärna ser bidrag från hela världen i sin avdelning. Gå till konferenshemsidan och läs mer. Deadline den 1 december!

Silver Jubilee Conference: An International Celebration of Sports History är namnet på de 25-årsjubilerande brittiska idrottshistorikernas konferens 2007, mellan den 25 och 26 augusti. Värdinstitution är Sports Studies vid University of Stirling. 30 mars är deadline för bidrag till konferensen. Läs mer på konferenshemsidan.

FEPSAC, de europeiska idrottspsykologernas federation, håller sina konferenser vart fjärde år, och 2007 är mötet förlagt till Halkidiki i norra Grekland. Mellan den 4 och 9 september konfererar man på temat Sport and Exercise Psychology: Bridges Between Disciplines and Cultures, med en mångfald papers på seminarier och workshoppar. Läs mer om detta evenemang på konferenshemsidan.

EASM träffas i Turin. European Association for Sport Management avhåller sin femtonde konferens i Turin mellan den 12 och 15 september 2007. Det övergripande temat är ”Sport Events and Sustainable Development”, med en rad subtemata och ett övergripande implementeringstema, ”Managing the passion for sport”. Deadline för abstracts är den 20 april. Mycket detaljerad information finns på konferenshemsidan.

International Association for the Philosophy of Sports (IAPS) håller sin trettiofemte konferens den 19–22 september 2007, i Ljubliana, Slovenien (som för övrigt tycks vara konferensstaden på modet!). Den som vill medverka ska skicka in ett abstract på 3-500 ord senast den 1 april. Om allt detta i större detalj kan man läsa på konferenshemsidan.

CESH, de europeiska idrottshistorikerna, håller din tolfte internationella kongress den 20–22 september 2007, och inbjuder nu nordiska idrottsforskare att inkomma med papers på temat Sport and the Arts: Construction and Reality. Det låter riktigt intressant! Abstract på 200 ord skickas senast den 30 april 9 juni 2007. Konferensen äger rum vid Université de Bretagne-Sud, som också håller i konferenshemsidan.

Breddidrotten i Sverige
Årets Breddifrottsforum äger rum den 19–20 oktober i arrangemang av svenska Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Bosön, idrottsrörelsens folkhögskola som också är värd för arrangemanget. Årets tema är ”Idrott hela livet – två dagar kring bredd- och motionsidrott, skola och folkhälsa”, och under de två dagarna kan man ta del av ett stort antal seminarier, workshoppar och plenarföreläsningar på ämnen som ryms i det breda temat. Läs här om hur man anmäler sig.

Play the Game, den danska idrottens informationsorganisation, har förlagt sin femte internationella konferens till Reykjavik, Island, där den går av stapeln mellan den 28 oktober och den 1 november 2007. Inviger gör självaste presidenten av Island. Konferensen erbjuder ett interface mellan idrottsvetenskap, idrottens administratörer och media. Konferensens hemsida är uppdaterad med mängder av nyttig information; där kan man också kan beställa nyhetsbrev som informerar vidare om konferensen. Deadline för abstracts är satt till den 21 maj 2007.

Sport Marketing Association (SMA) samlas den 1–3 november 2007 för sin åriga konferens i Pittsburgh, Pennsylvania. Det är den femte konferensen, och arrangeras av fyra lokala universitet i samverkan: Duquesne University, Robert Morris University, Slippery Rock University, and West Virginia University. Man ropar nu efter abstracts för medverkan på konferensen och/eller inklusion i konferensboken. Deadline är den 20 april 2007. Allt du behöver veta finns på konferenshemsidan.

NYTT DATUM University of South Carolina håller sin årliga ICSEB-konferens den 14–17 15–18 november 2007, i Columbia, SC. ICSEB står för International Conference on Sport and Entertainment Business, så det är alltså om själva industrin bakom som det handlar. Tisdagen den 1 maj vill konferensledningen ha färdiga papers (helst) eller längre abstracts. Bidragen ska bedömas i en blind review process, så det är noga med hur man skickar in sitt manus. Om detta och mycket annat står det mycket detaljerat i Call For Papers. Konferenshemsidan är dessvärre inte uppdaterad ännu.

SMAANZ, Sport Management Association of Australia and New Zealand, håller sin trettonde årliga konferens 29 november – 1 december 2007, med Auckland University of Technology som värd och Waiheke Island Resort and Conference Centre som venue. Konferenshemsidan är dessvärre fortfarande tom, men ett Call for Papers har gått ut med e-post-. Vi har lagt det här.

NY SPOC, Scandinavian Pediatric Obesity Conference, äger rum för tredje gången den 6–7 mars 20087, i Malmö. Det handlar om att förebygga och behandla barnfetma; i det förra fallet gäller de självklara medlen diet och motion, i det senare är frågan: medicinering, vaccin eller kirurgi? Bland talarna märks Ingegerd Ericsson, Claude Marcus, Aviva Must, och Angelo Pietrobelli. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

2nd World Congress on Sports Injury Prevention - Tromsø äger rum den 26-28 juni 2008, så den intresserade bör göra en anteckning om att pricka för denna dag i kalendern när han/hon köper en ny i december! Platsen för konferensen är i Tromsø (beläget norr om polcirkeln). Läs det andra CfP här.Uppdaterad 2007-06-06

Nordiska idrottslärare lär söka sig i mängd till Slagelse i Danmark, där Gerlev Idrætshöjskole är belägen, för att delta i den nordiska idrottslärarkongress som äger rum där mellan den 31 juli och 5 augiusti 2007. Allt man behöver veta om detta evenemang hittar man i denna broschyr eller på kongresshemsidan.


