"Susanna Hedenborg" tag

Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports

This is a presentation of the longitudinal and multidisciplinary research program Malmö Youth Sport Study (MYSS). The aims, methods, empirical materials and theoretical basis are introduced. The study asks questions related to the role of physical activity and sports to promote an active lifestyle and to foster elite athletes.

Sport in Society, Volume 20, 2017, Issue 8

The considerable growth of interest in commerce, media and politics and their relationship to sport in international academia has resulted in academics in various disciplines writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life.

En inspirationskilde til det brede idrætsfelt

Den första svenska läroboken i idrottsvetenskap utkom i mars 2016. Antologin Idrottsvetenskap: En introduktion (Studentlitteratur), sammanställd av Susanna Hedenborg, tar ett brett flervetenskapligt grepp om sitt ämne. Vår recensent är Lone Friis Thing vid Københavns Universitet, som själv sammanställt liknande, danska antologier.

Välkomna på boksläpp | Idrottsvetenskap – en introduktion, redigerad av Susanna Hedenborg

Välkomna till releaseparty för den första heltäckande läroboken i samhällsvetenskaplig och humanistisk idrottsvetenskap, som just publicerat på det Lundabaserade läromedelsförslaget Studentlitteratur. I Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10, presenteras boken av Susanna Hedenborg och några av författarna, så kom dit på måndag den 21 mars kl 15:00 och lyssna.

Elva forskare om idrottens samhällsnytta

Den internationella forskningen om sport development letar sig i den svenska debatten med boken Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta under redaktion av Johan Hvenmark (SISU Idrottsböcker). Vår recensent Johan Carlsson uppskattar boken, om än inte oreserverat.

En hästbok om män och kvinnor, om maskulinitet och femininitet, och om makt

Petra Andersson recenserar uppskattande Svenska Ridsportförbundets 100-årsjubileumsbok, Hästkarlar, hästjejer, hästälskare: 100 år med Svenska Ridsportförbundet, en vackert illustrerad volym författad av Susanna Hedenborg.