"Toni Bruce" tag

Leading sport and media scholars unearth the mediatization of sport mega-events

Lawrence A. Wenner and Andrew C. Billings have gathered leading scholars in the field of sport media studies for their edited volume Sport, Media and Mega-Events (Routledge), in which each contribution takes stock of a mega-event in terms of the level of mediatization. Henk Erik Meier is our knowledgeable reviewer, and he’s impressed.

Journal of Sport & Social Issues, Vol. 41, 2017, No. 5

Journal of Sport and Social Issues (JSSI) brings you the latest research, discussion and analysis on contemporary sport issues. Using an international, interdisciplinary perspective, JSSI examines today’s most pressing and far-reaching questions about sport.

Den hegemoniska maskulinitetens ofrånkomlighet världen över

Anna Maria Hellborg har läst en ny antologi om idrott och maskulinitet, Embodied Masculinities in Global Sport, sammanställd av Jorge Knijnik och Daryl Adair (FiT Publishing). Redaktörerna har lämnat fotboll, USA och England därhän; istället är det andra länder och sporter som får exemplifiera deras tes om den hegemoniska maskuliniteten.

Spaltcentimeter räknade och analyserade

Christian Widholm Södertörns högskola  Toni Bruce, Jorid Hovden & Pirkko Markula (red) Sportswomen at the Olympics: A Global Content Analysis of Newspaper Coverage 311 sidor, hft. Rotterdam: Sense Publishers 2010 ISBN 978-94-6091-105-7 Under olympiska…