På anslagstavlan anslår vi information som våra läsare skickar in. Har du något du vill informera om så skicka ett mail med info och länk till redaktören. Anslagstavlan uppdateras kontinuerligt.
Uppdatering #79

Nästa uppdatering läggs ut den 29 augusti 2007, då vi hoppas vara tillbaka framför datorn efter en behaglig sommarsemester. Vad som händer i den första höstuppdateringen är i skrivande stund inte helt klart. Det kan bli en traditionell uppdatering, eller en uppdatering fylld med recensioner, eller något däremellan. Den som abonnerar på det kostnadsfria nyhetsbrevet kan vara säkra på att få veta vad som sker och när det sker.

I höstens uppdateringar avser vi att publicera artiklar av bland andra Johnny Hjelm, Mats Trondman, Rasmus Storm, Bo Carlsson & Isabella Grujoska, Marie Bergström, Thomas Jansson, Jesper Fundberg, Jan-Ola Högberg, Åse Strandbu, John Hellström, Peter Dahlén, Helle Ahrends & Kurt Curth, Niklas Granberg & Nadja Korhonen, samt Björn Horgby & Daniel Arvidsson.

Tæt på kroppen:

Den idrottande kroppen på plats

Niels Kayser Nielsens empiri utgörs av studier av tidiga handbollsspelplatser. Den första spelplanen i Hvide Sande, Östra Jylland, låg i Hundested, ett område i södra delen av staden med lösspringande hundar. Så småningom, i slutet av 50-talet, fick man börja spela i skolans gymnastiksal. På bilden spelar dagens Hvide Sande KFUM-spelare beachhandboll på ortens berömda vita stränder.
Idrott är oändligt många olika saker, det kan vi konstatera efter fyra årgångar av idrottsforum.org. Det gäller även tävlingsidrott, som har en mängd inbäddade koder och betydelsebärande element, där det som vanligen lyfts fram är vinst/förlust-kodningen. Inom delar av idrottsvetenskapen framhävs detta som det konstitutiva draget i all idrottslig aktivitet. Och visst, menar Niels Kayser Nielsen i sin artikel, tävlingsidrotten syftar förvisso till att skilja ut en vinnare i startfältet, och definiera de övriga som förlorare. En sådan förståelse av idrott är emellertid både trivial och produktorienterad, även om den reduktionism den representerar kan vara analytiskt värdefull. Den kräver i alla händelser kompletterande infallsvinklar på analysen av idrott, inte minst av den idrottsliga processen, för att vi fullt ut ska förstå varför ett fotbollslag fortsätter kämpa vid ställningen 0–5 med en kvart kvar av matchen.

Centrala tankegångar i Kayser Nielsens teoretiska förståelse för idrottens förmåga att fånga och engagera såväl utövare som åskådare handlar om att omvandla det rum (space) där den idrottsliga aktiviteten utspelar sig till en plats (place). Han vill således tillföra en topografisk dimension till analysen av idrotten, och göra dess platser och arenor till föremål för studier. Han visar teoretiskt och empiriskt att idrott och sport alltid försiggår på en bestämd plats, i en specifik lokal, och således inte i ett abstrakt tomrum. Idrottsutövning syftar i väsentlig del till att tillägna sig och skapa identifikation med denna plats och lokal, och tillägnandet och identifikationen är kroppsligt baserad. Det är ett väl underbyggt resonemang som öppnar upp för framtida spännande forskningsinsatser.


Välkommen till idrottsforum.orgs nya uppdatering, den sjuttioåttonde sedan starten den 6 juni 2003, och den första utgåvan i den femte årgången. Med denna uppdatering tar vi ett välbehövligt sommarlov, och nästa uppdatering läggs ut den 29 augusti 2007. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du anmäla dig till vår mailing list, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!

Förra uppdateringens artiklar, Kim Wickmans om idrott, genus och funktionshinder, och René Kurals om kyrkorum som blir idrottshallar, finns, liksom alla tidigare publicerade artiklar, 169 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.

Är du idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 183 nordiska idrottsforskare. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.

Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).

