"Svend Aage Sørensen" tag

Sproget om sport og samfund der blev væk: Sproget om Målsætning

Denna artikel är den tredje i en serie av tre, skrivna av Svend Aage Sørensen som är chefstränare vid Elitetalentcenter Aarhus i badminton och extern lektor på Sektion for Idræt, Aarhus Universitet. Här handlar det om målstyrning i relation till lärande å ena sidan och till prestation å den andra, och vilka skillnader som uppstår i det ena respektive det andra fallet.

Sproget om sport og samfund der blev væk: Djævelen ligger i detaljen

Denna artikel är den andra i en serie av tre, skrivna av Svend Aage Sørensen som är chefstränare vid Elitetalentcenter Aarhus i badminton och extern lektor på Sektion for Idræt, Aarhus Universitet. Här handlar det om hur förenkling av de bilder och modeller vi använder i olika sammanhang lätt kan bli missvisande. Djävulen sitter som bekant i detaljerna…

Sproget om sport og samfund der blev væk: Sproget om Viden

Denna artikel är den första i en serie av tre, skriven av Svend Aage Sørensen, som är chefstränare vid Elitetalentcenter Aarhus i badminton och extern lektor på Sektion for Idræt, Aarhus Universitet. Det handlar om kunskap, i första hand i en elitidrottssammanhang men också i en bredare, samhällelig kontext. Hur vi talar om kunskap, hur vi förmedlar den – särskilt när den är komplex.

Sproget om sport der blev væk. Del 3

I tre featureartiklar, som publicerats under tre februarionsdagar i följd, undersöker Sven Aage Sørensen idrottens språk. I det tredje avsnittet diskuterar han med utgångspunkt i sin verksamhet som badmintontränare vid Elitetalentcenter Aarhus en rad idrottsliga dualismer utifrån en dialektiskt synsätt.

Sproget om sport der blev væk. Del 2

I tre featureartiklar, som publiceras under tre februarionsdagar i följd, undersöker Sven Aage Sørensen idrottens språk. I det andra avsnittet kritiserar han den alltför kategoriska uppdelningen i kropp och psyke inom idrottscoachning, där han istället förespråkar en dialektisk ansats. Han landar därvid i Tim Gallweys klassiska Inner Game-strategi.

Sproget om sport der blev væk. Del 1

I tre featureartiklar, som publiceras under tre onsdagar i följd, kommer Sven Aage Sørensen att undersöka idrottens språk. I det första avsnittet går han i närkamp med begreppen dualism och dialektik och hur dessa skilda synsätt kan spåras inom idrottens språk och praktik, och hur de också leder till olika förhållningssätt när det gäller måluppfyllelse.