"Ulf Jonsson" tag

Väl genomförd studie av politikens och vardagslivets internationella relationer

Ulf Jonsson recenserar Niklas Hafens avhandling En vandring längs välviljans väg: En studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien (Bokförlaget idrottsforum.org). En bok, menar han, med relevans långt utanför det idrottsvetenskapliga fältet.