Det talas mycket, inte minst inför pingsten, om hur dyrt det är att gifta sig. Det blir rejält dyrt med ett rejält bröllop. och det ska visst vara rejäla bröllop nuförtiden, med alla tillbehören, där det senaste tydligen är att bröllopsparet ska ge alla bröllopsgästerna en present! Detta förefaller en gammal sextioåtta vara höjden av stollighet, men det är tydligen så det ska vara. Omvända världen. Så det är inte ovanligt att bröllopspar idag lägger 75–80.000, ibland 100.000 svenska kronor på sitt evenemang.
Detta är naturligtvis inte en svensk originalstollighet, trenden är internationell. Kanske rymmer det överdådiga arrangemanget en förhoppning att äktenskapet ska vara, i en tid då den borgerliga kärnfamiljen kommit allt mer på undantag; kanske ska skilmässostatistiken också ge dem rätt. Köpt familjelycka. Vi väntar med spänning.
Under tiden noterar vi att kroppen i bröllopsprocessen nu fått del av uppmärksamheten. Det räcker inte längre med vacker brudklänning, 5.000-kronorsfrisyr, vacker bröllopsbukett. Nej , nu ska bruden dessutom se frisk och vältränad ut. Gymmen vädrar morgonluft, och personal trainers står redo att ta emot brides-to-be. För trenden är än så länge mest amerikansk. Och det allra senaste tillskottet i den här nya utvecklingen är – självklart – budgetvarianten: Wedding Workout DVDs! Nu kan bruden för blott ett par hundringar och ett antal timmar framför TVn (hur många beror naturligtvis på utgångsläget och ambitionsnivån) bli snygg och smärt lagom till promenaden upp till altaret.
Tjänstgörande redaktör, som är positiv till alla former av kroppsmedvetenhet och beteendemodifikation när det gäller att omsätta medvetenheten i praktisk handling, applåderar både producenter och konsumenter av dessa brudträningsfilmer, och erbjuder härmed en länk till en sida där fyra sådana här motionsprogram recenseras.
Lycka till, säger vi till blivande hustrur, både med träningen och med äktenskapet – kanske blir allting bättre med en vältränad kropp. Och GLAD SOMMAR säger vi till alla våra surfare. Vi återknyter kontakten i slutet av augusti.

Kjell E. Eriksson
Redaktör

Tæt på kroppen:

Ett nytt fotbollsparadigm?

Under de senaste åren har Svenska Fotbollförbundet, efter att ha känt av ansvaret för spontanfotbollens svaga position i svenska tätorter, lanserat projektet Kulan. Kulan är näridrottsplatser, billiga och lätta att bygga. Idén kommer från Norge, där de blivit framgångsrika. Tanken är att kommunerna ska betala och bygga. Kulan på bilden är från Salem i närheten av Stockholm.
The beautiful game, the people’s game, jordens mest utövade form av idrott – det är ingen tvekan om att fotboll i sig, avskalad alla historiskt betingade samhälleliga pålagringar, är något mycket speciellt, att fotboll fångar, väcker – eller är ett uttryck för – människans inneboende behov av kroppslig lek, spel och tävlan. Praktiskt taget alla manspersoner har någon gång kickat på en boll, och det gäller också en stigande andel kvinnor. Fotboll i alla dess former och uttryck är ett väl upparbetat forskningsområde inom idrottsvetenskapen, inte minst gäller det dagens kommersiellt och medialt drivna fotbollskultur. Vi har på forumet i åtskilliga texter visat på elitfotbollens primat, i media och inom idrottskonsumtionen, och i den konkurrensen blir breddfotbollen, den folkliga fotbollen, lidande.

Men det finns tecken på motstånd mot denna kolonisering av folkets fotboll, mot att fotboll för folkflertalet konsumeras snarare än produceras, och att det dessutom är medierad fotboll som konsumeras. Peter Mindegaard har kartlagt olika uttryck för en nyfolklig fotbollsutövning, till exempel inom ramen för ”sport för alla”-konceptet, i ett DGI-finansierat forskningsprojekt. Han utgår från hypotesen att fotbollen idag är i början av en genomgripande förändringsfas som innebär en förflyttning bort från det dominerande paradigm som kännetecknas av att fotboll i allt högre grad blivit synonymt med elitfotboll, i riktning mot en diversifiering av fotbollslandskapet som öppnar upp för större variation i fotbollsutövandet och därmed för den folkliga fotbollen utanför seriesystemets hierarkiska struktur.
Tæt på kroppen:

Buddhism och idrottspsykologi

Jonathan Kabat-Zinn, född 1944, står som portalfigur för mindfulness-meditation inom modern psykoterapi, som ett alternativ till kognitiv beteendeterapi. Mindfulness används nu såväl inom idrottspsykologi som vid behandling av interner, nyligen frigivna och deras anhöriga. Kabat är son till biomedicinforskaren Elvin A. Kabat och svärson till legendariske historikern och vänstermannen Howard Zinn.
Österländsk filosofi och religion, eller levnadsvisdom, gör efterhand allt tydligare insteg i västerlandets föregivet vetenskapliga läkekonst; ”beprövad erfarenhet” inom modern somatisk och psykisk behandlingspraxis har vidgats markant, och omfattar nu i stigande grad alternativa tekniker som i Sverige på senare tid dessutom givits beteckningen ”komplementära” i amerikansk efterföljd – där talar man om ”complementary and alternative medicine”. Från Buddhismens åttafaldiga väg till Nirvana har västerländsk psykologi och psykiatri lånat in den sjunde dygden, eller elementet, på svenska ”rätt” eller ”skicklig” medvetenhet, på engelska ”right mindfulness”. Bakom denna utveckling står framför allt professorn vid University of Massachusetts Medical School, Jon Kabat-Zinn, vars behandlingsprogram Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) för närvarande är föremål för ett antal utvärderande forskningsprojekt vid amerikanska National Center for Complementary and Alternative Medicine.

