"Toby C. Rider" tag

Väl underbyggd historieskrivning om idrott och politik under kalla kriget

De olympiska spelen blev en arena för propagandakraftmätningar under kalla kriget. Om detta skriver Toby C. Rider i Cold War Games: Propaganda, the Olympics, and U.S. Foreign Policy (University of Illinois Press). Vår kunnige recensent Kristian Gerner fick uppleva kalla kriget på mikronivå vid läsningen av Riders detaljrika framställning.