"Tomas Peterson" tag

Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports

This is a presentation of the longitudinal and multidisciplinary research program Malmö Youth Sport Study (MYSS). The aims, methods, empirical materials and theoretical basis are introduced. The study asks questions related to the role of physical activity and sports to promote an active lifestyle and to foster elite athletes.

Organisational knowledge creation in Norwegian football: From talk to text

This article discusses knowledge creation in Norwegian football, how and to what extent work is done to externalise and preserve tacit knowledge at association and club level, and the differences in approach to knowledge management at those two levels. It is based on a qualitative research design with fourteen interviews.

Idrottslärare skriver om sin undervisning

Deltagare i forskarskolan Idrott och hälsas didaktik, ett resultat av Lärarlyftet, har sammanfattat sin forskning om bland annat planering av lektioner och bedömning av elevinsatserna i skolämnet idrott och hälsa. Ingegerd Ericsson har läst antologin, och pekar på såväl matnyttiga som mindre lyckade inslag de olikai bidragen.

”Sport development” i den svenske kontekst

Ett antal ledande svenska idrottsforskare har tänkt till om idrottsutveckling utifrån satsningarna Handslaget och Idrottslyftet, och deras tankemödor redovisas i Idéer för idrottsutveckling (SISU Idrottsböcker). I sin grundliga och kritiskt analytiska recension hittar Jørn Hansen mycket som är typiskt svenskt, och därtill en besvärande konflikt mellan samhällets mål med idrotten, och idrott som en mål i sig.

En inspirationskilde til det brede idrætsfelt

Den första svenska läroboken i idrottsvetenskap utkom i mars 2016. Antologin Idrottsvetenskap: En introduktion (Studentlitteratur), sammanställd av Susanna Hedenborg, tar ett brett flervetenskapligt grepp om sitt ämne. Vår recensent är Lone Friis Thing vid Københavns Universitet, som själv sammanställt liknande, danska antologier.

Talangselektion under lupp

Mette Krogh Christensen Syddansk Universitet Tomas Peterson Talangutveckling eller talangavveckling? 147 sidor, hft. Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 ISBN 978-91-86323-24-0 Talentudvikling er et buzzword i snart sagt alle områder af samfundet. Talent anses som…