Reinhard Stelter har behållit beteckningen ”mindfulness” i sin artikel, men erbjuder en rad danska begrepp som vart och ett fångar en bit av det som mindfulness innefattar. Artikeln är en avgränsad rapportering från ett forskningsprojekt inom ramen för KUFAB, Københavns Universitets Forskningsgruppe vedrørende Alternativ Behandling, där man vid sidan av akupunktur och zonterapi studerar effekterna av mindfulness-meditation i Kabat-Zinns efterföljd. Stelter är i det här sammanhanget särskilt intresserad av de kroppsliga aspekterna av behandling av lättare neuroser och stressymptom med den här specifika formen av meditation. Utifrån ett case med en kvinna med panikångestsymptom, som i dagboksanteckningar och intervjuer berättar om mindfulness-behandlingen och dess följder för henne, sluter sig artikelförfattaren till att mindfulness mer än väl torde lämpa sig som teknik för mental träning inom ramen för idrottspsykologisk konsultation.
Tæt på kroppen:

Grunddragen till en rörelsens psykologi

I 20 års tid har Stèphano Sabettis (infälld) Institute for Life Energy hållit sin Life Energy Process-konferens i den idylliska italienska byn Titignano i Umbrien (bilden). Deltagarna på konferensen erbjuds att medverka i workshops med olika uttryck för Life Energy Process; tanken är att under en intensiv vecka genomgå personlig utveckling i avkopplande miljö med andra människor. Årets konferens äger rum den 22–28 juli.
Praktikerforskning – practitioner research, PR – växte fram under 1990-talet som en form av självutvärdering, med målet att utveckla och förbättra den egna verksamheten, praktiken. Praktikerforskning är vanligast bland lärare och socialarbetare, och det är i de verksamheterna metodikutvecklingen kommit längst. Det finns en uppsjö av nätburna resurser för lärare som bedriver PR, bland annat en vetenskaplig tidskrift. Men också exempelvis bibliotekarier och olika slags terapeuter bedriver praktikerforskning. PR är dock inte helt okontroversiellt, bland annat har man från akademiskt håll ifrågasatt kvaliteten på forskningen inom PR, och framhållit behovet av fortsatt utveckling av utbildningspaket och metodiker. Amazon.co.uk har 100 böcker med ”practitioner research” i titeln, och Google hittar 145.000 websidor med denna ordföljd.

Helle Winther representerar i det här sammanhanget något så intressant och speciellt som en akademisk praktikerforskare. Hennes artikel är en partiell avrapportering från ett forskningsprojekt, ”Bevægelsespsykologi – om kroppens sprog og bevægelsens psykologi med udgangspunkt i danseterapiformen Dansergia”, där hon undersöker sin egen praxis i det rörelsepedagogiska, dansterapeutiska och professionspersonliga rummet. Dansergia är som bekant en dansterapeutisk metod som utvecklats av Stèphano Sabetti inom ramen för hans breda Life Energy Process-koncept. Winthers kritiska metoddiskussion skapar förtroende för forskningen; redovisningen bygger på tre poetiska, autoetnografiskt inspirerade berättelser om upplevelser i de rörelsepedagogiska och dansterapeutiska rummen. Helle Winther har själv varit närvarande som pedagog och terapeut vid de sessioner som beskrivs, och hennes analyser av berättelserna lägger grunden till en rörelsepsykologi som argumenterar för ökad medvetenhet om rörelsens potential i samband med behandling av till exempel olika somatiseringssyndrom.
Tæt på kroppen:

Kropp och rörelse hos Cunningham

Cunninghams prisbelönta Björk-video är uppbyggd kring två robot-kvinnor i homoerotiskt samspel. Robotarna inspirerade sannolikt skaparna av I Robot. Cunningham använde sig av Londonbaserade digitalstudion Glassworks för att skapa robotarna. 3D-artisten James Mann använde sig av Avid SOFTIMAGE|3D för att animera de två kvinnliga roboterna, som var skapade för att likna Björk. Pasi Johanssons insats var i det sammanhanget avgörande för det lyckade resultatet.
När musikvideor blev det främsta medlet att marknadsföra musik, på 1980-talet – mycket på grund av att de fick en egen TV-kanal, MTV – var det många som skakade på huvudet och förutsåg genrens snara undergång; förmodligen samma människor som senare trodde att både PCn och Internet var tillfälliga modeflugor. De mer klarsynta (Video Killed the Radio Star, 1981) insåg snabbt såväl musikvideons, persondatorns som Internets fantastiska potential; i det förra fallet var det inte bara möjligheten att sälja musik på ett nytt sätt till nya konsumentgrupper som var intressant, här öppnades vägen för en helt ny konstform genom de formexperiment som medgavs inom musikvideoproduktion. Somliga musikvideoregissörer gick till spelfilmen, andra, som britten Chris Cunningham (f. 1970) satsade på konstfilm, en inriktning han finansierar genom framgångsrika musikvideor för artister som Aphex Twin, Madonna och Björk, och med reklamfilmer för bland annat Levi’s och Telecom Italia.

