"Steffen Søndergaard" tag

Digitalt medieret makkerfeedback: En undersøgelse af deltagerstyret idrætsundervisning støttet af digitale teknologier

Syftet med Steffen Søndergaards och Lars Domino Østergaards studie var att undersöka hur kamratfeedback kombinerat med videofeedback påverkar elevers aktiva engagemang och bidrar till ökat fokus på lärande av volleybolltekniska färdigheter som en del av idrottsundervisningen i en dansk gymnasieklass. Studien avrapporteras i denna peer review-artikel.