"sport medicine" tag

Biträdande lektor i idrottsvetenskap till Örebro universitet. Ansök senast 2018-01-30

Utlysningen avser biträdande lektor i Idrottsvetenskap för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för hälsovetenskaper. I tjänsten ingår 70% forskningstid och 30% undervisning och administration. Denna specifika anställning avser forskning och utbildning inom någon av ämnets två starka forskningsprofiler idrottsfysiologi/idrottsmedicin eller idrottsdidaktik.

Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal, Volume 9, 2016, Issue 17

Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal publishes high quality manuscripts covering the entire area of it’s interdisciplinary content; its first goal is to arouse the readers interest about the importance of physical education in order to maintain a good and healthy life of individuals as well as of the whole population; it also pays attention to prevention, assessment and rehabilitation in pathology, especially in those related to physical activity.

Malte Nejst Larsen is defending his PhD thesis at The Department of Nutrition, Exercise and Sports on Friday, November 11, at 14:00.

Malte Nejst Larsen is defending his PhD thesis Fitness and Health Effects of Frequent Intense Training in 8-10-year-old Danish Children at the Department of Nutrition, Exercise and Sport, Store Auditorium, Nørre Allé 53, 2200 Copenhagen.

Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal, Volume 9, 2016, Issue 16

Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal will publish high quality manuscripts covering the entire area of it´s interdisciplinary content; our first goal is to arouse the readers interest about the importance of physical education in order to maintain a good and healthy life of individuals as well as of the population; we also pay attention to prevention, assessment and rehabilitation in pathology, especially in those related to physical activity.

To ledige stipendiatstillinger ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole

Seksjonen har ansvaret for idrettsmedisin – et bredt fagområde som både forskningsmessig og undervisningsmessig omfatter flere ulike områder. De to viktigste er: 1) Sammenhengen mellom regelmessig fysisk aktivitet og helse, og 2) Helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett (f. eks. astma og idrettsskader).

Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal Volume 8, Issue 15, 2016

Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal will publish high quality manuscripts covering the entire area of it´s interdisciplinary content; our first goal is to arouse the readers interest about the importance of physical education in order to maintain a good and healthy life of individuals as well as of the population; we also pay attention to prevention, assessment and rehabilitation in pathology, especially in those related to physical activity.

Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal Volume 7, Issue 14, 2015

Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal will publish high quality manuscripts covering the entire area of it´s interdisciplinary content; our first goal is to arouse the readers interest about the importance of physical education in order to maintain a good and healthy life of individuals as well as of the population; we also pay attention to prevention, assessment and rehabilitation in pathology, especially in those related to physical activity.

Forskarprofil | Ulrika Tranæus, Karolinska Institutet

Efter 20 år som leg naprapat för diverse elitidrottare tog Ulrika Tranæus en magisterexamen i psykologi inriktning idrott. Sedan rullade det på i samarbete med professor Urban Johnson på Högskolan i Halmstad och Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, Karolinska Institutet, vilket resulterade i en avhandling där hon fick ihop både idrottsmedicin och idrottspsykologi.

Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | 2 November 2015: “Performance and recovery” | Wade L. Knez

This is the latest installment of the Malmö Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University, Fall 2015, and it’s all about dance. The seminars will take place at the Orkanen building (Nordenskiöldsgatan 10) in Room E121c, between 15:15 to 17:00. This seminar is in English.

Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal Volume 7, Issue 13, 2015

Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal will publish high quality manuscripts covering the entire area of it´s interdisciplinary content; our first goal is to arouse the readers interest about the importance of physical education in order to maintain a good and healthy life of individuals as well as of the population; we also pay attention to prevention, assessment and rehabilitation in pathology, especially in those related to physical activity.