Vid sidan av konstvideor som flex, Monkey Runner och Rubber Johnny, är det faktiskt främst genom sina musikvideor har blivit känd om videoartist; dels är det videorna för Aphex Twin, dels, och främst, videon till Björks ”All is Full of Love” (1999), som vann en rad priser och fortfarande visas på Museum of Modern Art i New York. Videokonsten kan, menar Lis Engel i sin tæt-på-kroppen-analys av Cunninghams Björk-video, fungera som ett slags laboratorium för utforskning av kroppslighet och kroppsrörelser, och förmedla djupare insikter om kroppens och rörelsers möjligheter och betydelser också i många idrottsliga sammanhang. I Björkvideon låter Cunningham samspelet mellan människa och maskin dominera genom användandet av kvinnoliknande robotfigurer, och för sin insiktsfulla analys hämtar Engel idéer och inspiration från Maurice Merleau-Ponty, Gaston Bachelard och Gilles Deleuze.
Tæt på kroppen:

Eichberg om rörelse och kroppskultur

På svensk botten är Vårruset ett tydligt samtida uttryck för idrotten som något bortom elittänkande och tävlan, där processen är viktigare än produkten. Under våren och försommaren 2007 genomförs jogginglopp i 17 städer i hela landet, där kvinnliga deltagare i alla åldrar tar sig fem kilmometer i sin egen takt. 2006 deltog 142.000 kvinnliga motionärarer i Vårruset.
Utvecklingen av idrotten i den moderna eran har lett till en fördjupad klyfta mellan sportens medierade uttryck och den mänskliga leken, den folkliga festen, där fysisk samvaro betecknar en gemenskap också på en rad andra plan, socialt, psykologiskt, politiskt. Idrott är i växande grad liktydigt med elitidrott, medan kopplingen till den folkliga breddidrotten blir allt svagare och otydligare. Idrott har blivit en konsumtionsvara, en mjölkko för eventekonomins riskkapitalister, och en allt mindre del av de värden som skapas sipprar ner till idrottens lägre divisioner – oavsett sport. Dessa spänningsförhållanden inom människans rörelsepraxis har drivit fram ny uppmärksamhet på begreppet kroppskultur – och det var kanske ingen tillfällighet att detta hände samtidigt med att människokroppen och kroppslighet har uppnått ett nyvaknat intresse inom socialvetenskaperna.

Kropp och rörelse utgör grundläggande förutsättningar för mänsklig existens. Detta postulat utgör en central grundsten i Henning Eichbergs idrottskritiska teoribygge, vars syfte och mål är en vidare förståelse av samspelet mellan kropps- och rörelsepraxis (kroppskultur), rörelsens objektiveringsprocesser (produktionskultur) och överbyggnaden af idéer och organisering (idékultur). Också inom kroppskulturen kännetecknas samspelet av motsättningar och kamp. Idrottsforskningen kan således på ett originellt sätt bidra till att belysa samhällets kroppspolitiska motsättningar – och att förnya den materialistiska samhällsanalysen. Eichberg har i tidigare bidrag till idrottsforum.org argumenterat för rörelseantropologin som en fruktbar väg för att förstå såväl idrottens ursprung som dess samtida manifestationer. I sin nya artikel sammanfattar han trettio års jämförande studier av kroppsliga rörelser och kroppskultur i ett antal spännande och framåtsyftande slutsatser som anger riktningen för fortsatta studier av kroppslig praktik utifrån fenomenlogiska, historiska och antropologiska perspektiv.
TIDSKRIFTEN VI
The Sport Psychologist


The Sport Psychologist (TSP) är den första idrottspsykologiska tidskriften i vår serie med vetenskapliga tidskrifter med idrottslig relevans. Det lär bli fler. TSP publiceras av Human Kinetics, och utkommer med fyra nummer per år (mars, juni, september, december). Pappersutgåvans ISSN är 0888–4781.

Artikelmanuskript till TSP granskas vetenskapligt i anonymiserat skick, vilket man ska tänka på när man skickar in manus. Om detta står det mera i anvisningarna. Där framgår också att det, inte oväntat, är APA 5.1 som bestämmer hur manuset ska se ut när det skickas in.

Tidskriften riktar sig till såväl forskare som praktiker inom idrottspsykologins verksamhetsområde, och syftar till att sprida kunskap och stimulera till nya idéer. Varje nummer innehåller sju-åtta artiklar fördelade på två sektioner, ”Applied Resesearch” och ”Professional Practice”. Ibland publicerar man också intervjuer med idrottsutövare, coacher eller idrottspsykologer i sektionen ”Profiles”. Man har dessutom en recensionssektion med två till tre recensioner av böcker eller andra ”resurser”. I sektionen ”Bulletin Board” presenteras idrottspsykologiska nyheter från hela världen i kortform.

