"Simone Fullagar" tag

Med kultur som förstoringsglas: Anglosfäriska texter om kvinnor och ”action”-sport

I antologin Women in Action Sport Cultures: Identity, Politics and Experience diskuterar redaktörerna Holly Thorpe och Rebecca Olive tillsammans med ytterligare 27 bidragsgivare de utmaningar kvinnor står inför i samtidens idrottskulturer. Sveriges ledande actionsportkulturforskare Åsa Bäckström, som ogillar ”action” men gillar ”kultur”, är vår recensent.

Important ethnographic and autoethnographic study of roller derby

In a ground-breaking feminist study of roller derby, authors Adele Pavlidis and Simone Fullagar make full use of the dynamic concept of ’affect’. Greta Bladh has read Sport Gender and Power: The Rise of Roller Derby. Gender, Bodies and Transformation (Ashgate) and she is impressed.