Hur jämställt är handboll?

In English

Karna Åkesson
Mänskliga rättigheter, Lunds universitet


Syftet med artikeln är att undersöka samhällets könsnormer i relation till den mediala bilden av herr- och dam­handboll i Sverige. Detta har gjorts genom en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys som har applicerats på 56 artiklar från två av Skånes mest lästa dagstidningar; Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. Studien har utgått ifrån Lugis herr- och damlag. Materialet har studerats genom Iris Marion Youngs teori om kulturell dominans, som anspelar på vem som drar nytta av vem i samhället. Därtill har begreppet kroppslig normering använts, vilket teoretiserar kring kvinnors kroppar som begränsade i uttryck, rörelser och rumslighet, där Young menar att kvinnor ser sig omgivna av gränser som inte får överskridas.

Resultatet visar att herrlaget får ett större utrymme i tidningarna, dels med fler artiklar per match, dels genom längden på artiklarna. Bilder till artiklarna visar en kroppslig normering där herrspelarna porträtteras högt upp i luften och damspelarna nere på marken. Genom uttalanden av tränare och spelare samt journalistens narrativ framhålls en prestationsinriktad individualistisk sida hos herrarna. Genom att damtränaren i majoriteten av fallen uttalar sig om damspelarna visas ett beroendeförhållande till en maskulin figur. 

När damspelarna själva uttalar sig visar de en ödmjukhet och höjer laget före sina egna insatser. Slutsatsen av studien är att kvinnor är kulturellt dominerade av män vilket tar sig uttryck i att damspelarna varken får samma mängd eller samma rika porträttering i media som handbollsherrarna får.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


KARNA ÅKESSON har en kandidatexamen i Mänskliga rättigheter från Lunds universitet. Hon har tidigare varit handbollstränare och har ett stort intresse av jämställd sporttillvaro. För närvarande studerar Karna idrottspsykologi vid Malmö universitet vid sidan av sitt dagliga arbete.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.