Ian Maynard
Redaktör för The Sport Psychologist är för närvarande britten Ian Maynard, som leder Center for Sport and Exercise Science vid Sheffield Hallam University i Sheffield, England. Maynard är professor i idrottspsykologi, och forskar bland annat om stresshantering och mental styrka. Han är dessutom konsult åt bland andra English Golf Union och Royal Yachting Association. Sektionen för ”Professional Practice” har egen redaktör, psykologiprofessorn vid School of Sport, University of Wales Institute@ Cardiff, Sheldon Hanton. Till sin hjälp har dessa herrar tre Associate Editors, en Editorial Assistant, samt separata redaktörer för nyhets- och recensionssektionerna. Tjänstgörande forumredaktör suckar avundsjukt...

Sheldon Hanton
Som brukligt är finns också ett redaktionsråd på 20 personer, och en genomgång visar att det faktiskt är en ganska internationell inriktning på TSP, förutom att redaktörerna för tillfället är britter. Endast 12 av de 24 är amerikanerna, de övriga fördelar sig på de andra större engelskspråkiga länderna, med ett notablet undantag – Göran Kenttä från GIH i Stockholm. Dessutom är en tredjedel kvinnor, en bra siffra i de här sammanhangen. En av dem är för övrigt Vikki Krane, redaktören för Women in Sport and Physical Activity Journal, som vi presenterade i förra uppdateringen.

Det kostar som vanligt en rejäl slant att prenumerera på en vetenskaplig tidskrift, särskilt för en institution. I det här fallet kostar en ”combo”, papper óch elektronisk version, €375 för ett år; för en enskild är motsvarande pris €78 och för en student €60. Glädjande nog avslutas listan över databaser där TSP citeras med SPORTDiscus, där samtliga artiklar ligger ute i fulltext. Malmö högskola abonnerar på SPORTDiscus, och, får man hoppas, många andra universitet och högskolor med idrottsvetenskaplig forskning också.

Det senaste numret, Volume 21, Issue 2 (June 2007) innehåller under rubriken Applied Research ”Burnout in Sport: A Systematic Review” av Kate Goodger, Trish Gorely, David Lavallee och Chris Harwood; ”E.W. Scripture and the Yale Psychology Laboratory: Studies Related to Athletes and Physical Activity” av Alan S. Kornspan; ”Making the Case for Poetic Representations: An Example in Action” av Andrew C. Sparkes och Kitrina Douglas; samt ”How Youth-Sport Coaches Learn to Coach” av François Lemyre, Pierre Trudel och Natalie Durand-Bush. De tre artiklarna under Professional Practice är ”Multiple Roles in an Applied Setting: Trainee Sport Psychologist, Coach, and Researcher” av Leigh Jones, Lynne Evans och Richard Mullen; ”When Sport Psychology Consulting Is a Means to an End(ing): Roles and Agendas When Helping Athletes Leave Their Sports av Judy L. Van Raalte coh Mark B. Andersen; samt ”A Framework of Mental Toughness in the World's Best Performers” av Graham Jones, Sheldon Hanton och Declan Connaughton. Dessutom recenseras böckerna Literature Reviews in Sport Psychology och She Can Coach!.
Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sk idrottsforum.org Sk hela Internet

Recenserade böcker

Nu tar vi ett välförtjänt sommarlov, men vi lämnar er med fem lästips för hängmattan eller stranden, varav några knyter an till uppdateringens kroppsnära tema.

Om hur unga fotbollstjejer ser på och uppfattar sport på TV, och då inte minst fotboll, handlar Britt-Marie Ringfjords licentiatavhandling ”Fotboll är livet”: En medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport. Elisabet Apelmo applåderar empirin men saknar en tydligare teoretisk koppling i analysen.

Med Henning Eichbergs hjälp lyfter vi fram en viktig bok från 2002, av otroligt produktive John Bale. I Imagined Olympians: Body Culture and Colonial Representation in Rwanda redogör Bale för hur västerländsk manipulation av kroppskultur och etniska relationer i Rwanda redan kring år 1900 lade grunden för de motsättningar som ledde till folkmordet 1994.

En fantastisk bok! utbrister Helle Winther i sin recension av Bredan Pugh McCutchens Teaching Dance as Art in Education, som visar hur man lär ut de estetiska grunderna för dansundervisning till blivande idrotts- och danslärare på grundskole- och gymnasienivå.

Årsboken 2006 från Dansk Idrætshistorisk Forening har temat Kvinder, køn og krop: Kulturelle fortællinger och är sammanställd av Anne Lykke Poulsen & Else Trangbæk. Gerd von der Lippe har läst flera upplysande bidrag, men hon framför allvarliga invändningar mot en av artiklarna, en komparativ studie av nordiska idrottsledares inställning till jämställdhet.

Fyra forskare vid Institut for Idræt i København står som redakörer för boken
Bevægelsens poetik: Om den æstetiske dimension i bevægelse. Det är Lis Engel, Helle Rønholt, Charlotte Svendler Nielsen och Helle Winther, som också alla har bidragit med texter i boken. Frans Oddner recenserar; han imponeras av vissa bidrag och ställer dig kallsinnig till andra.

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande 383 titlar.

