"Torbjörn Andersson" tag

”Andersson pløyer dypt og bredt og løfter blikket når det trengs. Imponerende er ordet”

Torbjörn Andersson rundar av sin formidabla utforskning av svensk klubbfotboll med andra delen av ”Spela fotboll bondjävlar!”: Svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början (Symposion). Matti Goksøyr fick den äran också denna gång, och hans recension präglas av respekt och beundran inför Anderssons forskargärning.

Ivar Lo-Johansson tvivlade på idrotten redan 1931!

Ivar Lo-Johanssons stridsskrift från 1931, Jag tvivlar på idrotten, har nyligen kommit i ny upplaga, med förord av Torbjörn Andersson och efterord av Kutte Jönsson. Vår recensent är Birger Hedén, och han verkar vara mest imponerad av de nytillkomna texterna.

Torbjörn Anderssons Kung fotboll i nyutgåva: ”Forskning og formidling i verdensklasse”

Torbjörn Anderssons moderna klassiker Kung fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950 från 2002 föreligger nu i nyutgåva från Arx Förlag. David Holt Olsen, som själv forskat en del om fotboll, har läst (om) den med stor entusiasm.

Fotbollskungens återkomst

Fotbollskungen Torbjörn Ancerssons nya bok, ”Spela fotboll bondjävlar!”: En studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början (Symposion) recenseras av Matti Goksøyr, en annan idrottshistorisk gigant. Vår recensent problematiserar vissa utgångspunkter och slutsatser i boken, men är i första hand imponerad av Anderssons solida forskningsinsats.