"Stacy Warner" tag

Journal of Sport Management, Volume 31, 2017, Issue 5

The Journal of Sport Management encourages the submission of manuscripts in a number of areas as they relate to the management, governance, and consumption of sport. Studies using quantitative and/or qualitative approaches are welcomed.

Journal of Sport for Development, Vol. 5, 2017, Issue 8

The Journal of Sport for Development (JSFD) is a peer-reviewed, open-access journal focused on publishing research from the Sport for Development sector. JSFD’s mission is to examine, advance and disseminate evidence, best practices, and lessons learned from Sport for Development programmes and interventions.

Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.

Sport management-området låter sig inte sammanfattas i en volym

Josef Fahlén är inte helt nöjd med de högtflygande ambitionerna i George Cunninghams redigerade volym Sport Management. De enskilda bidragen är utmärkta var för sig, men skapar ingen heltäckande bild.