Tidskriftsnytt


Från Andy Ostrow som basar över FIT (Fitness Information Technology) vid West Virginia University kommer besked om två nya tidskriftsnummer. Ett nytt nummer av International Journal of Sport Finance (IJSF) sett dagens ljus, det andra numret av Volym 2. Tidskriften finns på papper och elektroniskt. Både Harry Arne Solberg och Troels Troelsen sitter i redaktonsrådet. Det nya numret, som är sammanställt av redaktören Dennis Howard, bjuder på följande artiklar: ”Cities and Professional Sports Teams: A Dynamic Bargaining Model” av Jeffrey G. Owen och William J. Polley; ”Life-Cycle Demand for Major League Baseball” av Seung C. Ahn och Young H. Lee; ”The Stadium Game in Canadian Hockey League Communities” av Daniel S. Mason, Ernest A. Buist, Jonathon Edwards och Gregory H. Duquette; samt ”The Importance of Import Substitution in Marathon Economic Impact Analysis” av Steven Cobb och Douglas J. Olberding. Dessutom intervjuas Charlie Faas, executive vice president och chief financial officer för San Jose Sharks och Silicon Valley Sports & Entertainment. The Economics of Sport and the Media redigerad av Claude Jeanrenaud och Stefan Kesenne recenseras. (Läs gärna Göran Erikssons recension av boken här.)

Också Sport Marketing Quarterly (SMQ) har ett nytt nummer ute, Vol.16, Issue 2. SMQ, som står Sport Marketing Association (SMA) nära, har följande artiklar i nya numret: ”Consumer Satisfaction with a Periodic Reoccurring Sport Event and the Moderating Effect of Motivations” av Laura Martínez Caro och Jose Antonio Martínez García; ”An Examination of Marketing Resource Allocation in NCAA Division I Athletics” av T. Christopher Greenwell, Daniel F. Mahony och Damon P. S. Andrew; ”Comparative Analysis of Sport Consumer Motivations between South Korea and Japan” av Jung-uk Won och Kaoru Kitamura; samt ”Assessing Brand Associations for Intercollegiate Ice Hockey” av Stephen D. Ross, Hyejin Bang, och Seungbum Lee. Dessutom publicerar man en intervju med Les Lombardi, Anaconda Sports.

European Sports Management Quarterly, som Routledge publicerar för European Association for Sport Management (EASM), har ett nytt nummer på gång. I volym 7 nummer 1 finns följande att läsa: ”A Deliberative Democratic Approach to Athlete-Centred Sport: The Dynamics of Administrative and Communicative Power” av Lisa A. Kihl, Lisa M. Kikulis och Lucie Thibault; ”An Assessment of Sport Canada's Sport Funding and Accountability Framework, 1995-2004” av Eva P. Havaris och Karen E. Danylchuk; ”The History of Marketing an Idea: The Example of Baron Pierre de Coubertin as a Social Marketer” av Dikaia Chatziefstathiou; ”A Question of Motives: Reciprocity, Sport and Development Assistance” av Aaron Beacom; samt ”Commitment, Involvement and Performance of Voluntary Sport Organization Board Members” av Russell Hoye.

David McArdle vid University of Stirling har ombetts att som gästredaktör ställa samman ett nummer av Cambrian Law Review 2009, på temat ”Sport, law and human rights”. Han ber nu intresserade bidragsgivare om artikelidéer. Vi snackar här om texter på 6–8.000 ord, som double-blind-bedöms. Deadline hamnar någonstans i september 2008. Numret kan innehålla ca åtta artiklar. Cambrian Law Review utges vid University of Wales, Aberystwyth. Tittal på Dave’s invitationsbrev, och kontakta honom om du känner att du har en intressant artikel i dig. Allt han behöver ha nu är en artikelidé, och han menar att orden sports, law och human right ska tolkas i vid mening.

Rapport om Handslaget

Ingegerd Ericsson
(Foto Artur Forsberg)
Svenska statens miljardsatsning på barn- och ungdomsidrotten, Handslaget, är nu inne på sitt fjärde och sista år, och nu börjar det första utvärderingarna bli klara. idrottsforum.org är kanske till och med först ut med att offentliggöra en officiell utvärderingsrapport! Det är Ingegerd Ericssons rapport ”Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Rapport från ett forskningsprojekt om Handslaget” som forumets surfare nu kan ladda ner i pdf-format, genom att klicka här. Läs och lär!
WADA konfererar

Den internationella antidopningsbyrån WADA, World Anti-Doping Agency, håller sin tredje världskonferens i Madrid, Spanien, den 15–17 november 2007. Man har valt gigantiska Palacio Municipal de Congresos för konferensen, med två auditorier på 2.200 resp 900 sittplatser och ett stort antal ytterligare rum av varierande storlek. Och mycket folk kan det bli. Man har visserligen detaljerade restriktioner för alla organisationer vad gäller antal representanter, formellt benämnda delegater, och vi vanliga besökare, formellt ”observatörer”, blir föremål för noggrann prövning. Men ändå.

Konferensen är kostnadsfri, men man betalar själv resa och uppehälle. Konferenssessionerna simultantolkas till engelska, spanska, franska, ryska, tyska och arabiska. Konferensen kommer att direktsändas över Internet. De officiella konferensdokumenten kommer att finnas tillgängliga på konferenshemsidan, så småningom. Av konferensbesökarna är det bara ”delegaterna” som får göra inlägg, så kallade interventioner, på högst tre minuter. Det är många regler som omgärdar dessa interventioner.

Följ länken ovan för att läsa mycket med om WADAs konferens.

Varumärket Beckham studeras

Nicholas Burton, forskare vid Birkbeck Sport Business Centre, University of London, ber oss om hjälp. Han avser att studera Dvid Beckham som varumärke; hur starkt det är, hur viktiogt det är. Han vill också ta reda på, rent allmänt, för- och nackdelar med att använda världsberömda idrottspersoner i olika former av marknadsföring. Burtons handledare är den inte helt okände Simon Chadwick, som basar över Sport Business Centre på Birkbeck.

Det Burton vill att vi ska göra är att besvara en webb-enkät, som handlar om Beckham och om hur vi uppfattar den sortens reklam som bygger på kändisar, i det här fallet alltså idrottskändisar. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara, och är faktisk ganska kul att gå igenom.

Så varför inte ge Nicholas Burton en hjälpande hand? Det är faktiskt inte otänkbart att det ligger en avhandling i potten för hans del. Och alla som deltar tävlar om en fotbollströja från det engelska landslaget! Enkäten släcks ner tio minuter före midnatt den 5 juli 2007. Så ta och riv av det direkt. Klicka på Birkbeck-logon ovan så hamnar du på enkätsidan. Lycka till!

London 2012

Måndagen den 4 juni såg en stolt Lord Coe (formerly known as Sebastian), OS-general för London 2012, offentliggöra loggan för detta evenemang. Så här blev det:

Så där, på sin höjd, tycker tjänstgörande forumredaktör. Den ska visserligen finnas i tillgänglig i andra färgställningar, och animerad, men det räcker inte riktigt för att rädda detta grafiska designhaveri. Det är svårt att tänka sig att inte en, inte två, utan förmodligen dussintalet ansvariga människor har tittat på logon, övervägt det de sett, och sedan sagt, ”Jomen, det blev ju jättebra!”

Uppfiskat ur nyhetsfloden

...Youth Olympics är det senaste skottet på det olympiska trädet. Jacques Rogge annonserade nyligen att ungdomar 14–18 år ska få sitt egna OS (genrep i Sydney, Australien i januari i år). 2010 blir det ordinarie sommarspel (i Moskva eller Singapore, kanske), och 2012 vinterspel, och därefter vart fjärde år.

...UEFA har lanserat en websida på kinesiska, i samarbete med sina.com, Kinas störstas on-line-mediabolag. Fräscha upp din kinesiska genom ett besök på http://cn.uefa.com. Bilderna är i alla fall bekanta.

...Yahoo och Eurosport har gått samman om en idrottswebbsida som kombinerar Eurosports nyhetsförmedling med Yahoos interaktiva plattform. Sidan finns här.

...drogfri golf är målet när golfens olika organisationer böjer sig för kraven på att införa dopingtester. LPGA har redan beslutat inleda provtagning 2008, och nu är det Europatouren som kommer ut i det fria – dock utan att ha bestämt vilka lista man ska utgå från, och inte heller när man ska börja.

...stora pengar är det i fotbollen nuförtiden, och de största pengarna finns i England. Den 20 topplagen i Premier League omsatte förra året motsvarande 19 miljarder SEK, och deras sammanlagda vinst blev nästan 2 miljarder SEK.

...SCR – Social Corporate Responsibility – det vill säga tanken att företagen tar ett socialt ansvar på olika sätt, har slagit rot också inom idrotten, och på den nyss avslutade FIFA-konferensen i Zürich lanserades fotbollens ansvarstagande under parollen ”For the Game. For the World”. ”Develop the game, touch the world and build a better future” är skallar ropet från FIFAs sida. Sepp Blatter konstaterade i en kommentar att FIFA har de ekonomiska resurserna och måste använda dem, men att idrottens sociala ansvar måste utgå från varje individ. Jamen, goddag yxskaft!

...på FIFA-konferensen offentliggjordes också den senaste studien av fotbollens utbredning. 270 miljoner männisor är engagerade i fotboll, varav fem miljoner som domare, tränare och ledare. 38 miljoner är registrerade spelare. Kvinnorna ökar mest, med 10% totalt och med 54% för registrerade spelare, sedan 2000.

...och nu ska inte kopior på bland annat Steven Gerrards tröja, tillverkade för försäljning i England till barn, ha kvar alkoholreklamen, genom ett frivilligt åtagande. Det kommer att ”drabba” ett par Premier League-klubbar, tre skotska topplag – däribland Rangers och Celtic – och åtskilliga cricket- och rugby-lag.

...det ser illa ut för Oscar Pistorius, som vi berättade om i förra uppdateringen. Oscar, som har bägge benen amputerade under knäna, har med sinnrikt utformate proteser lyckats uppnå konkurrenskraftiga tider på korta löpdistanser, och vill tävla i vanliga OS i Beijing. Men IAAF avser att stadfästa att den typ av fjädrande proteser som Oscar har ska anses som artificiellt hjälpmedel och därför inte accepteras. Slutgiltigt besked kommer i augusti, vid IAAF-kongressen i Japan.


Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #78   |   2007–06–06
eXTReMe Tracker